Praktyki Zawodowe


W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 r. poz. 829), od 1.01.2014 r. uległy zmianie dotychczasowe zasady odbywania praktyk zawodowych w zakresie wyceny nieruchomości. Wynikają one z zapisu art. 8 wprowadzającego zmiany w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z póź. zm.). Jednocześnie art. 38 tej ustawy stanowi: „Do osób, które przed dniem 1 stycznia 2014 r. rozpoczęły praktykę zawodową, o której mowa w art. 177 ust. 1 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 8, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 8, w brzmieniu dotychczasowym.”

Konsekwencją wprowadzonych zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami jest także ukazanie się (na podstawie art. 197 pkt 1–5 uogn) nowego przepisu wykonawczego – Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 328).

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych informuje, że w Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 2139 opublikowano w dniu 6 listopada 2019 r. rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 16 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

W załączniku PFSRM - informacja PRAKTYKI ZAWODOWE.pdf  oraz PRAKTYKI ZAWODOWE INFORMACJA PO ZMIANIE ROZPORZĄDZENIA 2019 umieszczamy najważniejsze, aktualne uregulowania zawarte w tych aktach prawnych dotyczące miejsca i roli praktyk zawodowych procesie nabywania uprawnień zawodowych oraz sposób i warunki ich odbywania.


Opłata za dziennik praktyk od 1 marca 2024 r.

Szanowni Państwo,

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych będąca organizatorem praktyk zawodowych uprzejmie informuje, że od dnia 1 marca 2024 r. zmienia się opłata za wydanie dziennika praktyk i wynosić ona będzie 214,66 zł - kwota ta odpowiada 3 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 2023, ogłoszonego w Komunikacie Prezesa GUS z dn. 09.02.2024 r.


PEŁNOMOCNICY ds. praktyk

1.    Elżbieta Łukasik                           tel. 696-066-149       elzbietalukasik3@wp.pl  Regionalne Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych LUBLIN

2.    Barbara Cyran                              tel. 602-793-240       babrara205@op.pl  Podkarpackie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych RZESZÓW

3.     Filip Rybacki                             tel. 602-782-024      filip.rybacki@gmail.com  Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych BYDGOSZCZ

4.     Karolina Ryder                       tel. 600 019 951       praktyki@zsrm.szczecin.pl  Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych SZCZECIN

5.     Ewa Franzkowiak                     tel. 601 963 746       praktyki@srmww.pl  Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego POZNAŃ

6.     Szymon Niedźwiedziński            tel. 605-769-974      praktyki@srmww.pl   Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego POZNAŃ

7.     Magdalena Sziller-Koniarek       tel. 604-574-340      magdalenasziller@interia.pl  Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych WROCŁAW

8.     Renata Komor                        tel. 22/ 825-56-76      wsrm@wsrm.com.pl   Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych WARSZAWA

9.     Kazimierz Sobiesiak                     tel. 601-524-308      sobiesiakwrzosy@wp.pl  Toruńskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych TORUŃ

10.    Leszek Dawid                               tel. 508-052-893      leszek.dawid@tu.koszalin.pl  Środkowopomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych KOSZALIN

11.    Anna Wróblewska                      tel. 603-860-983      a.wroblewska1@wp.pl  Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych GORZÓW WLKP.

12.    Tomasz Gemiński                     tel. 602-296-701   geminski@o2.pl  Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych ZIELONA GÓRA

13.    Władysław Mizier                         tel. 606-809-981     w.mizier@gmail.com  Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Wielkopolski Południowej KALISZ  

14.     Wojciech Pastwa                          tel. 506-731-772     wycena@pastwa.biz  Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych KATOWICE

15.    Romualda Gwóźdź                        tel. 602-380-612     roma.gwozdz@gmail.com  Pomorskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych GDAŃSK

16.    Mateusz Bielewski                        tel. 663-258-909     m.bielewski@op.pl  Łódzkie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych ŁÓDŹ

17.    Marcin Pawelec                             tel. 509-583-979     marcinpawelec@interia.pl  Krakowskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych KRAKÓW

18.    Róża Stasińska                     tel. 532-880-250   rozastasinska@wp.pl Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości OLSZTYN

19.    Anna Pogorzelska                          tel. 22 896-08-88  Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości WARSZAWA

20.    Michał Perza                                tel.606-388-992        michal.perz@gmail.com          Świętokrzyskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych KIELCE

21.    Małgorzata Zender                         tel. 12 632-36-44     msrm@msrm.org.pl  Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych KRAKÓW

22.    Piotr Stawiński                               tel. 787-444-787     centrumwyceny@o2.pl  Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości RADOM

23.    Piotr Majkowski               tel. 601-205-757     piotr@top.com.pl  Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości GDAŃSK

24.    Marzenna Mikołajczak-Chumek   tel. 604-249-913     mmikolajczak@poczta.onet.pl  Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych SŁUPSK

25.    Marek Kaczkowski                         tel. 600-573-254    mkaczkowski@o2.pl  Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości OPOLE

26.    Sylwia Umińska-Nowak    tel.695-131-103                   wycena.sun@gmail.com             Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości SZCZECIN

27.    Marek Pijanowski                           tel. 602-585-749    azkorporacja@wp.pl  Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości LUBLIN
28.   Anna  Pasyniuk - Rogólska              tel. 608-475-915      office@pvexperts.pl      Mazowieckie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

29. Jacek Sabat                                 tel.698-089-152             sabat72@wp.pl  Legnickie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

30. Marlena Wojciechowska                      tel.509-500-725                      mkwojciechowska@o2.pl  Stowarzyszenie Rzeczoznawców majatkowych Ziemii Łódzkiej ŁÓDŹ


dodano: Poniedziałek, 10/10/2016 00:16

ostatnia aktualizacja: Poniedziałek, 12/02/2024 13:29

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny