Standardy - do pobrania


Zgodnie z zapisami art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2021 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 25 sierpnia 2021 r. Poz. 1561) standardy zawodowe ustalone oraz ogłoszone na podstawie art. 175 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami zachowują moc przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. do dnia 9 września 2023 roku. Taki okres pozostawania w mocy dotyczy Standardu Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych nr 1 „Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności” stanowiącego załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 września 2017 r. (Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 września 2017 r. , poz. 59).

Zbiór standardów i norm zawodowych wchodzących aktualnie w skład Standardów Zawodowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, które należy traktować jako zalecenia ukształtowane przez dobrą praktykę zawodową zamieszczono poniżej z podziałem na:
•    Krajowe Standardy Wyceny Podstawowe,
•    Krajowe Standardy Wyceny Specjalistyczne,
•    Noty Interpretacyjne.


dodano: Poniedziałek, 10/10/2016 00:13

ostatnia aktualizacja: Wtorek, 31/01/2023 09:21


Pliki do pobrania

STANDARD ZAWODOWY - WYCENA DLA ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI
Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności [Dziennik Urzędowy MIiB z dnia 1.09.2017].pdf 197 KB POBIERZ
KRAJOWE STANDARDY WYCENY PODSTAWOWE
KSWP - Ogólne reguły postępowania (Uchwała RK 5_03_2012 z 23.03.2012, w. 08.08.2014).pdf 159 KB POBIERZ
KSWP Wartość Rynkowa - po zmianie uogn.doc.pdf 444 KB POBIERZ
KRAJOWE STANDARDY WYCENY SPECJALISTYCZNE
KSWS - Wycena nieruchomości gruntowych ze złożami kopalin objętymi własnością nieruchomości gruntowej-Uchwała RK z dnia 12-12-2016 r.pdf 317 KB POBIERZ
KSWS - Określanie wartości służebności przesyłu i wynagrodzenia za jej ustanowienie oraz wynagrodzenia...-Uchwała RK z dnia 12-12-2016 r.pdf 208 KB POBIERZ
KSWS - Określanie wartości ograniczonych praw rzeczowych [Uchwała RK nr 2_04_2014 z dnia 07.04.2014 r.].pdf 66 KB POBIERZ
KSWS - Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw [Uchwała RK nr 10_2011 z dnia 11.07.2011 r.].pdf 133 KB POBIERZ
KSWS - Wycena praw do nieruchomości oraz maszyn i urządzeń na potrzeby sprawozdań finansowych_0.pdf 159 KB POBIERZ
KSWS - Wycena nieruchomości rolnych [Uchwała RK nr 8_05_2015 z dnia 29.05.2015 r.].pdf 94 KB POBIERZ
NOTY INTERPRETACYJNE
NI - Zastosowanie metody pozostałościowej w wycenie nieruchomości [Uchwała RK nr 39_2009 z dnia 22.09.2009 r.](1).pdf 81 KB POBIERZ
NI - Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości [Uchwała RK nr 27_08 z 09.12.2008 r., obowiązuje od 01.03.2009 r., w. 08.08.2014.pdf 107 KB POBIERZ
NI - Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości [Uchwała RK nr 27_08 z 09.12.2008 r., obowiązuje od 01.06.2009 r., w. 08.08.20.pdf 77 KB POBIERZ
ARCHIWUM
KSWS - Określanie wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości [wyłaczono z PKZW z dniem 31.12.2016 r.].pdf 100 KB POBIERZ
KSWP_1 Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa [wyłączono z PKZW z dniem 16.03.2014 r. Uchwałą RK nr 6_12_2013 z dnia 16.12.2013 r.].pdf 106 KB POBIERZ
KSWP_2 Wartości inne niż wartość rynkowa [wyłączono z PKZW z dniem 16.03.2014 r., Uchwała RK nr 7_12_2013 z dnia 16.12.2013 r.].pdf 102 KB POBIERZ
KSWP_3 Operat szacunkowy [wyłączono z PKZW z dniem 16.03.2014 r., Uchwała RK nr 5_12_2013 z dnia 16.12.2013 r.].pdf 75 KB POBIERZ
KSWS_1_1 Wycena nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami RP ... [wyłączono z PKZW z dniem 16.03.2014 r., UCjwała RK ne 4_12_2013 z dnia 16.12.2013 r.].pdf 16 KB POBIERZ
KSWS - Wycena odszkodowań i wynagrodzeń dla urządzeń przesyłowych [wyłączono z PKZW Uchwałą RK nr 13_06_2014 z dnia 05.06.2014 r.].pdf 340 KB POBIERZ
KSWS Wycena dla celów sprawozdań finansowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości [Uchwała RK nr 9_2007 z dnia 13.04.2007 r.]_0.pdf 125 KB POBIERZ
KSWP - Wartość rynkowa [Uchwała RK nr 7_03_2017 z dnia 27.03.2017 r.].pdf 444 KB POBIERZ
Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności [Dziennik Urzędowy MI Nr 1 z dnia 8.01.2010 r.]-1.pdf 3,76 MB POBIERZ

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny