Zarząd


W dniu 14 marca 2024 r. Rada Krajowa PFSRM podjęła uchwałę nr 1/03/2024 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Prezydenta PFSRM Wiesławowi Majcherowi.

Informujemy, że w dniu 30 czerwca 2022r. w trakcie posiedzenia Rady Krajowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w wyniku tajnych głosowań dokonano wyboru władz Federacji:

Wiceprezydenci PFSRM w kadencji 2022-2025:
1.Krzysztof Gabrel
2. Tomasz Luterek


Podział zadań poszczególnych Członków Zarządu PFSRM:


Krzysztof Gabrel (Wiceprezydent)- prawo i legislacja, wewnętrzne akty regulujące działalność PFSRM, etyka zawodowa.

Tomasz Luterek (Wiceprezydent)- finanse, kontakty ze środowiskiem naukowym, praktyki zawodowe, uznanie zawodowe.

Wiesław Majcher (Wiceprezydent)- wydawnictwa (w tym kwartalnik "Rzeczoznawca Majątkowy", odznaczenia, konferencje, szkolenia, imprezy sportowe i rekreacyjne.

Zagadnienia związane z rozwojem metodyki wyceny są w kompetencji Zarządu (kolegialnie).

************************************************************************************************************


Krzysztof Gabrel

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości na Akademii Rolniczo – Technicznej
w Olsztynie, w zakresie zarządzania na Politechnice Białostockiej oraz w zakresie zarządzania przestrzenią i środowiskiem na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim.
Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości posiada od 1996 roku. Jest licencjonowanym pośrednikiem w obrocie nieruchomościami. Wspólnik spółki „EXPODOR” w Białymstoku zajmującej się wyceną nieruchomości i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.
Autor kilkudziesięciu publikacji dotyczących wyceny nieruchomości i gospodarki nieruchomościami.
Członek zarządu Północno – Wschodniego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych
w Białymstoku (którego był współzałożycielem i pierwszy prezesem).
W PFSRM był Wiceprezydentem (2012 – 2016), członkiem Komisji Legislacyjnej (2006 – 2009), Komisji Prawnej (2009 – 2012), a także Komisji Arbitrażowej (2006 – 2010). Od 2011 roku jest członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. nadawania uprawnień zawodowych z zakresu szacowania nieruchomości działającej przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Wiesław Majcher

Absolwent Wydziału Pedagogiki Akademii Wojskowej w Warszawie. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości na Akademii Rolniczej
we Wrocławiu, w zakresie Certyfikacja i Audyt Energetyczny  na Politechnice Wrocławskiej.
Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości posiada od 1996 roku.
Członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu, którego był prezesem w latach 2012-2018.
W PFSRM był członkiem Komisji Arbitrażowej (2015 – 2019). W latach 2014-2018 był członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. nadawania uprawnień zawodowych z zakresu szacowania nieruchomości działającej przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.
W 2008 roku Uzyskał Certyfikat REV – RECOGNISED EUROPEAN VALUER nadany przez: The European Group of Valuers Associacions (TEGOVA) i Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
Odznaczony Złotą Odznaką Honorową Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Tomasz Luterek

Prawnik, rzeczoznawca majątkowy, politolog, który łączy praktykę zawodową z działalnością naukową. Ekspert w dziedzinie reprywatyzacji. W 2013 r. obronił w Instytucie Nauk Politycznych PAN pracę doktorską „Problem reprywatyzacji w Polsce w kontekście budowy i upadku ustroju komunistycznego”. Autor książki „Reprywatyzacja - źródła problemu”. Pracownik naukowy Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku – kierownik podyplomowego studium wyceny nieruchomości. Biegły sądowy w zakresie wyceny nieruchomości znacjonalizowanych, wywłaszczonych i przejętych w inny sposób na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu w latach 1944-1989.
Autor rozwiązań metodologicznych dotyczących określania wartości odszkodowań reparacyjno-reprywatyzacyjnych za konfiskaty okupacyjne, zniszczenia wojenne i komunistyczną nacjonalizację, które mogą uchronić Skarb Państwa i jednostki samorządowe przed wielomiliardowymi wypłatami niesłusznych odszkodowań. W opracowaniach naukowych wypowiada się za aktywnym i pełnoprawnym udziałem rzeczoznawców majątkowych w procesach legislacyjnych dotyczących sposobów określania wartości praw majątkowych, w sposób szczególny tych dotyczących określania wartości tzw. roszczeń reprywatyzacyjnych i odszkodowań za straty wojennedodano: Niedziela, 09/10/2016 23:46

ostatnia aktualizacja: Czwartek, 14/03/2024 12:41

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny