Przygotowanie kandydatów do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego

Terminy:

04.06.2020 (ilość dni: 1)

00:00


Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50/430
00-695 Warszawa

CZAS TRWANIA SZKOLENIA -2 DNI /14 godz./

Prowadzący:
Zdzisław Małecki, Magdalena Małecka


Terminarz

Termin 1

Czwartek, 04.06.2020 00:00 - 00:00


Informacje


MIEJSCE: siedziba PFSRM  Warszawa , ul.Nowogrodzka 50/430 - sala szkoleń
KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU: 850,00 PLN + VAT 23% = 1045 pln
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy i obiad.

 PROGRAM
1 dzień od 10.00 do 16.40 (7 godz. lekcyjnych)
Zdzisław Małecki,
1. Wymagania i przebieg egzaminu w części pisemnej (testy).(0,5 godz.)
2. Wymagania i przebieg egzaminu w części ustnej, w tym zasady omawiania procedur wyceny nieruchomości  i odpowiedzi na  zadawane pytania. (0,5 godz.)
3. Rozwiązanie przykładowego testu pisemnego wraz z odpowiedziami.( 3 godz.)
4. Symulacja przebiegu egzaminu ustnego z udziałem uczestnika szkolenia – interaktywny case, powtórzony dwukrotnie (2godz.)
 5. Symulacja przebiegu egzaminu ustnego z udziałem rzeczoznawcy majątkowego – interaktywny case .(1 godz.)

Zdzisław Małecki, Magdalena Małecka

2 dzień od 9.00 do 15.40 (7 godz. lekcyjnych)
1. Omówienie przebiegu symulacji egzaminu z dnia poprzedniego – spostrzeżenia uczestników (1 godzina).
2. Omówienie procedur wyceny dla 8 operatów wymaganych przepisami prawa (3 godziny)
3. Symulacja przebiegu egzaminu ustnego z udziałem uczestników szkolenia (3 godziny)
Magdalena Małecka

Wymagania:
Jest konieczne, aby uczestnicy, którzy ukończyli praktyki zawodowe posiadali na zajęciach sporządzone przez siebie projekty operatów szacunkowych.Uczestnicy powinni przygotować się ze sporządzonych przez siebie operatów szacunkowych w trakcie zajęć wykonywana jest symulacja egzaminu ustnego.
Na 10 dni przed datą szkolenia uczestnicy mogą nadsyłać pytania, które ich zdaniem wymagałyby omówienia, a są zadawane w trakcie egzaminu ustnego lub pisemnego.
Szkolenie nie obejmuje zmian określonych w Rozporządzeniu Min. Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 16 października 2019r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych, wchodzących w życie z dniem 21 listopada 2019r., w zakresie sporządzanych operatów.

Prosimy o wpisywanie się na listę z wyprzedzeniem, co umożliwi nam planowanie terminów szkoleń.
WAŻNE: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zgody Rodo na adres szkolenia@pfsrm.pl  (plik do pobrania) oraz wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości szkolenia.
Jedynym warunkiem zwrotu zaliczki jest odwołanie szkolenia.

Konto Bankowe: 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574 (PEKAO S.A.)
Minimalna ilość to 15 do 30 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału .

Szkolenia wg ankiet w skali 0-4 zostały ocenione na 4 i spełniły oczekiwania uczestników. Były merytoryczne , profesjonalne. Materiały bardzo przydatne.Atmosfera nabywania wiedzy bardzo sprzyjająca.


Prowadzący

Zdzisław Małecki

Zdzisław Małecki jest uprawnionym polskim rzeczoznawcą majątkowym (jednym z pierwszych w Polsce, nr uprawnień 20), z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem na rynku nieruchomości. Wiele lat pracował jako biegły sadowy z listy Sądu Okręgowego w Poznaniu a także przez szereg lat był biegłym Izby Skarbowej w Poznaniu. Jest członkiem Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego zrzeszonego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Współtworzył powstanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego w Polsce. Był współzałożycielem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i jej wiceprezydentem w latach 2000- 2003, oraz założycielem i wieloletnim (w okresie 8 lat) przewodniczącym Wielkopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Poznaniu. W latach 1999 – 2005 był wiceprzewodniczącym Komisji Odpowiedzialności Zawodowej w Ministerstwie Infrastruktury, kierującym sekcją dla rzeczoznawców majątkowych. Jest współautorem wielu standardów zawodowych obowiązujących rzeczoznawców majątkowych. Przez okres 13 lat (w latach 1993- 2006 r.) był przewodniczącym Komisji Standardów Zawodowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. W tym okresie Komisja Standardów wypracowała pierwsze w Polsce Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych, które legły u podstawa rozwoju zawodu. Jest praktykiem i teoretykiem z zakresu wyceny nieruchomości. Prowadzi wykłady z dziedziny wyceny skierowane do pracowników urzędów i specjalistów rynku nieruchomości oraz na studiach podyplomowych. Zdzisław jest również autorem wielu publikacji nt. rynku nieruchomości oraz prawa nieruchomościowego. Z ramienia Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych współuczestniczy od szeregu lat przy tworzeniu wielu aktów prawnych związanych z zawodem rzeczoznawcy i rynkiem nieruchomości. Reprezentował Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w komisjach uzgodnieniowych i komisjach sejmowych w sprawach dot. gospodarki nieruchomościami i wyceny nieruchomości. Zdzisław jest uznanym ekspertem prawa nieruchomościowego w Polsce. Jest posiadaczem zaszczytnego medalu PFSRM; AMIICUS DE REBUS PERITORUM POLONORUM (1998 r.). W latach 2007-2009 był Przewodniczącym Zespołu Ekspertów Zawodowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych a w latach 2009 r. do 2012 r. był pełnomocnikiem do spraw legislacyjnych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Od roku 1992 i obecnie nadal jest członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, powołanej przez Ministra Infrastruktury, obecnie w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. W latach 2007-2009 był Przewodniczącym Zespołu Ekspertów Zawodowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.


Magdalena Małecka

Magdalena Małecka -jest uprawnionym polskim rzeczoznawcą majątkowym z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku nieruchomości, a także doradcą i inwestorem na tym rynku. Jako trener i wykładowca pracuje od 2003 r. Wieloletni biegły sądowy. W 2008 r. otrzymała tytuł (europejskie uznanie zawodowe) REV (Recognised European Valuer). W 2010 r. otrzymała brytyjskie uprawnienia zawodowe i tytuł MRICS (Member of Royal Institution of Chartered Surveyors). Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w 1998 r. Ukończyła też studia podyplomowe na kierunku Zarządzania Kadrami oraz kierunkowe studia podyplomowa na kierunku Wycena Nieruchomości. Magdalena rozpoczęła pracę zawodową w 1997 r. Do 2003 r. związana była z pracą w bankach, począwszy od stanowiska inspektora kredytowego do stanowiska naczelnika wydziału ekonomii i finansów banku. W 2003 r. zdobyła uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego. Od 2004 r. związana zawodowo z pracą rzeczoznawcy majątkowego, pod własną firmą. Aktualnie prowadzi działalność pod firmą AIM Property zajmującą się wycenami na rynku nieruchomości oraz doradztwem. Jest także współwłaścicielem firmy Eagle Invest działającej na rynku inwestycyjnym w nieruchomościach. Magdalena Małecka posiada doświadczenie jako wykładowca od 2003r. prowadzi wykłady i zajęcia praktyczne na studiach podyplomowych, seminariach i innych szkoleniach na terenie całej Polski. Prowadzi zajęcia dla profesjonalistów rynku nieruchomości, ale także przedstawicieli zawodów związanych z tą tematyką – pracowników urzędów, prawników, bankowców, finansistów. Magdalena prowadzi także praktyki zawodowe dla kandydatów dla rzeczoznawców majątkowych. Członek Środkowopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, sfederowanego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM). Wieloletni członek Komisji Standardów Zawodowych w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Członek Komisji Etyki przy Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego (1 kadencja). Członek Royal Institution of Chartered Surveyors w Wielkiej Brytanii. Jest autorką wielu publikacji nt. rynku nieruchomości oraz wyceny nieruchomości dla potrzeb bankowych i związanych z infrastrukturą przesyłową oraz wywłaszczaniem gruntów pod drogi.


Przygotowanie kandydatów do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego

Terminy:

04.06.2020 (ilość dni: 1)

00:00

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50/430
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Dorota Jaskólska
tel. 22 627-11-37
email: szkolenia@pfsrm.pl

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny