Informacja RODO


Koleżanki i Koledzy, Rzeczoznawcy Majątkowi,

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) to wiążący akt prawny, który zacznie obowiązywać  od 25 maja 2018 roku. RODO definiuje zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych w trochę odmienny sposób niż dotychczas. Nowe przepisy wprowadzają szereg obowiązków, nowe rodzaje odpowiedzialności, ale też sankcje finansowe.

W związku z powyższym, aby móc przetwarzać   Państwa dane osobowe, prosimy wszystkich zainteresowanych, którzy odbyli szkolenia i chcą  by PFSRM zamieszczała na swojej stronie internetowej, informacje o ukończonych przez Was konkretnych szkoleniach PFSRM i by PFSRM mogła przekazywać te informacje dalej, w formie listy osób, które ukończyły wymienione szkolenia, do zainteresowanych instytucji, m.in. takich jak, Banki, Izby Skarbowe, Sądy Okręgowe, Stowarzyszenie Księgowych, o przesłanie do PFSRM wypełniony nowy formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych, według załączonego wzoru.

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie załączonego formularza :  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestników szkoleń PFSRM i odesłanie  do PFSRM w nieprzekraczalnym terminie do 10.05.2018r.

dodano: Poniedziałek, 30/04/2018 01:51

ostatnia aktualizacja: Piątek, 04/05/2018 11:59

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny