• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016 r.
  23/08/2016
 • Spotkanie przedstawicieli Zarządu PFSRM z Komisją Europejską
  18/08/2016
  Na zaproszenie Komisji Europejskiej (Directorate General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs), Prezydent Marek Wiśniewski, Wice Prezydent Krzysztof Grzesik oraz Doradca TEGoVA Michael MacBrien, udali się 11 sierpnia na spotkanie w Brukseli z upoważnionymi Reprezentantami Komisji Europejskiej.
 • Konferencja uzgodnieniowa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa
  16/08/2016
 • Pismo w sprawie udostępniania danych przez spółdzielnie mieszkaniowe
  02/08/2016
 • Wytyczne PFSRM w zakresie definicji pojęcia potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego
  29/07/2016
 • Konsultacje społeczne do projektu ustawy o kredycie hipotecznym
  28/07/2016