Relacja z XXX Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych


23.10.2023

XXX Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych została zorganizowana przez Pomorskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych i Polską Federacją Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w dniach 5-6 października 2023 r. w Hotelu Mercure Gdańsk Stare Miasto. Tematem konferencji był: „Wpływ kryzysu energetycznego na wartość nieruchomości”.
Konferencję otworzył Prezydent PFSRM Tomasz Ciodyk, który przywitał zaproszonych gości, w tym m.in. przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju i Technologii z Panią dyrektor Departamentu Gospodarki Nieruchomościami Małgorzatą Kutyłą na czele, laureatów medalu honorowego Amicus de Rebus Peritorum Polonorum,  przedstawiciela sponsora konferencji PZU SA oraz przedstawicielki firmy iExpert SA.
Przybyłych gości przywitali również Prezes PTRM Leonard Wieczorek i Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego XXX KKRM Halina Jaskulska. Dyrektor DGN MRiT Małgorzata Kutyła odczytała list od wiceministra Piotra Uścińskiego.

Pierwszego dnia konferencji odbyły się trzy sesje merytoryczne. Dwie z nich związane były z tematem konferencji. I Sesja merytoryczna dotyczyła wpływu kryzysu energetycznego na rynek nieruchomości, podczas której prezentacje przedstawili m.in. Karolina Kordas-Stępska z zarządu PTRM oraz Maciej Lorek, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska z Urzędu Miasta Gdańska. Kolejne prezentacje przedstawili: Mirosław Bieliński z Bankilo PSA i Łukasz Kozak z Constradom. II sesja merytoryczna, prowadzona przez Dariusza Trojanowskiego z Uniwersytetu Gdańskiego, dotyczyła ESG. Wpływ ESG na wycenę nieruchomości prezentowała doktorantka SGH Jolanta Panas, a rzeczoznawca Marcin Szydlarski, członek Polskiego Towarzystwa Leśnego, przedstawił wpływ zmian klimatycznych na wartość drzewostanów.

III sesja pierwszego dnia miała charakter jubileuszowy – świętowaliśmy XXX powstania Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
Na wstępie wręczony został medal honorowy Amicus de Rebus Peritorum Polonorum przyznawany najbardziej zasłużonym rzeczoznawcom. W tym roku otrzymała go Pani Maria Bogdani z Małopolskiego SRM. Decyzję Kapituły odczytał jej przewodniczący – Pan Henryk Jędrzejewski - pierwszy laureat tego medalu.
Laureatka wygłosiła krótki wykład, który oparła na wizerunku złotej kuli ziemskiej widniejącym na słynnym obrazie Hansa Memlinga „Sąd Ostateczny”, znajdującym się w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku.
Następnie prezesi sfederowanych stowarzyszeń uhonorowani zostali przez Prezydenta Tomasza Ciodyka pamiątkowymi statuetkami XXX-lecia PFSRM.

Uczestnicy konferencji wysłuchali również wykładu Jana Ryszarda Kurylczyka pt. „Rzeczoznawca majątkowy na przestrzeni dziejów”. Były wojewoda słupski i pomorski oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, a także autor kilku książek historycznych, w interesujący sposób zapoznał słuchaczy z genezą zawodu rzeczoznawcy majątkowego, której doszukiwać można się już w starożytności.
Historię Federacji od 1993 roku przedstawili w formie prezentacji: Pani Joanna Grzesiak, Prezes SRM w Bydgoszczy i Pan Andrzej Zarychta, Prezes SRM w Łodzi.

Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja podczas której prezydent Tomasz Ciodyk wraz z wiceprezydentem Wiesławem Majcherem pełnili honory gospodarzy. W części oficjalnej wieczoru nastąpiło wręczenie złotych i srebrnych odznaczeń honorowych PFSRM. Przedstawiciele Zarządu odebrali życzenia od przedstawicieli sfederowanych  stowarzyszeń, a na zakończenie części oficjalnej pokrojono tort i wzniesiono jubileuszowy toast.
Uczestników uroczystej kolacji - rzeczoznawców i zaproszonych gości - zabawiał zespół muzyczny Good Stuff wraz z DJ-em.

Drugi dzień konferencji rozpoczęła Sesja IV pt. „Odnawialne źródła energii – analiza produkcji energii i bariery w inwestycjach”. Mówiła o tym Anna Wojewnik-Filipkowska, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, kierowniczka Katedry Inwestycji i Nieruchomości UG. Mity na temat elektrowni atomowej w Żarnowcu przybliżył Jan Kurylczyk, były dyrektor budowy elektrowni atomowej w Żarnowcu. Udział rzeczoznawców majątkowych w zmieniającym się miksie energetycznym opisał Bartosz Sobolewski, dyrektor obszaru Europy Środkowej z firmy CJR Renewables. V Sesja pt. „Infrastruktura energetyczna a wartość nieruchomości” to przede wszystkim prezentacja założeń do nowego standardu wyceny służebności przesyłu przez Jerzego Dąbka, szefa zespołu opracowującego ten standard. Zasady wyceny gruntów przeznaczonych pod farmy fotowoltaiczne zaprezentowała Joanna Borowik, rzeczoznawca majątkowa z firmy Best Value Advisors. Sesja VI poświęcona „Certyfikacji jako źródło informacji w wycenie nieruchomości” składała się z kilku prezentacji. Jako pierwsza zielone certyfikaty w logistyce przedstawiła Marta Namielska z firmy Panattoni. O świadectwach energetycznych mówili: Wojciech Ziółkowski, specjalista ds. poprawy efektywności wykorzystania energii w budynkach i Tomasz Krach, specjalista fotowoltaiki z FLEXI POWER GROUP. Na zakończenie tej sesji radca prawny dr Piotr Pałka zaprezentował prawne aspekty transformacji energetycznej

Konferencji towarzyszyły dwa spacery warsztatowe zatytułowane „Architektura, a wartość nieruchomości”. Rzeczoznawcy zwiedzali Stare Miasto oraz Górę Gradową, Młode Miasto, a także część Głównego Miasta Gdańska z Traktem Królewskim i bulwarem nad rzeką Motławą.

Na zakończenie  XXX KKRM Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych Tomasz Ciodyk i Prezes Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych Leonard Wieczorek przekazali statuetkę konferencyjną Pani Joannie Grzesiak, Prezes SRM w Bydgoszczy, które będzie organizować XXXI KKRM w przyszłym roku (19-20 września 2024). W imieniu organizatorów przyszłorocznej konferencji serdecznie zapraszamy!

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych składa podziękowania:
•    Pomorskiemu Towarzystwu Rzeczoznawców Majątkowych w Gdańsku i osobiście panu Prezesowi Leonardowi Wieczorkowi,
•    Pani Halinie Jaskulskiej, Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego Konferencji i panu prof. Dariuszowi Trojanowskiemu, Przewodniczącemu Rady Programowej Konferencji,
•    Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń S.A.- sponsorowi wydarzenia, który od wielu lat wspiera organizację naszych corocznych spotkań,
•    Patronowi Honorowemu Konferencji – Ministerstwu Rozwoju i Technologii,
•    Wszystkim uczestnikom Konferencji, których obecność potwierdza celowość organizacji tego typu przedsięwzięć oraz pozwala pozytywnie myśleć o kolejnych edycjach Konferencji w przyszłości.Opracowała Magdalena Jędrzejewska-Pyrzanowska

dodano: Poniedziałek, 23/10/2023 12:54

ostatnia aktualizacja: Wtorek, 07/11/2023 12:05


Galeria

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny