Konferencja: "Wybrane zagadnienia stosowania podejścia dochodowego w wycenie" w dn. 25 listopada 2022r.


Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych zaprasza do uczestnictwa w Konferencji w trybie zdalnym.

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych zaprasza do uczestnictwa w Konferencji: „Wybrane zagadnienia stosowania podejścia dochodowego w wycenie”, która odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 25 listopada 2022 r. w godz. 8.45– 14.45

Program Konferencji:

8.45 - 9.00
Tomasz Ciodyk - Prezydent PFSRM
Otwarcie

9.00 – 10.30
prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak - Uniwersytet Łódzki, Katedra Inwestycji i Nieruchomości, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, rzeczoznawca majątkowy

Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny w podejściu dochodowym. Czy wartość jest kategorią ex post, czy ex ante ?

10.30 – 12.00
dr hab. Dariusz Trojanowski - profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Zarządzania, Katedra Inwestycji i Nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy

Zalety i wady średniego ważonego kosztu kapitału (WACC) jako metody wyznaczania stopy dyskontowej w wycenie nieruchomości

12.00 – 12.30
Przerwa

12.30 – 14.00
mgr inż. Małgorzata Kosińska - prezes Mazowieckiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, prezes Zarządu Stowarzyszenia REIT Poland, rzeczoznawca majątkowy

Praktyczne aspekty wyceny nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem podejścia dochodowego w czasach dużej zmienności warunków gospodarczych

14.00-14.45
Hubert Sobczyński - główny specjalista w iEXPERT.pl SA.

Czy OC obowiązkowe rzeczoznawcy majątkowego wystarczy?
Jak kompleksowo ograniczyć ryzyko związane z prowadzeniem działalności

14.45
Zakończenie

Koszt konferencji:
- dla rzeczoznawców majątkowych będących członkami Stowarzyszeń sfederowanych w PFSRM wynosi 200,00zł        

- dla rzeczoznawców majątkowych nie  będących członkami Stowarzyszeń sfederowanych w PFSRM wynosi 250,00 zł

- dla pozostałych uczestników wynosi 300,00 zł netto/ 369,00 zł brutto  

Z tytułu uczestnictwa w Konferencji rzeczoznawcy majątkowi uzyskują 3 punkty.

WAŻNE: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres szkolenia@pfsrm.pl (plik do pobrania) oraz dokonanie wpłaty za uczestnictwo do dnia 22 listopada 2022r. na rachunek bankowy PFSRM

Nr 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574 (PEKAO S.A.)

Link do Konferencji przesłany zostanie mailem po dokonaniu płatności za uczestnictwo nie później, niż w dniu 24 listopada 2022r.


dodano: Piątek, 28/10/2022 08:42

ostatnia aktualizacja: Piątek, 28/10/2022 09:20

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny