Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie dostępu do danych o nieruchomościach


19.04.2024 r.

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych przesłała do Ministerstwa Rozwoju i Technologii swoje uwagi do konsultowanego projektu ustawy o "kredycie mieszkaniowym #naStart" (w wykazie prac legislacyjnych numer UA4).
Projekt ten zawiera propozycję wprowadzenia nowego "produktu" na rynek kredytów mieszkaniowych (kredyt mieszkaniowy #naStart).  Ponadto projekt ten wprowadza zmiany w kilku innych ustawach zawierających m.in. propozycję stworzenia ram funkcjonowania Portalu Danych o Obrocie Mieszkań zwanym dalej "Portalem DOM". Prowadzącym portal ma być Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Nasze uwagi dotyczyły przede wszystkim potrzeby uwzględnienia w projekcie tej ustawy poszerzonego (względem pakietu danych które mają być udostępniane publicznie) dostępu rzeczoznawców majątkowych do danych, które mają być gromadzone na potrzeby funkcjonowania tego "Portalu".

Poza zgłoszeniem, w ramach konsultacji, uwag do tego projektu, jednocześnie wystąpiliśmy z odrębnym pismem do Pana Krzysztofa Hetmana Ministra Rozwoju i Technologii o wsparcie naszego środowiska w staraniach o poprawę jakości danych o nieruchomościach gromadzonych w publicznych rejestrach. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkową tą tematykę szerzej poruszała w piśmie z dnia 9 lutego 2024 roku skierowanym również do Ministra Rozwoju i Technologii.

Opracował:
Krzysztof Gabrel
Wiceprezydent PFSRM

dodano: Piątek, 19/04/2024 08:08

ostatnia aktualizacja: Piątek, 19/04/2024 08:10

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny