Aktualności

Publikacje z XX Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych

2011-10-07 16:00:00

Załącznik poniżej


znowelizowane rozporządzenie RM

2011-10-05 15:58:00

Przedstawiamy treść rozporządzenia RM z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dziennik Ustaw nr 165, poz. 985) .


Opinia na temat nowego rozporządzenia

2011-10-05 15:56:00

Przestawiamy w załączeniu opinię Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych na temat nowego rozporządzenia RM z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. nr 165 z 2011 r.poz. 985).


Rozporządzenie Rady Ministrów

2011-10-05 15:53:00

Przedstawiamy w załączeniu treść Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego z naniesionymi zmianami Rozporządzenia RM z dnia 27 września 2005 r. (na niebiesko) oraz zmianami ostatniego Rozporządzenia RM z dnia 14 lipca


Dziennik Ustaw nr 165 z 11 sierpnia ukazało się znowelizowane rozporządzenie RM w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

2016-08-12 15:46:00

Dziennik Ustaw nr. 165.


smutna wiadomość

2011-07-29 15:29:00

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu dzisiejszym, tj. 27 lipca 2011 roku zmarła po długiej chorobie Pani Maria Rymarowicz, długoletnia Dyrektor Biura Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Łącząc się w smutku, Krzysztof Urbańczyk Prezydent PFSRM


Komunikat Ministerstwa

2011-07-19 15:27:00

Informujemy, iż 14 lipca br. Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, przedłożone przez Ministra Infrastruktury. link do strony Ministerstwa w tej sprawie: http://www.mi.gov.pl/2-482d4e0d266e3-1794267.htm


Notatka z Sejmu

2011-07-14 15:26:00

W załączeniu prezentujemy Notatkę z posiedzenia Komisji Sejmowej z dnia 13.07.2011 r., której uczestnikiem był Przedstawiciel PFSRM, Pełnomocnik Zarządu PFSRM ds. Legislacji, Pan Zdzisław Małecki.


Notatka z Sejmu

2011-07-08 15:25:00

W załączeniu prezentujemy Notatkę z posiedzenia Komisji Sejmowej z dnia 07.07.2011 r., której uczestnikiem był Przedstawiciel PFSRM, Pełnomocnik Zarządu PFSRM ds. Legislacji, Pan Zdzisław Małecki.


Komunikat po Konferencji

2011-07-06 15:23:00

Prezentujemy w załączeniu informację dotyczącą przebiegu Międzynarodowego Seminarium:"Harmonizacja Wyceny Nieruchomości w Krajach Unii Europejskiej", które odbyło się w dniu wczorajszym, tj. 05 lipca 2011 r. w hotelu Westin w Warszawie.Strona 47 z 53

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny