Szkolenie online-Przygotowanie kandydatów do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

Szkolenie
ul. online
Szkolenie online

CZAS TRWANIA SZKOLENIA -2 DNI /14 godz./

Prowadzący:
Magdalena Małecka MRICS


Terminarz

Szkolenie otwarte


Informacje

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU: 850,00 PLN + VAT 23% = 1045 pln

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

Uczestnikom szkolenia przyznany został rabat w wysokości 12% na każdy z produktów firmy Ars Lege, w tym na testy egzaminacyjne

 PROGRAM
1 dzień od 09:00 do 14:30 (6 godz. lekcyjnych)

1. Wymagania i przebieg egzaminu w części pisemnej (testy) oraz najlepszy sposób przygotowania się do zdania egzaminu pisemnego.
2. Wymagania i przebieg egzaminu w części ustnej, w tym jakie pytania będą zadane na egzaminie ustnym.
3. Symulacja przebiegu egzaminu ustnego z udziałem uczestnika szkolenia – interaktywny case, powtórzony dwukrotnie
4.  Symulacja przebiegu egzaminu ustnego z udziałem rzeczoznawcy majątkowego – interaktywny case .
5.Podsumowanie przebiegu symulacji egzaminu ustnego- analiza spostrzeżeń.
6.Omówienie źródła i struktury procedury wyceny, którą należy przedstawić na egzaminie ustnym.

2 dzień od 09.00 do 16.00  (8 godz. lekcyjnych)

1. Omówienie najważniejszych i koniecznych spraw gwarantujących zdanie egzaminu ustnego.
2. Omówienie procedur wyceny dla operatów szacunkowych wymaganych przepisami prawa  na egzaminie państwowym.
3. Symulacja przebiegu egzaminu ustnego z udziałem uczestników szkolenia.

    - Przerwy ustala wykładowca z uczestnikami.
    - Nurtujące pytania można nadesłać na tydzień przed szkoleniem lub zadać je w trakcie szkolenia.
    - Dobrze by przygotować się do szkolenia i przeanalizować swoje operaty szacunkowe. Jeśli znajdziesz w nich błędy, omówimy jak z nich wybrnąć.

Prosimy o wpisywanie się na listę z wyprzedzeniem, co umożliwi nam planowanie terminów szkoleń.

WAŻNE: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zgody Rodo na adres szkolenia@pfsrm.pl  (plik do pobrania) oraz wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości szkolenia.
Jedynym warunkiem zwrotu zaliczki jest odwołanie szkolenia.

Konto Bankowe: 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574 (PEKAO S.A.)
Minimalna ilość to 15 do 30 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału .

Przeprowadzone dotychczas szkolenia wg ankiet w skali 1-6 zostały ocenione na 6 i spełniły oczekiwania uczestników. Były merytoryczne i profesjonalne. Otrzymane materiały były bardzo przydatne. Atmosfera nabywania wiedzy sprzyjająca.
Uczestnicy szkolenia dzięki szkoleniu powtórzyli i poukładali wiedzę przed egzaminem oraz otrzymali wiele ważnych wskazówek dotyczących egzaminu.


Prowadzący

Magdalena Małecka MRICS

Magdalena Małecka jest uprawnionym polskim rzeczoznawcą majątkowym z dwudziestoletnim doświadczeniem na rynku nieruchomości oraz wieloletnim biegłym sądowym. Jest członkiem międzynarodowej organizacji – Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców (RICS – Royal Institution of Chartered Surveyors). Magdalena jest także mentorem, konsultantem i wykładowcą. Posiada zdobyte w kilkuletniej pracy w bankach doświadczenie w zakresie finansowania podmiotów gospodarczych i udzielania kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach. Magdalena wykonuje wyceny głównie na zlecenie podmiotów gospodarczych, a także sądów oraz prokuratur. Wyceną nieruchomości zajmuje się w ramach spółki AIM PROPERTY. Jest doradcą na rynku nieruchomości oraz czynnie działającym inwestorem. Inwestycje na rynku nieruchomości prowadzi w ramach spółki EAGLE INVEST, która także pozyskuje fundusze od inwestorów zewnętrznych. Prowadzi praktyki zawodowe oraz warsztaty i szkolenia z zakresu wyceny nieruchomości od ponad 20 lat. Świadczy także usługi mentoringu – każdy, a w szczególności początkujący rzeczoznawca majątkowy, może liczyć na jej pomoc i współpracę w zakresie wyceny nieruchomości w obszarach, w których się specjalizuje. Pomaga osobom wchodzącym do zawodu osiągnąć cele w zakresie zdania egzaminu państwowego i otrzymania uprawnień, podnoszenia jakości świadczonych usług oraz poszerzania obszaru działania. Posiada wieloletnie doświadczenie jako członek Komisji Standardów działającej przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i jest współautorem kilku standardów zawodowych, w tym „Wartość rynkowa nieruchomości” czy „Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności”. Jest członkiem Środkowopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Poza pracą zawodową lubi zwiedzać świat – prowadzi blog o niskobudżetowym podróżowaniu. Jej motto życiowe brzmi: „Logika zaprowadzi cię z punktu A do punktu B. Wyobraźnia zaprowadzi cię wszędzie”. Nie lubi tracić czasu na bylejakość. Jest perfekcjonistką. Oczekuje, że dasz z siebie wszystko i będziesz prezentował/a najwyższe standardy. Tego wymaga od siebie i innych. Jest konsekwentna w działaniu i niezależna. Jej wizją jest przekazanie jak największej ilości osób wchodzących do zawodu rzeczoznawcy majątkowego najważniejszych standardów pracy, takich jak etyka, wysoka jakość świadczonych usług i profesjonalizm działania.


Szkolenie online-Przygotowanie kandydatów do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

Szkolenie
ul. online
Szkolenie online

Dodatkowe informacje:

Dorota Jaskólska
tel. 22 627-11-37
email: szkolenia@pfsrm.pl

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny