Szkolenie online:"Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności" I sesja w dn.16-17.10.2024 r., II sesja w dn.23-24.10.2024 r. egzamin 25.10.2024 r.

Terminy:

16.10.2024 (ilość dni: 5)

08:45


Miejsce:

szkolenie online
ul. szkolenie online
online szkolenie

Szkolenie obejmuje: 22 h wykładów (11pkt ) oraz 14 h warsztatów (7 pkt)

Prowadzący:
Ewa Kucharska-Stasiak, Grzegorz Chmielak, Mirosława Czaplińska, Małgorzata Skąpska, Renata Chróstna, Wojciech Dolińsk, Jan Wszołek, Zdzisława, Marta Pawłuszewska, Jerzy Adamiczka, Sabina Źróbek, Ryszard Źróbek, Monika A. Dębska-Pastakia


Terminarz

Termin 1

Środa, 16.10.2024 08:45 - 17:25

Czwartek, 17.10.2024 08:45 - 15:50

Środa, 23.10.2024 08:00 - 17:30

Czwartek, 24.10.2024 08:00 - 14:00

Piątek, 25.10.2024 09:00 - 09:45


Informacje

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych  organizuje szkolenia w zakresie sporządzania wycen dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności. Szkolenie prowadzone jest w ramach ustawicznego kształcenia.

Wykładowcami szkolenia są naukowcy i praktycy, wysokiej klasy specjaliści, zajmujący się zagadnieniami rynków nieruchomości i rynków kapitałowych oraz zagadnieniami zabezpieczenia wierzytelności. Wśród nich są przedstawiciele sektora bankowego, funduszy nieruchomościowych i rzeczoznawcy majątkowi mający doświadczenie w zakresie wyceny zabezpieczeń wierzytelności.

Aktualne szkolenie, które Państwu proponujemy, obejmuje dwie dwudniowe sesje szkoleniowe zakończone testem sprawdzającym.
Test odbywać się będzie w dniu 25.10.2024 r.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, rzeczoznawcy majątkowi otrzymują Certyfikat .

 KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 Opłata za uczestnictwo w szkoleniu:
- dla rzeczoznawców majątkowych będących członkami Stowarzyszeń sfederowanych w PFSRM wynosi 2400,00 PLN          
- dla rzeczoznawców majątkowych nie  będących członkami Stowarzyszeń sfederowanych w PFSRM wynosi 3100,00 PLN
- dla pozostałych uczestników wynosi 3100,00 PLN netto/ 3813,50 PLN brutto 
Rzeczoznawcy majątkowi posiadający certyfikat REV otrzymują upust w wysokości 10 % za udział w szkoleniu organizowanym przez PFSRM.
      
Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych otrzymała od Ministra Finansów, za pośrednictwem organu upoważnionego, którym w tym wypadku jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, tzw. interpretację indywidualną (znak: IPPP1/443-930/14-2/AP), z której wynika, że szkolenia organizowane przez PFSRM, a mające na celu doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, test, autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,

Wymagania techniczne warunkujące udział w szkoleniu online:
- komputer z głośnikiem.
- dostęp do internetu.
- aktualna przeglądarka Chrome, lub Mozilla Firefox.
Szkolenie odbywa się przy wykorzystaniu systemu VMS.

Uwaga: w trakcie egzaminu w formie online  słuchacze powinni mieć włączoną kamerę i mikrofon.

Egzamin odbywać się będzie w dniu 25 października 2024 r. w godz. 9.00-9.45

WAŻNE: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia, zgody Rodo na adres szkolenia@pfsrm.pl  ( plik do pobrania) oraz wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości szkolenia.
Jedynym warunkiem zwrotu zaliczki jest odwołanie szkolenia.

Konto Bankowe: 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574 (PEKAO S.A.)

Minimalna ilość to 15 do 36 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału.
W przypadku mniejszej ilości osób szkolenie zostanie przeniesione lub odwołane.

W harmonogramie są wprowadzeni Wykładowcy odpowiadający za poszczególne tematy szkolenia.


Prowadzący

prof.dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak

Ewa Kucharska- Stasiak- profesor zwyczajny, dr habilitowany nauk ekonomicznych, Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Gospodarki Przestrzennej Kierownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości Autorka i współautorka 17 pozycji książkowych ( m.in. „Psychologia na usługach ekonomii” 2017 (współautor), TEXTER, ”Ekonomiczny wymiar nieruchomości” 2016, PWN, „Wartość rynkowa nieruchomości” 2001, TWIGGER, „Tendencje zmian rynku nieruchomości w procesie integracji Polski z Unia Europejską”, Wyd. U.Ł. 2007, „Cykle rynku nieruchomości a sektor bankowy”, Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego 2008r.), autorka ponad 200 publikacji artykułowych. Rzeczoznawca majątkowy, współautor Noty Interpretacyjnej „Zastosowanie podejścia dochodowego do wyceny nieruchomości”, kierownik Studiów Podyplomowych „Rynek Nieruchomości- Wycena” na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym U.Ł., członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej do nadawania uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego, członek Rady Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju.


Grzegorz Chmielak

Dyrektor CEE Valuation & Advisory, Partner Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Geodezjii Kartografii, studiów podyplomowych Sheffield Hallam University oraz MBA w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. Jest członkiem Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców RICS, posiada krajowe uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości (uprawnienia nr 3064), jak również posiada certyfikat CIS HypZert (MLV), który pozwala sporządzać wyceny dla niemieckich banków finansujących nieruchomości w Polsce. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości. Zanim dołączył do Knight Frank pracował w bankach oraz firmach doradczych.


Mirosława Czaplińska

12 letnie doświadczenie pracy w Lotos Paliwa Sp z o.o. (spółka córka Grupy Lotos) zajmującej się detalicznym rynkiem sprzedaży paliw w tym pozyskiwaniem nowych obiektów, budową stacji. Pracowałam tam na stanowiskach kierowniczych w dziele kontrolingu, rozwoju a w ostatnim okresie pracy w LP pracowałam na stanowisku szefa biura strategii i rozwoju (pracowałam tam do 10.2008r). Rzeczoznawcą majątkowym jestem od października 2005. Jestem również członkiem RICS. Prowadzę wykłady na Uniwersytecie Gdańskim i Wyższej Szkole Bankowej (zagadnienia związane z wyceną nieruchomości).


Małgorzata Skąpska

mgr inż. Małgorzata Skąpska– rzeczoznawca majątkowy o nr upr.424 z 1993roku, tytuł uznania zawodowego nadany przez europejskie stowarzyszenie TEGOVA REV-PL/PFVA/2013/81, z zawodu konstruktor po studiach wyższych na Politechnice Warszawskiej Wydziale Inżynierii Lądowej, Prezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości, członek Komisji Arbitrażowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM) jako arbiter od 2002 roku i jako mediator, Członek Kolegium Arbitrażowego od 2011 roku, Pełnomocnik PFSRM ds. biegłych sądowych, Obrońca z urzędu do spraw rzeczoznawców przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej powołana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w 2018 roku, Członek Rady Standardów powołanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w 2018 roku, zdecydowany zwolennik procedur rozjemczych i mediacyjnych w sprawach rozbieżnych wycen, Biegły sądowy od 2003 roku ds. wyceny nieruchomości przy Sądzie Okręgowym w Warszawie i Sądzie Okręgowym Warszawa Praga w Warszawie, własna ponad dwudziestopięcioletnia działalność gospodarcza w zakresie wyceny nieruchomości „Małgorzata Skąpska Szacowanie Nieruchomości”.


Renata Chróstna

Renata Chróstna jest uprawnionym rzeczoznawcą majątkowym, biegłym sądowym, członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców Majątkowych (RICS), posiadającym tytuł Recognised European Valuer. Renata Chróstna jest absolwentką Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, gdzie ukończyła jednolite studia magisterskie pod kierunkiem prof. Jerzego Hausnera. Stypendystka na Wydziale Ekonomii w University of Southern Denmark. Absolwentka Podyplomowych Studiów Wyceny Nieruchomości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Swój rozwój naukowy silnie związała ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, na której od 2011 roku jest wykładowcą na Studiach Podyplomowych z Wyceny Nieruchomości. Renata Chróstna od 2013 roku jest również wykładowcą Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Od 2012 roku prowadzi własną działalność gospodarczą zajmując się wyceną nieruchomości i przedsiębiorstw, doradztwem inwestycyjnym oraz modelowaniem i prognozowaniem finansowym.


Wojciech Dolińsk

jest uprawnionym rzeczoznawcą majątkowym (upr nr. 4881) oraz członkiem Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców (MRICS), specjalizującym się w monitorowaniu rynku i wycenie nieruchomości komercyjnych. W roku 2015 uzyskał tytuł uznania zawodowego REV (Recognised European Valuer), nadawany przez Europejską Organizację rzeczoznawców TEGoVA. Wojciech Doliński ukończył międzywydziałowe studia magisterskie z zakresu Gospodarki Przestrzennej na SGGW, Sheffield Hallam University i Nottingham Trent University w dziedzinie Wyceny i Zarządzania Nieruchomościami, Podyplomowe studia wyceny na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Ponadto jest absolwentem holenderskiej uczelni CAH Dronten, gdzie uzyskał tytuł inżyniera. Od 2011 jest Egzaminatorem w procedurze APC (Assessment of Professional Competence) przyszłych kandydatów na Członków RICS. Pracę zawodową rozpoczął w spółce PGNiG S.A. oraz King Sturge Sp. z o.o., a od 2007 roku pracował w Polish Properties Sp. z o.o., w dziale wycen, gdzie współpracował przy wycenie nieruchomości znajdujących się na terenie całej Polski. Przez 5 lat, do roku 2016, pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Spółce Comparables Sp. z o.o. W trakcie swojej kariery pracował przy tworzeniu trzech baz danych o nieruchomościach. Obecnie głównie współpracuje w firmami inwestycyjnymi jako doradca i rzeczoznawca majątkowy. Zrealizowane dotychczas wyceny i obiektów komercyjnych obejmowały nieruchomości w Polsce, innych krajach CEE oraz w Niemczech, o przybliżonej wartości 25 miliardów złotych.


dr Jan Wszołek


Ledzion-Trojanowska Zdzisława


Marta Pawłuszewska


Jerzy Adamiczka


prof. Sabina Źróbek


prof. Ryszard Źróbek


Monika A. Dębska-Pastakia

dyplomowany rzeczoznawca majątkowy, licencjonowany broker, członek nadzwyczajny The Royal Institutions of Chartered Surveyors (FRICS) od 1991 roku oraz członek The Royal Town Planning Institute (MRTPI) od 1989 roku w Wielkiej Brytanii. Absolwentka studiów podyplomowych Cambridge University: Leadership in Sustainability in Real Estate. Od 2020 roku pełni funkcję członka zarządu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa deweloperskiego i finansowego nieruchomości, wycen jak i strategicznego zarządzania portfelami nieruchomości. Pracę zawodową rozpoczęła w 1987 roku w firmie Montagu Evans w Londynie, od 1991 roku w PwC pracowała przy restrukturyzacji, finansowaniu, wycenach i analizach nieruchomości komercyjnych w Europie Centralnej. Od roku 1998 pełniła funkcję Prezesa Zarządu firmy Knight Frank w Polsce, gdzie była odpowiedzialna za zarządzanie portfelami aktywów, doradztwo przy restrukturyzacji i repozycjonowaniu nieruchomości, transakcje nieruchomości komercyjnych, jak i wyceny nieruchomości. Od 2020 jako Managing Partner Padmo Group, skupiła się na inwestycjach zrównoważonych ESG i zastosowaniu zasad gospodarki cyrkularnej w obszarze nieruchomości. W 2023 dołączyła do KPMG jako Partner Associate, odpowiedzialna za obszar Real Estate/ESG, skupiając się na doradztwie w zakresie strategii portfeli nieruchomości, w tym związanych z ESG w kontekście fali renowacji i przyjęcia zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, transakcjach nieruchomości, due diligence, jak i wpływu ESG na wartość nieruchomości.


Szkolenie online:"Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności" I sesja w dn.16-17.10.2024 r., II sesja w dn.23-24.10.2024 r. egzamin 25.10.2024 r.

Terminy:

16.10.2024 (ilość dni: 5)

08:45

Miejsce:

szkolenie online
ul. szkolenie online
online szkolenie

Dodatkowe informacje:

Dorota Jaskólska
tel. 22 627-11-37
email: szkolenia@pfsrm.pl

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny