Szkolenie online-Przygotowanie kandydatów do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego 2021r.

Terminy:

20.01.2021 (ilość dni: 1)

00:00


Miejsce:

Szkolenie
ul. online
Szkolenie online

CZAS TRWANIA SZKOLENIA -2 DNI /13 godz./

Prowadzący:
Magdalena Małecka MRICS


Terminarz

Termin 1

Czwartek, 20.01.2021 00:00 - 00:00


Informacje

OSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU: 850,00 PLN + VAT 23% = 1045 pln

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

Uczestnikom szkolenia przyznany został rabat w wysokości 12% na każdy z produktów firmy Ars Lege, w tym na testy egzaminacyjne

 PROGRAM
1 dzień od 09:00 do 14:30 (6 godz. lekcyjnych)

1. Wymagania i przebieg egzaminu w części pisemnej (testy) oraz najlepszy sposób przygotowania się do zdania egzaminu pisemnego.
2. Wymagania i przebieg egzaminu w części ustnej, w tym jakie pytania będą zadane na egzaminie ustnym.
3. Symulacja przebiegu egzaminu ustnego z udziałem uczestnika szkolenia – interaktywny case, powtórzony dwukrotnie
4.  Symulacja przebiegu egzaminu ustnego z udziałem rzeczoznawcy majątkowego – interaktywny case .
5.Podsumowanie przebiegu symulacji egzaminu ustnego- analiza spostrzeżeń.
6.Omówienie źródła i struktury procedury wyceny, którą należy przedstawić na egzaminie ustnym.

2 dzień od 09.00 do 15.15  (7 godz. lekcyjnych)

1. Omówienie najważniejszych i koniecznych spraw gwarantujących zdanie egzaminu ustnego.
2. Omówienie procedur wyceny dla operatów szacunkowych wymaganych przepisami prawa  na egzaminie państwowym.
3. Symulacja przebiegu egzaminu ustnego z udziałem uczestników szkolenia.

    - Przerwy ustala wykładowca z uczestnikami.
    - Nurtujące pytania można nadesłać na tydzień przed szkoleniem lub zadać je w trakcie szkolenia.
    - Dobrze by przygotować się do szkolenia i przeanalizować swoje operaty szacunkowe. Jeśli znajdziesz w nich błędy, omówimy jak z nich wybrnąć.

Prosimy o wpisywanie się na listę z wyprzedzeniem, co umożliwi nam planowanie terminów szkoleń.

WAŻNE: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zgody Rodo na adres szkolenia@pfsrm.pl  (plik do pobrania) oraz wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości szkolenia.
Jedynym warunkiem zwrotu zaliczki jest odwołanie szkolenia.

Konto Bankowe: 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574 (PEKAO S.A.)
Minimalna ilość to 15 do 30 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału .

Przeprowadzone dotychczas szkolenia wg ankiet w skali 1-6 zostały ocenione na 6 i spełniły oczekiwania uczestników. Były merytoryczne i profesjonalne. Otrzymane materiały były bardzo przydatne. Atmosfera nabywania wiedzy sprzyjająca.
Uczestnicy szkolenia dzięki szkoleniu powtórzyli i poukładali wiedzę przed egzaminem oraz otrzymali wiele ważnych wskazówek dotyczących egzaminu.


Prowadzący

Magdalena Małecka MRICS

Magdalena Małecka jest uprawnionym polskim rzeczoznawcą majątkowym z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku nieruchomości. Wieloletni biegły Sądu Okręgowego w Poznaniu. Magda jest członkiem Królewskiego Instytutu Rzeczoznawców Majątkowych (RICS). Posiada doświadczenie bankowe w zakresie finansowania podmiotów gospodarczych i udzielania kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach zdobyte w kilkuletniej pracy w bankach. Specjalizuje się w wycenie nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytowych oraz określania wartości innych praw do nieruchomości takich jak np. służebności. Wykonuje również wyceny na zlecenie sądów oraz urzędów skarbowych. Wyceną nieruchomości zajmuje się w ramach spółki AIM PROPERTY. Jest doradcą na rynku nieruchomości oraz czynnie działającym inwestorem. Inwestycje na rynku nieruchomości prowadzi w ramach spółki Eagle Invest, która także pozyskuje fundusze od inwestorów zewnętrznych. Prowadzi praktyki z zakresu wyceny nieruchomości oraz szkolenia zamknięte i otwarte z tego zakresu. Posiada wieloletnie doświadczenie jako członek Komisji Standardów działającej przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i współautorem kilku standardów zawodowych, w tym „Wartość rynkowa nieruchomości” czy „Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności”. Członek Środkowopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Koszalinie.


Szkolenie online-Przygotowanie kandydatów do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego 2021r.

Terminy:

20.01.2021 (ilość dni: 1)

00:00

Miejsce:

Szkolenie
ul. online
Szkolenie online

Dodatkowe informacje:

Dorota Jaskólska
tel. 22 627-11-37
email: szkolenia@pfsrm.pl

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny