Szkolenia PFSRM 2020r.


18.09.2020r.

Serdecznie zapraszamy na szkolenia online organizowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w II półroczu 2020r.

-Praktyczne aspekty wyceny nieruchomości na potrzeby postępowań egzekucyjnych – egzekucje z nieruchomości (KPC) 22-23.09.2020r. https://pfsrm.pl/edukacja/item/89-szkolenie-online-praktyczne-aspekty-wyceny-nieruchomosci-na-potrzeby-postepowan-egzekucyjnych-egzekucje-z-nieruchomosci-kpc-22-23092020r

-Przygotowanie kandydatów do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego 09-10.10.2020r. https://pfsrm.pl/edukacja/item/100-szkolenie-online-przygotowanie-kandydatow-do-egzaminu-panstwowego-na-rzeczoznawce-majatkowego-09-10102020r

-Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności I sesja: 13-14.10.2020,  II sesja: 27-28.10.2020r. https://pfsrm.pl/edukacja/item/83-szkolenie-online-wycena-dla-potrzeb-zabezpieczenia-wierzytelnosci-i-sesja-13-14102020ii-sesja-27-28102020r


-Analizy Rynku w wycenie nieruchomości w podejściu porównawczym dochodowym 22.10.2020r.  https://pfsrm.pl/edukacja/item/47-szkolenie-online-analizy-rynku-w-wycenie-nieruchomosci-w-podejsciu-porownawczym-dochodowym-22102020r

-Szkolenie online dotyczące problematyki wyceny złóż kopalin 23.10.2020r. https://pfsrm.pl/edukacja/item/96-szkolenie-online-dotyczace-problematyki-wyceny-zloz-kopalin-23102020r

-Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego 03-05.11.2020r.i 16-17.11.2020r. https://pfsrm.pl/edukacja/item/91-szkolenie-online-czynnosci-rzeczoznawcy-majatkowego-jako-bieglego-sadowego-03-05112020ri-16-17112020r

-Kosztorysowanie oraz repetytorium budownictwa ogólnego dla rzeczoznawcy majątkowego 19-20.11.2020r. https://pfsrm.pl/edukacja/item/90-kosztorysowanie-oraz-repetytorium-budownictwa-ogolnego-dla-rzeczoznawcy-majatkowego-19-20112020r

-Przygotowanie kandydatów do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego 26-27.11.2020r. https://pfsrm.pl/edukacja/item/87-szkolenie-online-przygotowanie-kandydatow-do-egzaminu-panstwowego-na-rzeczoznawce-majatkowego-26-27112020rInformacje dotyczące szkoleń: https://pfsrm.pl/edukacja?filter=1&organizer_id=52  
Dorota Jaskólska
Kontakt: szkolenia@pfsrm.pl  tel. 22 627 11 37

dodano: Piątek, 18/09/2020 09:05

ostatnia aktualizacja: Piątek, 18/09/2020 09:34

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny