Wycena ograniczonych praw rzeczowych-WARSZTATY 06.02.2020r.

Terminy:

06.02.2020 (ilość dni: 1)

10:00


Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50/430
00-695 Warszawa

CZAS TRWANIA 6 godzin lekcyjnych warsztatowych (3pkt)

Prowadzący:
Monika Nowakowska


Terminarz

Termin 1

Czwartek, 06.02.2020 10:00 - 15:40


Informacje

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:
dla osób należących do sfederowanych stowarzyszeń  500,00 PLN
dla osób nienależących do stowarzyszeń 650,00 PLN
dla pozostałych uczestników  doliczamy podatek  VAT 23%
Rzeczoznawcy posiadający certyfikat REV mają 10% zniżki od ceny szkolenia

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy.

Wystawiamy zaświadczenie o odbytym szkoleniu.


Program:
Tematyka seminarium obejmuje:
PRZYKŁADY PRAKTYCZNE

1. Wycena wynagrodzenia z tytułu ustanowienia jednocześnie kilku służebności: nadwieszenia budynku, dojścia i dojazdu do budynku biurowego oraz doprowadzenia mediów.

2. Wycena wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej dojazdu do garażu w poziomie piwnicy w budynku apartamentowym (na sąsiedniej nieruchomości).

3. Zamiana prawa dzierżawy na prawo służebności. Wycena wartości nieruchomości dla potrzeb ustanowienia służebności budowy garażu podziemnego pod terenem ulicznym. Wynagrodzenie nie jednorazowe, lecz ustalane raty roczne.

4. Wycena wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności dojścia, dojazdu do supermarketu oraz budowy ściany oporowej.

W harmonogramie są wprowadzeni Wykładowcy odpowiadający za poszczególne tematy szkolenia.

Ważne: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia, zgody Rodo na adres szkolenia@pfsrm.pl  ( plik do pobrania) oraz wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości szkolenia.
Jedynym warunkiem zwrotu zaliczki jest odwołanie szkolenia.


Wpłaty należy dokonać na konto PFSRM/ 00-695 Warszawa, ul.Nowogrodzka 50
PEKAO S.A. 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574

Decyduje kolejność przesłanych POTWIERDZEŃ liczba miejsc 12 do 30 osób.
W przypadku mniejszej ilości osób szkolenie zostanie przeniesione lub odwołane.


Prowadzący

Monika Nowakowska

Joanna Monika Szapiro-Nowakowska Rzeczoznawca majątkowy - nr uprawnień 126 z 1992r., Geodeta uprawniony – nr uprawnień 5629 z 1987r. Recognised European Valuer – tytuł nadany przez Europejską Organizację Rzeczoznawców TEGOVA – od 2008r. specjalizuje się w wycenie ograniczonych praw rzeczowych oraz w wycenie nieruchomości zurbanizowanych wykładowca studiów podyplomowych m.in. w zakresie: wyceny ograniczonych praw rzeczowych i praw zobowiązaniowych, wycenie nieruchomości zurbanizowanych, wycenie nieruchomości przeznaczonych pod drogi posiada wieloletnie doświadczenie biegłego sądowego współautorka publikacji w zakresie szacowania nieruchomości, m.in.: - „Wybrane zagadnienia wyceny nieruchomości a problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z infrastrukturą techniczną” – wspólnie z Jerzym Dąbkiem i Piotrem Zamrochem; Wydawnictwo Polskiej Federacji Stowarzyszeń Majątkowych, „Replika” Warszawa 2013r. - „Szacowanie Nieruchomości. Rzeczoznawstwo Majątkowe” Praca zbiorowa pod redakcją J.Dydenki. Wyd.LEX Wolters Kluwer Business, Warszawa 2015r. - artykuły w Kwartalniku PFSR „Rzeczoznawca Majątkowych” i Kwartalniku Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych „Nieruchomość”, - artykuły w materiałach Krajowych Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych oraz Seminariach stowarzyszeń regionalnych: Wyceny Nieruchomości Zabytkowych „Waza” w Krakowie, - Raport „Straty Warszawy 1939-1945” opracowanego w ramach zespołu powołanego przez Prezydenta m.st.Warszawy, lider zespołu, który opracował standard wyceny KSWS „Określanie wartości ograniczonych praw rzeczowych” przewodnicząca Komisji ds. opracowania standardów zawodowych w Radzie Standardów Zawodowych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju od 2018r. członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej członek Komisji Standardów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych członek Zarządu Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych członek Zespołu Opiniodawczo-Rozjemczego Oddziału Warszawskiego Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości


Wycena ograniczonych praw rzeczowych-WARSZTATY 06.02.2020r.

Terminy:

06.02.2020 (ilość dni: 1)

10:00

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50/430
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Dorota Jaskólska
tel. 22 627-11-37
email: szkolenia@pfsrm.pl

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny