Szkolenie online- Wycena ograniczonych praw rzeczowych-WARSZTATY

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

szkolenie online
ul. szkolenie online
online Szkolenie

CZAS TRWANIA 6 godzin lekcyjnych warsztatowych (3pkt)

Prowadzący:
Monika Nowakowska


Terminarz

Szkolenie otwarte


Informacje

Czas trwania warsztatów : 6 godzin lekcyjnych + 2 przerwy po 15 min.

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:
dla osób należących do sfederowanych stowarzyszeń  500,00 PLN
dla osób nienależących do stowarzyszeń 650,00 PLN
dla pozostałych uczestników  650 PLN netto/ 799,50 PLN brutto
Rzeczoznawcy posiadający certyfikat REV mają 10% zniżki od ceny szkolenia

Wymagania techniczne warunkujące udział w szkoleniu on-line:
- komputer z głośnikiem.
- dostęp do internetu.
- aktualna przeglądarka Chrome, lub Mozilla Firefox.
Szkolenie odbywa się przy wykorzystaniu systemu VMS lub Clickmeeting (informacja ustalana przed każdym szkoleniem)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały w wersji elektronicznej

Wystawiamy zaświadczenie o odbytym szkoleniu.


Program:
Tematyka seminarium obejmuje:
PRZYKŁADY PRAKTYCZNE
1. Prawo użytkowania części nieruchomości – zaplecze budowy

2. Prawo użytkowania części nieruchomości objętej decyzją ZRID

3. Służebność drogi koniecznej – wynagrodzenie jednorazowe lub opłaty roczne

4. Służebność gruntowa nieruchomości objętej decyzją ZRID

5. Służebność gruntowa przy zasiedzeniu sąsiedniej nieruchomości

6. Studium przypadku – zależność sposobu wyceny od celu wyceny

7. Służebność gruntowa nadwieszenia części budynku nad sąsiednią nieruchomością

8. Treści służebności – zapisy w aktach notarialnych

9. Służebność gruntowa – dojazd do garażu podziemnego

10. Spostrzeżenia z praktyki wyceny i orzecznictwa dotyczące ograniczonych praw rzeczowych

11. Licytacja komornicza – obciążenia nieruchomości

12. Służebność osobista ustanowiona w trybie kodeksu cywilnego

13. Służebność osobista ustanowiona w trybie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym rolników

14. Prawo dożywocia

15. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Ważne: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia, zgody Rodo na adres szkolenia@pfsrm.pl  ( plik do pobrania) oraz wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości szkolenia.
Jedynym warunkiem zwrotu zaliczki jest odwołanie szkolenia.


Wpłaty należy dokonać na konto PFSRM/ 00-695 Warszawa, ul.Nowogrodzka 50
PEKAO S.A. 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574

Decyduje kolejność przesłanych POTWIERDZEŃ liczba miejsc 12 do 30 osób.
W przypadku mniejszej ilości osób szkolenie zostanie przeniesione lub odwołane.


Prowadzący

Monika Nowakowska

Joanna Monika Szapiro-Nowakowska Rzeczoznawca majątkowy - nr uprawnień 126 z 1992r., Geodeta uprawniony – nr uprawnień 5629 z 1987r. Recognised European Valuer – tytuł nadany przez Europejską Organizację Rzeczoznawców TEGOVA – od 2008r. specjalizuje się w wycenie ograniczonych praw rzeczowych oraz w wycenie nieruchomości zurbanizowanych wykładowca studiów podyplomowych m.in. w zakresie: wyceny ograniczonych praw rzeczowych i praw zobowiązaniowych, wycenie nieruchomości zurbanizowanych, wycenie nieruchomości przeznaczonych pod drogi posiada wieloletnie doświadczenie biegłego sądowego współautorka publikacji w zakresie szacowania nieruchomości, m.in.: - „Wybrane zagadnienia wyceny nieruchomości a problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z infrastrukturą techniczną” – wspólnie z Jerzym Dąbkiem i Piotrem Zamrochem; Wydawnictwo Polskiej Federacji Stowarzyszeń Majątkowych, „Replika” Warszawa 2013r. - „Szacowanie Nieruchomości. Rzeczoznawstwo Majątkowe” Praca zbiorowa pod redakcją J.Dydenki. Wyd.LEX Wolters Kluwer Business, Warszawa 2015r. - artykuły w Kwartalniku PFSR „Rzeczoznawca Majątkowych” i Kwartalniku Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych „Nieruchomość”, - artykuły w materiałach Krajowych Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych oraz Seminariach stowarzyszeń regionalnych: Wyceny Nieruchomości Zabytkowych „Waza” w Krakowie, - Raport „Straty Warszawy 1939-1945” opracowanego w ramach zespołu powołanego przez Prezydenta m.st.Warszawy, lider zespołu, który opracował standard wyceny KSWS „Określanie wartości ograniczonych praw rzeczowych” przewodnicząca Komisji ds. opracowania standardów zawodowych w Radzie Standardów Zawodowych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju od 2018r. członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej członek Komisji Standardów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych członek Zarządu Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych członek Zespołu Opiniodawczo-Rozjemczego Oddziału Warszawskiego Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości


Szkolenie online- Wycena ograniczonych praw rzeczowych-WARSZTATY

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

szkolenie online
ul. szkolenie online
online Szkolenie

Dodatkowe informacje:

Dorota Jaskólska
tel. 22 627-11-37
email: szkolenia@pfsrm.pl

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny