Standardy - do pobrania


Zbiór standardów i norm zawodowych wchodzących aktualnie w skład Standardów Zawodowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, które należy traktować jako zalecenia ukształtowane przez dobrą praktykę zawodową zamieszczono poniżej z podziałem na:
•    Krajowe Standardy Wyceny Podstawowe,
•    Krajowe Standardy Wyceny Specjalistyczne,
•    Noty Interpretacyjne.


dodano: Poniedziałek, 10/10/2016 00:13

ostatnia aktualizacja: Czwartek, 09/11/2023 15:23


Pliki do pobrania

KRAJOWE STANDARDY WYCENY PODSTAWOWE
KSWP - Ogólne reguły postępowania (Uchwała RK 5_03_2012 z 23.03.2012, w. 08.08.2014)...pdf 205 KB POBIERZ
KSWP 1 - uchwała RK PFSRM 7 kwietnia 2009 obow. od 1 czerwca 2009 - KSWP Wartość Rynkowa - po zmianie uogn...pdf 222 KB POBIERZ
KRAJOWE STANDARDY WYCENY SPECJALISTYCZNE
KSWS - Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw [Uchwała RK nr 10_2011 z dnia 11.07.2011 r.]....pdf 434 KB POBIERZ
KSWS - Określenie wartości ograniczonych praw rzeczowych Uchwała RK 2_04_2014 z dnia 07.04.2014 r.pdf 235 KB POBIERZ
KSWS - Nowy - Określanie obniżenia wartości nieruchomości na skutek lokalizacji i posadowienia urządzeń przesyłowych... Uchwała RK nr 1_10_2023 z dn.4.10.2023 r..pdf 339 KB POBIERZ
KSWS - Wycena nieruchomości gruntowych ze złożami kopalin objętymi własnością nieruchomości gruntowej- Uchwała RK z dnia 12.12.2016.pdf 550 KB POBIERZ
KSWS - Wycena nieruchomości rolnych [Uchwała RK nr 8_05_2015 z dnia 29.05.2015 r.]....pdf 303 KB POBIERZ
KSWS - Wycena praw do nieruchomości oraz maszyn i urządzeń na potrzeby sprawozdań finansowych_0....pdf 365 KB POBIERZ
KSWS - Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności.pdf 247 KB POBIERZ
NOTY INTERPRETACYJNE
NI - Zastosowanie metody pozostałościowej w wycenie nieruchomości [Uchwała RK nr 39_2009 z dnia 22.09.2009 r.](1)....pdf 273 KB POBIERZ
NI - Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości [ Uchwała RK nr 27_08 z 09.12.2008 r. obowiązuje od 01.03.2009 r.w 08.08.2014.pdf 331 KB POBIERZ
NI - Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości [Uchwała RK 27_08 z 09.12.2008r.obowiązuje od 01.06.2009r.w 08.08.20.pdf 246 KB POBIERZ
ARCHIWUM
KSWS - Określanie wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości [wyłaczono z PKZW z dniem 31.12.2016 r.].pdf 100 KB POBIERZ
KSWP_1 Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa [wyłączono z PKZW z dniem 16.03.2014 r. Uchwałą RK nr 6_12_2013 z dnia 16.12.2013 r.].pdf 106 KB POBIERZ
KSWP_2 Wartości inne niż wartość rynkowa [wyłączono z PKZW z dniem 16.03.2014 r., Uchwała RK nr 7_12_2013 z dnia 16.12.2013 r.].pdf 102 KB POBIERZ
KSWP_3 Operat szacunkowy [wyłączono z PKZW z dniem 16.03.2014 r., Uchwała RK nr 5_12_2013 z dnia 16.12.2013 r.].pdf 75 KB POBIERZ
KSWS_1_1 Wycena nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami RP ... [wyłączono z PKZW z dniem 16.03.2014 r., UCjwała RK ne 4_12_2013 z dnia 16.12.2013 r.].pdf 16 KB POBIERZ
KSWS - Wycena odszkodowań i wynagrodzeń dla urządzeń przesyłowych [wyłączono z PKZW Uchwałą RK nr 13_06_2014 z dnia 05.06.2014 r.].pdf 340 KB POBIERZ
KSWS Wycena dla celów sprawozdań finansowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości [Uchwała RK nr 9_2007 z dnia 13.04.2007 r.]_0.pdf 125 KB POBIERZ
KSWP - Wartość rynkowa [Uchwała RK nr 7_03_2017 z dnia 27.03.2017 r.].pdf 444 KB POBIERZ
Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności [Dziennik Urzędowy MI Nr 1 z dnia 8.01.2010 r.]-1.pdf 3,76 MB POBIERZ
Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności [Dziennik Urzędowy MIiB z dnia 1.09.2017].pdf 197 KB POBIERZ
KSWS - Określenie wartości służebności przesyłu i wynagrodzenie za jej ustanowienie oraz wynagrodzenia Uchwała RK z dnia 12.12.2016.pdf 299 KB POBIERZ
TYMCZASOWE NOTY INTERPRETACYJNE- Uchwała Rady Krajowej nr 27/07 z dnia 12-13.12.2007 r.
III.3 Ustalenie stanu prawnego przedmiotu wyceny.pdf 96 KB POBIERZ
III.4 Zasady ustalania zużycia.pdf 104 KB POBIERZ
IV.1 Wpływ czynników środowiskowych na wycenę nieruchomości.pdf 101 KB POBIERZ
V.3 Wycena Nieruchomości Zabytkowych.pdf 126 KB POBIERZ
V.6 Określanie wartości nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych.pdf 204 KB POBIERZ
V.7 Wycena nieruchomości gruntowych położonych na złożach kopalin.pdf 131 KB POBIERZ
V.8 Zasady określania wartości szkód spowodowanych budową infrastruktury podziemnej i nadziemnej.pdf 161 KB POBIERZ
VI.1 Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.pdf 119 KB POBIERZ

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny