Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami.


04.09.2023 r.

W Dzienniku Ustaw z dnia 24 sierpnia 2023 roku (Poz. 1688) została opublikowana ustawa z 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła szereg zmian zarówno w ustawie nowelizowanej, jak również wprowadziła istotne zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami (art. 154 UGN).

Zasadniczo zmiany te wchodzą w życie z dniem 24 września 2023 roku, jednak występuje szereg wyjątków przesuwających wejście w życie poszczególnych nowych rozwiązań na terminy późniejsze.

W plikach do pobrania ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z zaznaczonymi zmianami, z rozróżnieniem dat wejścia w życie zmian, a także wyciąg z ustawy o gospodarce nieruchomościami z zaznaczonymi zmianami, a także próbą interpretacji zapisów ustawy nowelizującej w aspekcie zasad stosowania art. 154 i art. 155 UGN od dnia 24 września 2023 roku.

Link do Dziennika Ustaw:
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2023/pozycja/1688


dodano: Poniedziałek, 04/09/2023 08:10

ostatnia aktualizacja: Poniedziałek, 04/09/2023 08:48

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny