Szkolenie online:"Wyceny nieruchomości zabudowanych stacją paliw" w dn.14.11.2024 r.

Terminy:

14.11.2024 (ilość dni: 1)

08:45


Miejsce:

szkolenie online
ul. szkolenie online
online szkolenie

CZAS TRWANIA : 1 DZIEŃ – 8 H WYKŁADY (4 PKT.)

Prowadzący:
Mirosława Czaplińska


Terminarz

Termin 1

Czwartek, 14.11.2024 08:45 - 15:45


Informacje


Koszt uczestnictwa w  szkoleniu wynosi:
- dla osób stowarzyszonych 650,00 PLN
- dla osób* nienależących do stowarzyszeń 800,00 PLN
- dla osób* nieposiadających uprawnień zawodowych– 800 PLN netto/ 984 PLN brutto
Rzeczoznawcy posiadający certyfikat REV mają 10% zniżki od ceny szkolenia

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych otrzymała od Ministra Finansów, za pośrednictwem organu upoważnionego, którym w tym wypadku jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, tzw. interpretację indywidualną (znak: IPPP1/443-930/14-2/AP), z której wynika, że szkolenia organizowane przez PFSRM, a mające na celu doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, zaświadczenie o odbytym szkoleniu.


Program:
CZĘŚĆ 1.DETALICZNY RYNEK HANDLU PALIWAMI W POLSCE.

CZĘŚĆ 2.STACJA PALIW JAKO NIERUCHOMOŚĆ Z POTENCJAŁEM HANDLOWYM.
2.1. Stacja paliw - nieruchomość o złożonym charakterze.
2.2. Stacja paliw jako obiekt wyceny.
2.3. Klasyfikacja stacji paliw.

CZĘŚĆ 3. MODELE FUNKCJONOWANIA STACJI PALIW.
3.1. Modele funkcjonowania stacji paliw.
3.2. Umowa o prowadzenie stacji (ajencyjna).
3.3. Umowa franczyzowa.

CZĘŚĆ 4.INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WYCENY STACJI PALIW.
4.1. Due diligence - pojęcie, cel, obszary analizy.
4.2. Due diligence w wycenie stacji paliw.

CZĘŚĆ 5.ANALIZA POTENCJAŁU HANDLOWEGO.
5.1. Ocena ogólnej atrakcyjności lokalizacyjnej .
5.2. Potencjał lokalizacyjny sprzedaży paliw.
5.3. Marża na sprzedaży paliw.
5.4. Sprzedaż pozapaliwowa.

CZĘŚĆ 6. KALKULACJA WARTOŚCI STACJI PALIW WG POLSKICH STANDARDÓW I STANDARDÓW RICS.
6.1. Podstawy wyceny metodą zysków wg standardów polskich.
6.2. Rachunek wyceny stacji paliw.
6.3. Ustalenie udziału właściciela nieruchomości w dochodzie ze stacji paliw.
6.4. Zasady wyceny stacji paliw wg standardów brytyjskich.
6.5. Analiza porównawcza zasad wyceny wg standardów polskich i brytyjskich

CZĘŚĆ 7. WYCENA STACJI PALIW JAKO PRZEDSIĘBIORSTWA A WYCENA STACJI JAKO NIERUCHOMOŚCI

PO SZKOLENIU NIE MA ORGANIZOWANEGO TESTU

Wymagania techniczne warunkujące udział w szkoleniu on-line:
- komputer z głośnikiem.
- dostęp do internetu.
- aktualna przeglądarka Chrome, lub Mozilla Firefox.
Szkolenie odbywa się przy wykorzystaniu systemu VMS.

Wymagania:
Prosimy o wpisywanie się na listę z wyprzedzeniem, co umożliwi nam planowanie terminów szkoleń.

WAŻNE: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zgody Rodo oraz wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości szkolenia i wysłania na adres: szkolenia@pfsrm.pl Jedynym warunkiem zwrotu zaliczki jest odwołanie szkolenia. konto PFSRM  00-695 Warszawa, ul.Nowogrodzka 50/54
PEKAO S.A. 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574

Minimalna ilość to 12-35 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału w szkoleniu.
W przypadku mniejszej ilości osób szkolenie zostanie przeniesione lub odwołane.


Prowadzący

Mirosława Czaplińska

12 letnie doświadczenie pracy w Lotos Paliwa Sp z o.o. (spółka córka Grupy Lotos) zajmującej się detalicznym rynkiem sprzedaży paliw w tym pozyskiwaniem nowych obiektów, budową stacji. Pracowałam tam na stanowiskach kierowniczych w dziele kontrolingu, rozwoju a w ostatnim okresie pracy w LP pracowałam na stanowisku szefa biura strategii i rozwoju (pracowałam tam do 10.2008r). Rzeczoznawcą majątkowym jestem od października 2005. Jestem również członkiem RICS. Prowadzę wykłady na Uniwersytecie Gdańskim i Wyższej Szkole Bankowej (zagadnienia związane z wyceną nieruchomości).


Szkolenie online:"Wyceny nieruchomości zabudowanych stacją paliw" w dn.14.11.2024 r.

Terminy:

14.11.2024 (ilość dni: 1)

08:45

Miejsce:

szkolenie online
ul. szkolenie online
online szkolenie

Dodatkowe informacje:

Dorota Jaskólska
tel. 22 627-11-37
email: szkolenia@pfsrm.pl

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny