Praktyczne procedury szacowania nieruchomości leśnych i zadrzewionych

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50/430
00-695 Warszawa

CZAS TRWANIA - /8 godzin warsztatowych (4 pkt)

Prowadzący:
Andrzej Nowak


Terminarz

Szkolenie otwarte


Informacje

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:

dla osób* należących do sfederowanych stowarzyszeń 500,00 PLN
dla osób* nienależących do stowarzyszeń 650,00 PLN
rzeczoznawcy posiadający certyfikat REV mają 10% zniżki od ceny szkolenia
*Osoby nie posiadające uprawnień rzeczoznawcy majątkowego– do ceny doliczamy 23 %VAT

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych otrzymała od Ministra Finansów, za pośrednictwem organu upoważnionego, którym w tym wypadku jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, tzw. interpretację indywidualną (znak: IPPP1/443-930/14-2/AP), z której wynika, że szkolenia organizowane przez PFSRM, a mające na celu doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu.

Program:

   1. Identyfikacja sposobu użytkowania i przeznaczenia gruntów leśnych i zdrzewionych     -1godz.

   2. Taksacja lasu i zadrzewień jako źródło danych o wycenianej nieruchomości.   -2godz.

   3. Zasady wyceny gruntów leśnych i zadrzewionych przeznaczonych na cele leśne i rolne.   -1godz.

   4. Procedury szacowania drzewostanów i zadrzewień na nieruchomościach przeznaczonych

       na cele rolne i leśne.  -1godz.

  5. Przykłady wycen drzewostanów młodszych i starszych  -1godz.

  6. Wycena gruntów leśnych i zadrzewionych przeznaczonych na cele inwestycyjne  -1godz

  7. Przykłady wyceny zadrzewień na gruntach rolnych oraz na gruntach inwestycyjnych - 1godz

 WAŻNE: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zgody Rodo  na adres szkolenia@pfsrm.pl  ( plik do pobrania) oraz wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości szkolenia.
Jedynym warunkiem zwrotu zaliczki jest odwołanie szkolenia.

Konto Bankowe: 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574 (PEKAO S.A.)

Minimalna ilość to 12 do 36 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału .
W przypadku mniejszej ilości osób szkolenie zostanie przeniesione lub odwołane.


Prowadzący

prof.dr hab. Andrzej Nowak

Andrzej Nowak, biografia Rzeczoznawca majątkowy, uprawnienia zawodowe nr 245, członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej w okresie 2000 – 2002. Wykładowca na studiach dziennych, zaocznych i podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości. Wykształcenie wyższe – dr hab. inż. Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej WSR w Olsztynie – 1970. Ostatnie zatrudnienie: Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, UWM w Olsztynie, emerytowany prof. UWM. Przynależność do Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie. Praktyka w zakresie wyceny: własna działalność gospodarcza od 1994 r. Zakres wyceny: nieruchomości rolne, leśne, gruntowe zabudowane i niezabudowane zlecane przez różne podmioty dla różnych celów. Autorstwo bądź współautorstwo publikacji książkowych: - Ocena i waloryzacja gruntów wiejskich, - Wybrane metody matematycznej analizy stosowane w urządzaniu przestrzeni rolniczej, - Szacowanie nieruchomości niezurbanizowanych, - Wycena i gospodarowanie na obszarach cennych ekologicznie, - Leksykon rzeczoznawcy majątkowego, - Operaty szacunkowe – poradnik dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych, - Podstawy rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej, - Podstawy rolnictwa i wycena nieruchomości rolnych, - Zadania rachunkowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych, - Wycena nieruchomości leśnych, - Zasady sporządzania operatów szacunkowych.


Praktyczne procedury szacowania nieruchomości leśnych i zadrzewionych

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50/430
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Dorota Jaskólska
tel. 22 627-11-37
email: szkolenia@pfsrm.pl

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny