Aktualności

KALEJDOSKOP NAJWYŻSZYCH WARTOŚCI EUROPEJSKICH ZABYTKÓW ORAZ GLOBALNYCH MAREK FIRM

2017-11-30 14:55:00


ILE SĄ TE NASZE ZABYTKI WARTE – MATERIALNE I NIEMATERIALNE?

2017-11-30 14:54:00


Cykle rozwoju przedsiewziec inwestycyjnych

2017-11-30 14:52:00


Echo XX Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach

2017-11-30 14:48:00


TEGoVA European Valuer April 2017 final

2017-04-12 16:20:00

załącznik do pobrania


Kraków 1997 - 2015, Konferencje Wyceny Nieruchomości Zabytkowych, dziesięć tematycznych spotkań rzeczoznawców majątkowych

2015-07-15 12:52:00

W maju bieżącego roku odbyło się dziesiąte, organizowane co dwa lata przez Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Krakowie, spotkanie rzeczoznawców majątkowych i sympatyków spuścizny historycznej obiektów zabytkowych - WAZA 2015.


Apartamenty "górujące" nad miastem

2015-05-13 12:09:00

W zaprezentowanym artykule autorzy dokonali oceny i analizy rynku nieruchomości o wyjątkowych stanach cech rynkowych.


Rzeczoznawstwo majątkowe w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług – postulowane zmiany

2015-02-18 15:46:00

Aktualnie w Głównym Urzędzie Statystycznym trwają prace nad projektem rozporządzenia w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług (PKWiU 2015)


Szkolenia dla rzeczoznawców majątkowych a podatek VAT

2014-02-13 16:37:00

Treść


Due diligence nieruchomości obszarem działalności rzeczoznawców majątkowych

2013-09-10 10:42:00

W przeważającej części przypadków transakcje na rynku nieruchomości dotyczą obiektów o znacznej wartości, zwłaszcza w porównaniu do innych dóbr będących przedmiotem obrotu.Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny