UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI - uwarunkowania prawne

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50/430
00-695 Warszawa

CZAS TRWANIA 8 godzin lekcyjnych - 4 h wykładów (2pkt) oraz 4 h warsztatów (2pkt) /g.09.00-15.45/

Prowadzący:
Maciej Książek


Terminarz

Szkolenie otwarte


Informacje

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:

Opłata za uczestnictwo  dla rzeczoznawców majątkowych będących członkami Stowarzyszeń sfederowanych w PFSRM wynosi 500,00 PLN

Rzeczoznawcy majątkowi posiadający certyfikat REV otrzymują upust w wysokości 10% za udział w szkoleniu organizowanym przez PFSRM.

Opłata za uczestnictwo w kursie dla pozostałych uczestników wynosi 650,00 PLN

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych otrzymała od Ministra Finansów, za pośrednictwem organu upoważnionego, którym w tym wypadku jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, tzw. interpretację indywidualną (znak: IPPP1/443-930/14-2/AP), z której wynika, że szkolenia organizowane przez PFSRM, a mające na celu doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu,autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy.
Wpłaty należy dokonać na konto PFSRM/ 00-695 Warszawa, ul.Nowogrodzka 50

PEKAO S.A. 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574

przesłać druk FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do biura Federacji - decyduje kolejność przesłanych POTWIERDZEŃ.
Wystawiamy zaświadczenie o odbytym szkoleniu .

 Program:

Sesja przedpołudniowa

   - Użytkowanie i zarządzanie obiektami budowlanymi.  Nadzór techniczny w utrzymaniu i użytkowaniu obiektów. Książka obiektu budowlanego. Obowiązki właściciela w trakcie użytkowaniu obiektów. Odpowiedzialność karna właściciela lub zarządcy.
  -  Kontrola okresowa obiektów budowlanych - najczęstsze błędy i nieporozumienia. Kwalifikacje osób prowadzących kontrole okresowe - analiza praktyczna.
   - Art. 66 - pozwolenie na budowę! Praktyczne wskazówki dla rzeczoznawców - źródła informacji , wyłączenie z użytkowania - podatki! Szczegóły postępowania administracyjnego, informacja publiczna, struktura administracji budowlanej w Polsce -geneza, stan aktualny i przyszłość.
   - Egzemplifikacja na podstawie rzeczywistych przypadków i kopii oryginalnych dokumentów - protokoły kontroli.

 Sesja popołudniowa

  -  Katastrofy budowlane – cel ustawodawcy
  -  Analiza przypadku (Art. 66 - pozwolenie na budowę) dla konkretnego zdarzenia
    -Odpowiedzialność cywilna, dyscyplinarna, zawodowa i karna osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie: projektanta, kierownika budowy i robót, inspektora nadzoru inwestorskiego
   - Odpowiedzi na pytania i wątpliwości, analiza przypadków
 

METODY SZKOLENIOWE
• wykład
• analiza rzeczywistych przypadków i kopii oryginalnych dokumentów
• dyskusja

Wymagania:

Prosimy o wpisywanie się na listę z wyprzedzeniem, co umożliwi nam planowanie terminów szkoleń.

WAŻNE: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zgody Rodo na adres szkolenia@pfsrm.pl  ( plik do pobrania) oraz wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości szkolenia.
Jedynym warunkiem zwrotu zaliczki jest odwołanie szkolenia.

Minimalna ilość to 12 do 36 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału .
W przypadku mniejszej ilości osób szkolenie zostanie przeniesione lub odwołane.


Prowadzący

mgr inż. Maciej Książek

Inżynier budowlany posiada wykształcenie techniczne - wyższe magisterskie wraz z uprawnieniami bez ograniczeń, w zakresie konstrukcyjno - budowlanym, oraz ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie zawodowe, w tym administracyjne i pedagogiczne. Posiada praktyczną znajomość ustaw: ( Prawo budowlane, KPA, Prawo zamówień publicznych), potwierdzoną świadectwami ukończenia studiów podyplomowych oraz praktyką zawodową i dodatkowo działalnością dydaktyczną. Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 6532 MIiR


UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI - uwarunkowania prawne

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50/430
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Dorota Jaskólska
tel. 22 627-11-37
email: szkolenia@pfsrm.pl

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny