Aktualności
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Nowy numer kwartalnika "Rzeczoznawca Majątkowy"

2024-02-08 11:46:00

08.02.2024


Szkolenie „Sztuczna inteligencja w pracy rzeczoznawcy majątkowego” oraz Mistrzostwa Narciarskie Rzeczoznawców Majątkowych

2024-02-02 13:15:00

02.02.2024


Nowelizacja rozporządzenia w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

2024-01-16 12:30:00

16.01.2024 r.


Wynagrodzenie biegłych sądowych. Wystąpienie PFSRM do Ministra Sprawiedliwości

2024-01-10 10:44:00

10.01.2024


Samorząd zawodowy rzeczoznawców majątkowych

2023-12-27 10:52:00

27.12.2023 r.


Informacja o terminie pogrzebu Śp.Prof. Andrzeja Hopfera

2023-12-18 12:38:00

18.12.2023 r.


Życzenia

2023-12-18 08:56:00

18.12.2023 r.


Smutna Wiadomość

2023-12-15 17:12:00

15.12.2023


Zmiany w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości - opis i oszacowanie nieruchomości

2023-12-12 13:10:00

12.12.2023 r.


Wzrost stawek biegłych sądowych? Projekty rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości

2023-11-28 07:04:00

28.11.2023 r.


Sposób ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2023-11-24 14:15:00

-Projekt rozporządzenia


Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu wyznaczania granic obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy

2023-11-20 13:25:00

20.11.2023 r.


14.EDYCJA DZIEŃ OTWARTY NOTARIATU

2023-11-14 11:51:00

14.11.2023 r.


Trójstronne porozumienie o powołaniu Sądów Polubownych ds. rozwiązania sporów w gospodarce nieruchomościami

2023-11-07 12:35:00

07.11.2023 r.


PFSRM zaprasza na szkolenie dotyczące rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 września 2023 r. w sprawie wyceny nieruchomości

2023-10-24 12:05:00

24.10.2023


Ubezpieczenia OC zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108