Zarząd - Archiwum


Marek Wiśniewski
 
Marek Wiśniewski jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydziału Budownictwa. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach  w kierunku bankowość.
Posiada uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania Nieruchomości nr 4377 uzyskując tytuł rzeczoznawcy majątkowego nadany przez Ministra Infrastruktury   w dniu 14 października 2005 r.
Od marca 2014 roku wchodzi w skład Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej powołanej Zarządzeniem Nr 18 Ministra Infrastruktury i Rozwoju.
Jest członkiem Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych od dnia 9 listopada 2005 r. W kadencji 2010-2013 pełnił funkcję członka Rady Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. W kolejnej kadencji od maja 2013 r. do 2016 r. pełnił funkcję Prezesa Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.
 

Krzysztof Grzesik
 
Krzysztof Grzesik, urodzony w Wielkiej Brytanii, dyplomowany rzeczoznawca (Fellow of the Royal Institution of Chartered Surveyors), jest także uprawnionym polskim rzeczoznawcą majątkowym (numer uprawnień 9) z 40 letnim doświadczeniem na rynku nieruchomości w Anglii oraz w Europie Środkowej. Posiada też tytuł Recognised European Valuer. Swoją karierę rozpoczął jako rzeczoznawca majątkowy w Departamencie Wycen angielskiego rządu, a po kilku latach przyjął funkcję partnera oraz rzeczoznawcy majątkowego w firmie Kinney & Green w City of London.
Krzysztof od wielu lat reprezentuje Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM) na arenie międzynarodowej. Obecnie pelni funkcję Przewodniczącego Europejskiej Grupy Rzeczoznawców Majątkowych (TEGoVA). Jest też byłym Przewodniczącym RICS Europe. Krzysztof jest współautorem pierwszych Standardów Zawodowych publikowanych przez PFSRM oraz autorem wielu publikacji na temat wyceny nieruchomości.
 

Krzysztof Lewandowski
 
Krzysztof Lewandowski inżynier z 39-letnim stażem pracy. Ukończył studia na Politechnice Świętokrzyskiej. W 2001 r. Prezydent Radomia, za długoletnią pracę na rzecz rozwoju Regionu Radomskiego nadał Mu Dyplom i Medal Miasta Radomia. Po kilku latach pracy zawodowej angażuje się w działalność w Radomskim Oddziale Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, pracuje w Zarządzie a w ostatnim okresie jako Wiceprezes Oddziału NOT. W 1997 r. współtworzy Radomski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości.
W 2007 r. zostaje wybrany do składu Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości, pełniąc funkcję Wiceprezydenta do dnia dzisiejszego. W 2012 r. zostaje Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
 

Henryk Masternak
 
Henryk Masternak jest absolwentem Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu  im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych:
- na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
-    na Wydziale Budownictwa Ogólnego Politechniki Poznańskiej.
Działalność zawodową związał z Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego w Zielonej Górze, gdzie pracował na stanowisku kierownika pracowni geologiczno–geodezyjnej, a następnie na stanowisku kierownika pracowni techniki komunalnej.
Od 1 września 2011r jest członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, Podkomisji ds. Szacowania Nieruchomości.
Uchwałą Rady Miejskiej w Zielonej Górze we wrześniu w 1994r powołany został  na stanowisko Prezydenta Zielonej Góry na kadencję 1994 – 1998r. W latach 1998 – 2002 sprawował również funkcje Radnego Rady Miejskiej w Zielonej Górze. Uprawnienia zawodowe z zakresu nieruchomości uzyskał 24 czerwca 1994 roku. Członkiem Lubuskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Zielonej Górze jest nieprzerwanie od 1992r. W latach 2001 – 2011 pełnił funkcje Wiceprzewodniczącego LSRM odpowiedzialnego za doskonalenie zawodowe, a od 2011r do chwili obecnej pełni funkcję Przewodniczącego.


dodano: Wtorek, 22/01/2019 15:28

ostatnia aktualizacja: Wtorek, 22/01/2019 15:30

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny