Szkolenie online: Szkolenie wprowadzające z tematykę ESG i zrównoważonego rozwoju w kontekście rynku nieruchomości w dniu 6 czerwca 2024 r.

Terminy:

06.06.2024 (ilość dni: 1)

09:00


Miejsce:

szkolenie online
ul. szkolenie online
online szkolenie

15.04.2024r.

Prowadzący:
Monika A. Dębska-Pastakia, Ilona Otoka , Anna Baran


Terminarz

Termin 1

Czwartek, 06.06.2024 09:00 - 12:15


Informacje

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych zapraszają na szkolenie wprowadzające z tematykę ESG i zrównoważonego rozwoju w kontekście rynku nieruchomości, które ma na celu przybliżenie kompleksowości ESG oraz jego wpływu na praktykę rzeczoznawców majątkowych. Podczas szkolenia praktycy rynkowi na co dzień zajmujący się tą tematyką w swojej pracy zawodowej, przybliżą zarówno kontekst legislacyjny jak i międzynarodowe standardy wprowadzające ESG/Sustainability do wymogów dla rzeczoznawców majątkowych, a także podejście rynku nieruchomości do tych aspektów i związane z tym możliwości i wyzwania.

Program szkolenia:
1.       Wprowadzenie w tematykę zrównoważonego rozwoju i ESG. Istota ESG na rynku
            nieruchomości.
2.       Kontekst legislacyjny  - Najważniejsze regulacje dotyczące zrównoważonego
          rozwoju i ESG z ich wpływem na rynek nieruchomości.
3.       Omówienie najistotniejszych aspektów/czynników ESG wpływających na rynek
          nieruchomości (nowe świadectwa charakterystyki energetycznej, efektywność
           energetyczna budynków/renowacje, odporność na zmiany klimatu, GOZ,
           ślad węglowy).
4.       Rekomendacje/Standardy RICS, Tegova, IVS w zakresie wpływu ESG/ZR na
           wycenę nieruchomości.
5.       Jak rynek nieruchomości podchodzi do kwestii ESG – przegląd aktualnych podejść na
            polskim rynku nieruchomości (certyfikacje budynków, audyty ESG i inne).
6.       Jak inwestorzy i banki podchodzą do aspektów zrównoważonego rozwoju i ESG.

Czas trwania szkolenia : 3 godziny  + 1 przerwa 15 min. (1 punkt).

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:
dla osób należących do sfederowanych stowarzyszeń  350,00 PLN
dla osób nienależących do stowarzyszeń 400,00 PLN
dla pozostałych uczestników  400 PLN netto/ 492 PLN brutto
Rzeczoznawcy posiadający certyfikat REV mają 10% zniżki od ceny szkolenia

Wystawiamy zaświadczenie o odbytym szkoleniu.

Ważne: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia, zgody Rodo na adres szkolenia@pfsrm.pl  ( plik do pobrania) oraz wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości szkolenia.
Jedynym warunkiem zwrotu zaliczki jest odwołanie szkolenia.


Wpłaty należy dokonać na konto PFSRM/ 00-695 Warszawa, ul.Nowogrodzka 50/54
PEKAO S.A. 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574Prowadzący

Monika A. Dębska-Pastakia

dyplomowany rzeczoznawca majątkowy, licencjonowany broker, członek nadzwyczajny The Royal Institutions of Chartered Surveyors (FRICS) od 1991 roku oraz członek The Royal Town Planning Institute (MRTPI) od 1989 roku w Wielkiej Brytanii. Absolwentka studiów podyplomowych Cambridge University: Leadership in Sustainability in Real Estate. Od 2020 roku pełni funkcję członka zarządu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa deweloperskiego i finansowego nieruchomości, wycen jak i strategicznego zarządzania portfelami nieruchomości. Pracę zawodową rozpoczęła w 1987 roku w firmie Montagu Evans w Londynie, od 1991 roku w PwC pracowała przy restrukturyzacji, finansowaniu, wycenach i analizach nieruchomości komercyjnych w Europie Centralnej. Od roku 1998 pełniła funkcję Prezesa Zarządu firmy Knight Frank w Polsce, gdzie była odpowiedzialna za zarządzanie portfelami aktywów, doradztwo przy restrukturyzacji i repozycjonowaniu nieruchomości, transakcje nieruchomości komercyjnych, jak i wyceny nieruchomości. Od 2020 jako Managing Partner Padmo Group, skupiła się na inwestycjach zrównoważonych ESG i zastosowaniu zasad gospodarki cyrkularnej w obszarze nieruchomości. W 2023 dołączyła do KPMG jako Partner Associate, odpowiedzialna za obszar Real Estate/ESG, skupiając się na doradztwie w zakresie strategii portfeli nieruchomości, w tym związanych z ESG w kontekście fali renowacji i przyjęcia zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, transakcjach nieruchomości, due diligence, jak i wpływu ESG na wartość nieruchomości.


Mgr inż. Ilona Otoka

jest rzeczoznawcą majątkowym od 2012 r. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze wycen nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych dla krajowych i zagranicznych klientów instytucjonalnych oraz podmiotów publicznych. Od 2018 r. związana jest z międzynarodową firmą doradczą Cushman & Wakefield. Ilona jest członkinią grupy ekspertów w ramach EMEA Sustainability Leadership Team w Cushman & Wakefield, którzy są odpowiedzialni za wdrażanie i rozwój usług ESG&Sustainability w regionie EMEA. Ilona należy do ESG Product Council w Urban Land Institute Poland (ULI) oraz grup roboczych związanych z ESG m.in. ds. stosowania Taksonomii UE w Ministerstwie Rozwoju i Technologii oraz w Polskiej Izbie Nieruchomości Komercyjnych (PINK), a także jest członkinią ESG Advisory Board w Proptech Foundation i wykładowczynią na Studiach Podyplomowych "Nieruchomości Komercyjne" na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Członkini Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.


Mgr Anna Baran

rzeczoznawca majątkowy, członek Królewskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Wielkiej Brytanii oraz członek Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości zarówno komercyjnych jak i mieszkaniowych. Od roku 2021 związana jest z firmą G City Europe, która jest inwestorem, deweloperem i zarządcą centrów handlowych oraz projektów mieszkaniowych na wynajem. Anna jest odpowiedzialna za proces wycen nieruchomości portfela G City Europe w regionie CEE oraz za kwestie związane z aspektami finansowymi nieruchomości.


Szkolenie online: Szkolenie wprowadzające z tematykę ESG i zrównoważonego rozwoju w kontekście rynku nieruchomości w dniu 6 czerwca 2024 r.

Terminy:

06.06.2024 (ilość dni: 1)

09:00

Miejsce:

szkolenie online
ul. szkolenie online
online szkolenie

Dodatkowe informacje:


tel.

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny