Szkolenie Online:"Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności"

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

szkolenie online
ul. ul.Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

Szkolenie obejmuje: 22 h wykładów (11pkt ) oraz 14 h warsztatów (7 pkt)

Prowadzący:
Magdalena Małecka MRICS, Ryszard Źróbek, Grzegorz Chmielak, Mirosława Czaplińska, Małgorzata Skąpska, Renata Chróstna, Wojciech Dolińsk, Zdzisława Ledzion-Trojanowska, Jan Wszołek, Agnieszka, Marta Pawłuszewska, Jerzy Adamiczka


Terminarz

Szkolenie otwarte


Informacje

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych  organizuje szkolenia w zakresie sporządzania wycen dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności. Szkolenie prowadzone jest w ramach ustawicznego kształcenia.

Wykładowcami szkolenia są naukowcy i praktycy, wysokiej klasy specjaliści, zajmujący się zagadnieniami rynków nieruchomości i rynków kapitałowych oraz zagadnieniami zabezpieczenia wierzytelności. Wśród nich są przedstawiciele sektora bankowego, funduszy nieruchomościowych i rzeczoznawcy majątkowi mający doświadczenie w zakresie wyceny zabezpieczeń wierzytelności.

Aktualne szkolenie, które Państwu proponujemy, obejmuje dwie dwudniowe sesje szkoleniowe zakończone testem sprawdzającym.Test odbywa się będzie 08.11.2021r. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, rzeczoznawcy majątkowi otrzymują Certyfikat .

 KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 Opłata za uczestnictwo w szkoleniu:
- dla rzeczoznawców majątkowych będących członkami Stowarzyszeń sfederowanych w PFSRM wynosi 2300,00 PLN          
- dla rzeczoznawców majątkowych nie  będących członkami Stowarzyszeń sfederowanych w PFSRM wynosi 2990,00 PLN
- dla pozostałych uczestników wynosi 2990,00 PLN netto/ 3677,70 PLN brutto 
Rzeczoznawcy majątkowi posiadający certyfikat REV otrzymują upust w wysokości 10 % za udział w szkoleniu organizowanym przez PFSRM.
      
Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych otrzymała od Ministra Finansów, za pośrednictwem organu upoważnionego, którym w tym wypadku jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, tzw. interpretację indywidualną (znak: IPPP1/443-930/14-2/AP), z której wynika, że szkolenia organizowane przez PFSRM, a mające na celu doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, test, autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,

Wymagania techniczne warunkujące udział w szkoleniu on-line:
- komputer z głośnikiem.
- dostęp do internetu.
- aktualna przeglądarka Chrome, lub Mozilla Firefox.
Szkolenie odbywa się przy wykorzystaniu systemu VMS.

Uwaga: w trakcie egzaminu w formie online  słuchacze powinni mieć włączoną kamerę i mikrofon.

Egzamin odbywać się będzie 08.11.2021r. godz.10.00

WAŻNE: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia, zgody Rodo na adres szkolenia@pfsrm.pl  ( plik do pobrania) oraz wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości szkolenia.
Jedynym warunkiem zwrotu zaliczki jest odwołanie szkolenia.

Konto Bankowe: 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574 (PEKAO S.A.)

Minimalna ilość to 15 do 36 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału.
W przypadku mniejszej ilości osób szkolenie zostanie przeniesione lub odwołane.

W harmonogramie są wprowadzeni Wykładowcy odpowiadający za poszczególne tematy szkolenia.


Prowadzący

Magdalena Małecka MRICS

Magdalena Małecka jest uprawnionym polskim rzeczoznawcą majątkowym z dwudziestoletnim doświadczeniem na rynku nieruchomości oraz wieloletnim biegłym sądowym. Jest członkiem międzynarodowej organizacji – Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców (RICS – Royal Institution of Chartered Surveyors). Magdalena jest także mentorem, konsultantem i wykładowcą. Posiada zdobyte w kilkuletniej pracy w bankach doświadczenie w zakresie finansowania podmiotów gospodarczych i udzielania kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach. Magdalena wykonuje wyceny głównie na zlecenie podmiotów gospodarczych, a także sądów oraz prokuratur. Wyceną nieruchomości zajmuje się w ramach spółki AIM PROPERTY. Jest doradcą na rynku nieruchomości oraz czynnie działającym inwestorem. Inwestycje na rynku nieruchomości prowadzi w ramach spółki EAGLE INVEST, która także pozyskuje fundusze od inwestorów zewnętrznych. Prowadzi praktyki zawodowe oraz warsztaty i szkolenia z zakresu wyceny nieruchomości od ponad 20 lat. Świadczy także usługi mentoringu – każdy, a w szczególności początkujący rzeczoznawca majątkowy, może liczyć na jej pomoc i współpracę w zakresie wyceny nieruchomości w obszarach, w których się specjalizuje. Pomaga osobom wchodzącym do zawodu osiągnąć cele w zakresie zdania egzaminu państwowego i otrzymania uprawnień, podnoszenia jakości świadczonych usług oraz poszerzania obszaru działania. Posiada wieloletnie doświadczenie jako członek Komisji Standardów działającej przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i jest współautorem kilku standardów zawodowych, w tym „Wartość rynkowa nieruchomości” czy „Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności”. Jest członkiem Środkowopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Poza pracą zawodową lubi zwiedzać świat – prowadzi blog o niskobudżetowym podróżowaniu. Jej motto życiowe brzmi: „Logika zaprowadzi cię z punktu A do punktu B. Wyobraźnia zaprowadzi cię wszędzie”. Nie lubi tracić czasu na bylejakość. Jest perfekcjonistką. Oczekuje, że dasz z siebie wszystko i będziesz prezentował/a najwyższe standardy. Tego wymaga od siebie i innych. Jest konsekwentna w działaniu i niezależna. Jej wizją jest przekazanie jak największej ilości osób wchodzących do zawodu rzeczoznawcy majątkowego najważniejszych standardów pracy, takich jak etyka, wysoka jakość świadczonych usług i profesjonalizm działania.


prof.dr hab. Ryszard Źróbek

Prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek Teoretyk i praktyk gospodarki nieruchomościami (wycena nieruchomości i analizy rynku, zarządzanie publicznymi zasobami nieruchomości, kataster nieruchomości). Uprawnienia zawodowe z geodezji, szacowania nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami. Autor i współautor 12 podręczników z zakresu wyceny i gospodarki nieruchomościami. Autor kilkuset artykułów naukowych i popularno-naukowych oraz monografii specjalistycznych, publikowanych w Polsce i innych krajach. Uczestniczył jako ekspert w pracach Banku Światowego, FAO, FIG oraz innych organizacji międzynarodowych. Odbył staże naukowe między innymi w USA, Wielkiej Brytanii, Holandii , Rosji, Białorusi i Wietnamie. Autor i współautor wielu opracowań i ekspertyz związanych z analizą rynku nieruchomości, wyceną i zarządzaniem nieruchomościami. Specjalizuje się także w systemach informacji przestrzennej oraz doradztwie na rynku nieruchomościami. Na stałe zatrudniony w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na stanowisku profesora zwyczajnego. Prowadzi wykłady zarówno w języku polskim jak i angielskim z wyceny i gospodarki nieruchomościami oraz z systemów informacji przestrzennej. Autor wielu ekspertyz , operatów szacunkowych i innych opracowań z zakresu wyceny nieruchomości. Członek Rad Naukowych kilku periodyków. Członek założyciel takich organizacji jak Towarzystwo Naukowe Nieruchomości oraz European Real Estate Society. Członek Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk oraz członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Kierownik Katedry Zasobów Nieruchomości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Wieloletni dziekan i członek Senatu UWM. Odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.


Grzegorz Chmielak

Dyrektor CEE Valuation & Advisory, Partner Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Geodezjii Kartografii, studiów podyplomowych Sheffield Hallam University oraz MBA w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. Jest członkiem Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców RICS, posiada krajowe uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości (uprawnienia nr 3064), jak również posiada certyfikat CIS HypZert (MLV), który pozwala sporządzać wyceny dla niemieckich banków finansujących nieruchomości w Polsce. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości. Zanim dołączył do Knight Frank pracował w bankach oraz firmach doradczych.


Mirosława Czaplińska

12 letnie doświadczenie pracy w Lotos Paliwa Sp z o.o. (spółka córka Grupy Lotos) zajmującej się detalicznym rynkiem sprzedaży paliw w tym pozyskiwaniem nowych obiektów, budową stacji. Pracowałam tam na stanowiskach kierowniczych w dziele kontrolingu, rozwoju a w ostatnim okresie pracy w LP pracowałam na stanowisku szefa biura strategii i rozwoju (pracowałam tam do 10.2008r). Rzeczoznawcą majątkowym jestem od października 2005. Jestem również członkiem RICS. Prowadzę wykłady na Uniwersytecie Gdańskim i Wyższej Szkole Bankowej (zagadnienia związane z wyceną nieruchomości).


Małgorzata Skąpska

mgr inż. Małgorzata Skąpska– rzeczoznawca majątkowy o nr upr.424 z 1993roku, tytuł uznania zawodowego nadany przez europejskie stowarzyszenie TEGOVA REV-PL/PFVA/2013/81, z zawodu konstruktor po studiach wyższych na Politechnice Warszawskiej Wydziale Inżynierii Lądowej, Prezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości, członek Komisji Arbitrażowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM) jako arbiter od 2002 roku i jako mediator, Członek Kolegium Arbitrażowego od 2011 roku, Pełnomocnik PFSRM ds. biegłych sądowych, Obrońca z urzędu do spraw rzeczoznawców przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej powołana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w 2018 roku, Członek Rady Standardów powołanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w 2018 roku, zdecydowany zwolennik procedur rozjemczych i mediacyjnych w sprawach rozbieżnych wycen, Biegły sądowy od 2003 roku ds. wyceny nieruchomości przy Sądzie Okręgowym w Warszawie i Sądzie Okręgowym Warszawa Praga w Warszawie, własna ponad dwudziestopięcioletnia działalność gospodarcza w zakresie wyceny nieruchomości „Małgorzata Skąpska Szacowanie Nieruchomości”.


Renata Chróstna

Renata Chróstna jest uprawnionym rzeczoznawcą majątkowym, biegłym sądowym, członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców Majątkowych (RICS), posiadającym tytuł Recognised European Valuer. Renata Chróstna jest absolwentką Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, gdzie ukończyła jednolite studia magisterskie pod kierunkiem prof. Jerzego Hausnera. Stypendystka na Wydziale Ekonomii w University of Southern Denmark. Absolwentka Podyplomowych Studiów Wyceny Nieruchomości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Swój rozwój naukowy silnie związała ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, na której od 2011 roku jest wykładowcą na Studiach Podyplomowych z Wyceny Nieruchomości. Renata Chróstna od 2013 roku jest również wykładowcą Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Od 2012 roku prowadzi własną działalność gospodarczą zajmując się wyceną nieruchomości i przedsiębiorstw, doradztwem inwestycyjnym oraz modelowaniem i prognozowaniem finansowym.


Wojciech Dolińsk

jest uprawnionym rzeczoznawcą majątkowym (upr nr. 4881) oraz członkiem Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców (MRICS), specjalizującym się w monitorowaniu rynku i wycenie nieruchomości komercyjnych. W roku 2015 uzyskał tytuł uznania zawodowego REV (Recognised European Valuer), nadawany przez Europejską Organizację rzeczoznawców TEGoVA. Wojciech Doliński ukończył międzywydziałowe studia magisterskie z zakresu Gospodarki Przestrzennej na SGGW, Sheffield Hallam University i Nottingham Trent University w dziedzinie Wyceny i Zarządzania Nieruchomościami, Podyplomowe studia wyceny na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Ponadto jest absolwentem holenderskiej uczelni CAH Dronten, gdzie uzyskał tytuł inżyniera. Od 2011 jest Egzaminatorem w procedurze APC (Assessment of Professional Competence) przyszłych kandydatów na Członków RICS. Pracę zawodową rozpoczął w spółce PGNiG S.A. oraz King Sturge Sp. z o.o., a od 2007 roku pracował w Polish Properties Sp. z o.o., w dziale wycen, gdzie współpracował przy wycenie nieruchomości znajdujących się na terenie całej Polski. Przez 5 lat, do roku 2016, pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Spółce Comparables Sp. z o.o. W trakcie swojej kariery pracował przy tworzeniu trzech baz danych o nieruchomościach. Obecnie głównie współpracuje w firmami inwestycyjnymi jako doradca i rzeczoznawca majątkowy. Zrealizowane dotychczas wyceny i obiektów komercyjnych obejmowały nieruchomości w Polsce, innych krajach CEE oraz w Niemczech, o przybliżonej wartości 25 miliardów złotych.


Zdzisława Ledzion-Trojanowska


dr Jan Wszołek


Hryniewiecka-Jachowicz Agnieszka


Marta Pawłuszewska


Jerzy Adamiczka


Szkolenie Online:"Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności"

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

szkolenie online
ul. ul.Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Dorota Jaskólska
tel. 22 627-11-37
email: szkolenia@pfsrm.pl

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny