Aktualności
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Wzrost stawek biegłych sądowych? Projekty rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości

2023-11-28 07:04:00

28.11.2023 r.


Sposób ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2023-11-24 14:15:00

-Projekt rozporządzenia


Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu wyznaczania granic obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy

2023-11-20 13:25:00

20.11.2023 r.


14.EDYCJA DZIEŃ OTWARTY NOTARIATU

2023-11-14 11:51:00

14.11.2023 r.


Trójstronne porozumienie o powołaniu Sądów Polubownych ds. rozwiązania sporów w gospodarce nieruchomościami

2023-11-07 12:35:00

07.11.2023 r.


PFSRM zaprasza na szkolenie dotyczące rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 września 2023 r. w sprawie wyceny nieruchomości

2023-10-24 12:05:00

24.10.2023


Relacja z XXX Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych

2023-10-23 12:54:00

23.10.2023


Nowy standard przesyłowy

2023-10-12 10:36:00

12.10.2023 r.


Nowy numer kwartalnika "Rzeczoznawca Majątkowy"

2023-10-11 13:35:00

11.10.2023 r.


Smutna wiadomość

2023-09-14 15:24:00

14.09.2023


RELACJA Z OGÓLNOPOLSKIEGO SPŁYWU KAJAKOWEGO RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH edycja 2023

2023-09-12 09:13:00

12.09.2023


Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wyceny nieruchomości z dnia 5 września 2023 r .

2023-09-10 11:44:00

10.09.2023


XXX Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych w dniach 5-6 paździenika 2023 r. w Gdańsku

2023-09-07 09:33:00

07.09.2023


Konferencja Zarządzanie Finansami

2023-09-06 07:11:00

06.09.2023


Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

2023-09-04 08:10:00

04.09.2023 r.


Ubezpieczenia OC zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108