Praktyczne stosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości-jak unikać błędów spotykanych w operatach szacunkowych

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

2 h wykładów (1 pkt) oraz 5 h warsztatów (2.5 pkt)

Prowadzący:
Zbigniew Januszewski - RSRM Lublin


Terminarz

Szkolenie otwarte


Informacje


TERMIN:
w godzinach 09.00-15.30 / 7 g./  2 h wykładów (1 pkt) oraz 5 h warsztatów (2.5 pkt)

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:


- dla osób* stowarzyszonych 500,00 zł
- dla osób* nienależących do stowarzyszeń 650,00 zł
- dla osób* nieposiadających uprawnień zawodowych– do ceny doliczamy 23% VAT.
Rzeczoznawcy posiadający certyfikat REV mają 10% zniżki od ceny szkolenia

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, serwis kawowy.

Program:
Zestawienie nieruchomości podobnych do wycenianej:
    Wartość nieruchomości a jej cena – z VAT czy bez VAT.
    Ceny przeciętne i możliwy sposób ich ustalania.
    Zmiana poziomu cen transakcyjnych wskutek upływu czasu.
    Cechy rynkowe, ich wagi i oceny.
    Dobór nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej.
Tytuł realizowany przy uwzględnieniu:
a)    przepisów prawa,
b)    orzecznictwa sądowego.
Wyżej przedstawione zagadnienia będą omówione z wykorzystaniem odpowiednich do analizowanej kwestii przykładów.

Pomiar podobieństwa nieruchomości:
    Formuła określania miary podobieństwa nieruchomości.
    Wyznaczenie znormalizowanych ocen stanu cech rynkowych.
    Wyznaczenie współczynnika miary podobieństwa nieruchomości.
    Granica miary podobieństwa nieruchomości.

Wyżej przedstawione zagadnienia będą omówione z wykorzystaniem odpowiednich do analizowanej kwestii przykładów.
Cel i zakres analizy rynku nieruchomości:
    Zakres badań.
    Rodzaj i obszar rynku lokalnego.
    Poznanie cen nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej.

Temat realizowany przy uwzględnieniu:
a)    aplikacji i bazy danych cen transakcyjnych,
b)    przepisów prawa,
c)    orzecznictwa sądowego.
Wyżej przedstawione zagadnienia będą omówione z wykorzystaniem odpowiednich do analizowanej kwestii przykładów.

Zasada interpolacji i ekstrapolacji – hipotetyczny przedział cenowy.
Wyżej przedstawione zagadnienia będą omówione z wykorzystaniem odpowiednich do analizowanej kwestii przykładów.
Wycena nieruchomości metodą porównywania parami.

Tytuł ilustrowany przykładami.
Wagi cech rynkowych ustalane z wykorzystaniem:
    badania preferencji uczestników rynku,
    współczynników korelacji Spearmana.

Ocena wyceny nieruchomości przy pomocy odchylenia standardowego
i współczynnika korelacji.
Wycena nieruchomości metodą korygowania ceny średniej.

Tytuł ilustrowany przykładami.
Wagi cech rynkowych ustalane z wykorzystaniem:
    badania preferencji uczestników rynku,
    współczynników korelacji Spearmana.
Ocena wyceny nieruchomości przy pomocy odchylenia standardowego
i współczynnika korelacji.
Wycena nieruchomości metodą analizy statystycznej rynku:

Tytuł ilustrowany przykładami.
Określanie wartości zestawionych do porównania nieruchomości metodą najmniejszych kwadratów [KMNK].
Ocena wyceny nieruchomości przy pomocy odchylenia standardowego
i współczynnika korelacji.
Przykłady wyceny nieruchomości prezentowane będą
z wykorzystaniem formularzy ekranowych aplikacji arkuszy kalkulacyjnych wykonanych przez prowadzącego szkolenie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe:
    Wycena nieruchomości w podejściu porównawczym.
    Jak unikać błędów spotykanych w operatach szacunkowych.

UWAGA:

Wyżej przedstawione zagadnienia będą omówione z wykorzystaniem odpowiednich do analizowanej kwestii przykładów.
Do analizy rynku nieruchomości zostanie wykorzystana aplikacja i baza danych Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości Urzędu Miasta Lublin. Prowadzący otrzymał zgodę na wykorzystanie RCiWN podczas szkolenia.

Wymagania:
Prosimy o wpisywanie się na listę z wyprzedzeniem, co umożliwi nam planowanie terminów szkoleń.

WAŻNE: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zgody Rodo na adres szkolenia@pfsrm.pl  ( plik do pobrania) oraz wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości szkolenia.
Jedynym warunkiem zwrotu zaliczki jest odwołanie szkolenia.

PEKAO S.A. 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574

Minimalna ilość to 12 do 36 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału .
W przypadku mniejszej ilości osób szkolenie zostanie przeniesione lub odwołane.Prowadzący

Zbigniew Januszewski - RSRM Lublin

Zbigniew Januszewski posiada uprawnienia zawodowe nr 1212 / 26.11.1994 / w zakresie szacowania nieruchomości. Autor wielu wycen nieruchomości dla potrzeb organów administracji rządowej i samorządowej, osób fizycznych i prawnych oraz wycen dla potrzeb bankowych, skarbowych i sądowych. Autor wielu publikacji z zakresu wyceny nieruchomości. Twórca i administrator bazy danych i aplikacji pn.: „Rejestr cen, czynszów i wartości nieruchomości” w Urzędzie Miasta Lublin. Między innymi odpowiedzialny za monitorowanie lubelskiego rynku nieruchomości. Posiada wieloletnie doświadczenie arbitra w zakresie oceny operatów szacunkowych. W latach 1996 – 1997 był arbitrem Komisji Arbitrażowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie, a od 1998 r. jest arbitrem Komisji Arbitrażowej Regionalnego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie. Od 2014 r. jest członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej prowadzącej postępowania dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.


Praktyczne stosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości-jak unikać błędów spotykanych w operatach szacunkowych

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Dorota Jaskólska
tel. 22 627-07-17
email: szkolenia@pfsrm.pl

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny