Szkolenie online- BUDOWLANY PROCES INWESTYCYJNY

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

Szkolenie
ul. online
Szkolenie online

CZAS TRWANIA 8 godzin lekcyjnych 4 h wykładów (2pkt) oraz 4 h warsztatów (2pkt)

Prowadzący:
Maciej Książek


Terminarz

Szkolenie otwarte


Informacje

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:

-Opłata za uczestnictwo  dla rzeczoznawców majątkowych będących członkami Stowarzyszeń sfederowanych w PFSRM wynosi 500,00 PLN
-Rzeczoznawcy majątkowi posiadający certyfikat REV otrzymują upust w wysokości 10% za udział w szkoleniu organizowanym przez PFSRM.

-dla osób nienależących do stowarzyszeń  650,00 PLN
-dla pozostałych osób 650 PLN netto/ 799,50 PLN brutto

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych otrzymała od Ministra Finansów, za pośrednictwem organu upoważnionego, którym w tym wypadku jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, tzw. interpretację indywidualną (znak: IPPP1/443-930/14-2/AP), z której wynika, że szkolenia organizowane przez PFSRM, a mające na celu doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu,autorskie materiały szkoleniowe przesyłane w wersji elektronicznej.

Wymagania techniczne warunkujące udział w szkoleniu on-line:
- komputer z głośnikiem.
- dostęp do internetu.
- aktualna przeglądarka Chrome, lub Mozilla Firefox.
Szkolenie odbywa się przy wykorzystaniu systemu VMS.

Uczestnicy otrzymają nowelizację prawa budowlanego z wyszczególnionymi zmianami oraz przykłady.

Wpłaty należy dokonać na konto PFSRM
Konto Bankowe: 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574 (PEKAO S.A.)
00-695 Warszawa, ul.Nowogrodzka 50

Wystawiamy zaświadczenie o odbytym szkoleniu .

Program:

Sesja przedpołudniowa

    Budowlany proces inwestycyjny w świetle ustaw Pb, Pzp i innych
    Przygotowanie, projektowanie, budowa, użytkowanie, recykling (rozbiórka)
    Fazy administracyjno-prawne - rozpoczęcie i zakończenie budowy
    Użytkowanie obiektu budowlanego

Sesja popołudniowa

    Skutki nieprzestrzegania prawa; Art.48, 49, 50, 51
    Autentyczna, kompletna dokumentacja budowlana (kopia anonimizowana), od wydania WZ lub ULI
    do etapu założenia KOB i dokumentacji rozbiórkowej
    Analiza przypadków, np. hala MTK
    Odpowiedzi na pytania i wątpliwości


METODY SZKOLENIOWE
• wykład
• analiza rzeczywistych przypadków i kopii oryginalnych dokumentów
• dyskusja

WAŻNE: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zgody Rodo na adres szkolenia@pfsrm.pl  ( plik do pobrania) oraz wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości szkolenia.
Jedynym warunkiem zwrotu zaliczki jest odwołanie szkolenia.Minimalna ilość to 10 do 36 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału .
W przypadku mniejszej ilości osób szkolenie zostanie przeniesione lub odwołane.Prowadzący

mgr inż. Maciej Książek

Inżynier budowlany posiada wykształcenie techniczne - wyższe magisterskie wraz z uprawnieniami bez ograniczeń, w zakresie konstrukcyjno - budowlanym, oraz ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie zawodowe, w tym administracyjne i pedagogiczne. Posiada praktyczną znajomość ustaw: ( Prawo budowlane, KPA, Prawo zamówień publicznych), potwierdzoną świadectwami ukończenia studiów podyplomowych oraz praktyką zawodową i dodatkowo działalnością dydaktyczną. Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 6535 MIiR


Szkolenie online- BUDOWLANY PROCES INWESTYCYJNY

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

Szkolenie
ul. online
Szkolenie online

Dodatkowe informacje:

Dorota Jaskólska
tel. 22 627-11-37
email: szkolenia@pfsrm.pl

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny