Szkolenie online-"Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego" I sesja 07-09.05.2024 r., II sesja 14-15.05.2024 r.

Terminy:

07.05.2024 (ilość dni: 5)

09:00


Miejsce:

szkolenie online
ul. szkolenie online
online Szkolenie

Szkolenie obejmuje 49 godzin lekcyjnych, a w tym 38 h szkoleniowych (19 pkt) i 11 h warsztatów (5 pkt).

Prowadzący:
Maciej Książek, Anna Nowel-Śmigaj, Piotr Girdwoyń, Sędzia Andrzej Antkiewicz, Przemysław Samełko, Monika Nowakowska, Sędzia Marek Lewandowski


Terminarz

Termin 1

Wtorek, 07.05.2024 09:00 - 17:05

Środa, 08.05.2024 08:00 - 18:00

Czwartek, 09.05.2024 08:00 - 15:00

Wtorek, 14.05.2024 08:00 - 17:15

Środa, 15.05.2024 08:30 - 16:00


Informacje

TERMIN SZKOLENIA:.

część I :  07-09.05.2024 r.
część II:  14-15.05.2024 r.

CZAS TRWANIA - 5 DNI (dwie sesje I- 3 dni, II- 2 dni-/49 godz./)

Szkolenie obejmuje 49 godzin lekcyjnych, a w tym 38 h szkoleniowych (19 pkt) i 11 h warsztatów (5 pkt).

W harmonogramie są wprowadzeni Wykładowcy odpowiadający za poszczególne tematy szkolenia.

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi:

dla osób należących do sfederowanych stowarzyszeń 2950,00 PLN
dla osób nienależących do stowarzyszeń 3835,00 PLN
dla pozostałych osób 3835,00 PLN netto/ 4717,05 PLN brutto
rzeczoznawcy posiadający certyfikat REV mają 10% zniżki od ceny szkolenia

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych otrzymała od Ministra Finansów, za pośrednictwem organu upoważnionego, którym w tym wypadku jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, tzw. interpretację indywidualną (znak: IPPP1/443-930/14-2/AP), z której wynika, że szkolenia organizowane przez PFSRM, a mające na celu doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Wymagania techniczne warunkujące udział w szkoleniu on-line:
- komputer z głośnikiem.
- dostęp do internetu.
- aktualna przeglądarka Chrome, lub Mozilla Firefox.
Szkolenie odbywa się przy wykorzystaniu systemu VMS.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu oraz autorskie materiały szkoleniowe.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu.
Listy osób, które ukończyły to szkolenie rozsyłane są do Sądów Okręgowych.

Wpłaty należy dokonać na konto PFSRM/ 00-695 Warszawa, ul.Nowogrodzka 50
PEKAO S.A. 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574

Minimalna ilość to 15 do 36 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału .
W przypadku mniejszej ilości osób szkolenie zostanie przeniesione lub odwołane.

WAŻNE: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres szkolenia@pfsrm.pl  ( plik do pobrania) oraz wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości szkolenia.

Jedynym warunkiem zwrotu zaliczki jest odwołanie szkolenia.

Konto Bankowe: 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574 (PEKAO S.A.)


Na szkoleniu pt.: "Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego" nie jest przewidziany egzamin. Zajęcia  obejmują 49 godzin lekcyjnych, a w tym 38 h szkoleniowych i 11 h warsztatów. Uczestnik szkolenia otrzymuje pismo- zaświadczenie PFSRM o ukończeniu szkolenia wraz z jego programem.
Prowadzący

mgr inż. Maciej Książek

Inżynier budowlany posiada wykształcenie techniczne - wyższe magisterskie wraz z uprawnieniami bez ograniczeń, w zakresie konstrukcyjno - budowlanym, oraz ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie zawodowe, w tym administracyjne i pedagogiczne. Posiada praktyczną znajomość ustaw: ( Prawo budowlane, KPA, Prawo zamówień publicznych), potwierdzoną świadectwami ukończenia studiów podyplomowych oraz praktyką zawodową i dodatkowo działalnością dydaktyczną. Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 6535 MIiR


dr inż.arch. Anna Nowel-Śmigaj


prof.dr hab. Piotr Girdwoyń

Piotr Girdwoyń - profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny w Katedrze Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, autor kilku monografii i kilkudziesięciu artykułów,stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta, Hertie Stiftung i Hermann und Marianne Straniak Stiftung. Pobyty i staże naukowe m.in. w Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht we Freiburgu (Niemcy), Law School, University of Baltimore (USA), Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bazylei. Visiting Professor w College of Medicine and Forensics, Xi’an Jiaotong University in Xi’an (2017-18), Criminal Justice College of East China University of Political Science and Law (2017-2020) od 2016 roku Dyrektor Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Główne zainteresowania naukowe: prawo dowodowe, zagadnienia tzw. dowodu naukowego, historia kryminalistyki, prawo i procedura karna krajów niemieckojęzycznych, badania pismoznawcze, standaryzacja badań kryminalistycznych w Europie i Azji.


Sędzia Andrzej Antkiewicz

sędzia Sądu Rejonowego w Grudziądzu, wiceprezes tego Sądu nadzorujący m.in. działalność komorników sądowych; w latach 2009–2010 pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji nadzorującym pracę komorników sądowych; orzekał w ramach delegacji w Sądzie Okręgowym w Toruniu i Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku; prowadził szkolenia dotyczące egzekucji dla komorników sądowych; prowadzi szkolenia z zakresu prawa cywilnego i procedury cywilnej dla sędziów i rzeczoznawców majątkowych; autor publikacji z zakresu prawa cywilnego i postępowania cywilnego; specjalizuje się w postępowaniu egzekucyjnym.


mgr inż. Przemysław Samełko

Z wykształcenia geodeta, z zawodu Rzeczoznawca Majątkowy upr. 3770 o bogatym doświadczeniu praktycznym (20 letnie doświadczenie), wpisany na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie. Współpracuje m.in. systematycznie z komornikami sądowymi – 16 letnie doświadczenie w wycenach dla potrzeb egzekucji sądowej. Jest wykładowcą i trenerem szkoleń/ warsztatów dedykowanych dla rzeczoznawców majątkowych, w tym biegłych sądowych.


Monika Nowakowska

Joanna Monika Szapiro-Nowakowska Rzeczoznawca majątkowy - nr uprawnień 126 z 1992r., Geodeta uprawniony – nr uprawnień 5629 z 1987r. Recognised European Valuer – tytuł nadany przez Europejską Organizację Rzeczoznawców TEGOVA – od 2008r. specjalizuje się w wycenie ograniczonych praw rzeczowych oraz w wycenie nieruchomości zurbanizowanych wykładowca studiów podyplomowych m.in. w zakresie: wyceny ograniczonych praw rzeczowych i praw zobowiązaniowych, wycenie nieruchomości zurbanizowanych, wycenie nieruchomości przeznaczonych pod drogi posiada wieloletnie doświadczenie biegłego sądowego współautorka publikacji w zakresie szacowania nieruchomości, m.in.: - „Wybrane zagadnienia wyceny nieruchomości a problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z infrastrukturą techniczną” – wspólnie z Jerzym Dąbkiem i Piotrem Zamrochem; Wydawnictwo Polskiej Federacji Stowarzyszeń Majątkowych, „Replika” Warszawa 2013r. - „Szacowanie Nieruchomości. Rzeczoznawstwo Majątkowe” Praca zbiorowa pod redakcją J.Dydenki. Wyd.LEX Wolters Kluwer Business, Warszawa 2015r. - artykuły w Kwartalniku PFSR „Rzeczoznawca Majątkowych” i Kwartalniku Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych „Nieruchomość”, - artykuły w materiałach Krajowych Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych oraz Seminariach stowarzyszeń regionalnych: Wyceny Nieruchomości Zabytkowych „Waza” w Krakowie, - Raport „Straty Warszawy 1939-1945” opracowanego w ramach zespołu powołanego przez Prezydenta m.st.Warszawy, lider zespołu, który opracował standard wyceny KSWS „Określanie wartości ograniczonych praw rzeczowych” przewodnicząca Komisji ds. opracowania standardów zawodowych w Radzie Standardów Zawodowych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju od 2018r. członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej członek Komisji Standardów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych członek Zarządu Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych członek Zespołu Opiniodawczo-Rozjemczego Oddziału Warszawskiego Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości


Sędzia Marek Lewandowski


Szkolenie online-"Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego" I sesja 07-09.05.2024 r., II sesja 14-15.05.2024 r.

Terminy:

07.05.2024 (ilość dni: 5)

09:00

Miejsce:

szkolenie online
ul. szkolenie online
online Szkolenie

Dodatkowe informacje:

Dorota Jaskólska
tel. 22 627-11-37
tel. 797293253
email: szkolenia@pfsrm.pl

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny