Aktualności

Stanowisko PFSRM względem projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

2013-03-21 15:03:00

Stanowisko PFSRM względem projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym


Deregulacja zawodu rzeczoznawcy majątkowego pozbawiona merytorycznego uzasadnienia

2013-03-05 14:51:00

Deregulacja zawodu rzeczoznawcy majątkowego pozbawiona merytorycznego uzasadnienia z jednoczesnym naruszeniem konstytucyjnych zasad procedur legislacyjnych


XXII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych pt. DWIE DEKADY GOSPODARKI RYNKOWEJ, DWIE DEKADY RZECZOZNAWSTWA MAJĄTKOWEGO - KOMUNIKAT nr 1

2013-03-04 13:29:00

KOMUNIKAT


List otwarty przedstawicieli polskiego środowiska akademickiego z zakresu gospodarki nieruchomościami

2013-03-03 13:56:00

List otwarty przedstawicieli polskiego środowiska akademickiego z zakresu gospodarki nieruchomościami - rzeczoznawstwa majątkowego i wyceny nieruchomości


Informacja z posiedzenia Komisji Standardów PFSRM → 26 lutego 2013 r.

2013-03-02 12:46:00

Informacja


XIX Mistrzostwa Polski Rzeczoznawców Majątkowych w Tenisie Ziemnym o puchar Prezydenta PFSRM „WARSZAWA 2013” → 30 – 31 maja 2013 r.

2013-03-01 12:43:00

Mistrzostwa Polski Rzeczoznawców Majątkowych w Tenisie Ziemnym


Status prawny urządzeń infrastruktury technicznej

2013-03-01 12:37:00

Status prawny urządzeń infrastruktury technicznej, służebność przesyłu oraz roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości – seminarium PFSRM - 26 lutego 2013 r.


Informacja Komisji Standardów PFSRM dotycząca zasad stosowania Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny

2013-02-15 12:38:00

Informacja w załączniku


Deregulacja zawodu rzeczoznawcy majątkowego w kształcie zaproponowanym przez sejmową Komisję nadzwyczajną jest groźna dla gospodarki.

2013-02-11 12:35:00

Informacja w załączniku


XXII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych → DWIE DEKADY GOSPODARKI RYNKOWEJ, DWIE DEKADY RZECZOZNAWSTWA MAJĄTKOWEGO

2013-02-10 12:32:00

Komunikat w załącznikuStrona 46 z 57

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny