Szkolenie online: Wybrane praktyczne problemy związane z pracą rzeczoznawcy majątkowego ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa sądów powszechnych"

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

szkolenie online
ul. szkolenie online
online Szkolenie

PFSRM zaprasza na szkolenie online.

Prowadzący:
Adam Górski


Terminarz

Szkolenie otwarte


Informacje

Szkolenie obejmuje: 4 h lekcyjne wykładów (2 pkt )

Przewidziana doliczona przerwa: 15 min.

TERMIN SZKOLENIA:

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:

- dla rzeczoznawców majątkowych będących członkami Stowarzyszeń sfederowanych w PFSRM wynosi 350,00 PLN    

- dla rzeczoznawców majątkowych nie  będących członkami Stowarzyszeń sfederowanych w PFSRM wynosi 500,00 PLN    

- dla pozostałych uczestników wynosi 500,00 PLN netto, 615,00PLN brutto

Program szkolenia:

I. Odpowiedzialność karna i cywilna rzeczoznawcy majątkowego
-odpowiedzialność karna rzeczoznawcy majątkowego,
-odpowiedzialność cywilna rzeczoznawcy majątkowego,
-wzajemna współzależność procesu karnego oraz cywilnego.

II. „Rodo” – dlaczego lepiej płacić informatykom niż prawnikom
-obowiązki wynikające z przepisów „Rodo” ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy rzeczoznawcy majątkowego,
-konsekwencje braku spełnienia wymagań przewidzianych przez przepisy „RODO”.

III. Rzeczoznawca a konsument
-obowiązki rzeczoznawcy będącego przedsiębiorcą względem kontrahentów – konsumentów,
-ograniczenie zasady swobody umów w stosunkach z konsumentami oraz podmiotami do których mają zastosowanie wybrane przepisy o konsumentach,
-konsekwencje braku respektowania praw konsumentów oraz podmiotów do których mają zastosowanie wybrane przepisy o konsumentach.

IV. Dyskusja uczestników z prowadzącym. Zaznaczamy, że czas szkolenia może wydłużyć się przy dużej aktywności uczestników w prowadzonej dyskusji.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,

Wymagania techniczne warunkujące udział w szkoleniu on-line:
- komputer z głośnikiem.
- dostęp do internetu.
- aktualna przeglądarka Chrome, lub Mozilla Firefox.

Szkolenie odbywa się przy wykorzystaniu systemu VMS.

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych otrzymała od Ministra Finansów, za pośrednictwem organu upoważnionego, którym w tym wypadku jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, tzw. interpretację indywidualną (znak: IPPP1/443-930/14-2/AP), z której wynika, że szkolenia organizowane przez PFSRM, a mające na celu doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług

WAŻNE: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia, zgody Rodo na adres szkolenia@pfsrm.pl  ( plik do pobrania) oraz potwierdzenia opłaty za szkolenie.

Konto Bankowe: 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574 (PEKAO S.A.)

Minimalna ilość to 10 do 36 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału.
W przypadku mniejszej ilości osób szkolenie zostanie przeniesione lub odwołane.


Prowadzący

adw.dr Adam Górski

W trakcie kariery zawodowej i naukowej prowadził liczne zajęcia ze studentami, jak również prowadził szkolenia dla innych adwokatów dotyczące zagadnień związanych z prawem cywilnym i procedurą cywilną.Od dnia 01 kwietnia 2008 r., prowadzi własną Kancelarię Adwokacką w Krakowie.


Szkolenie online: Wybrane praktyczne problemy związane z pracą rzeczoznawcy majątkowego ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa sądów powszechnych"

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

szkolenie online
ul. szkolenie online
online Szkolenie

Dodatkowe informacje:


tel.

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny