REV - RECOGNISED EUROPEAN VALUER


Uwaga osoby ubiegające się o kontynuację świadectwa REV!

W związku z informacjami uzyskanych od środowiska osób zainteresowanych kontynuacją i uzyskaniem po raz pierwszy świadectwa REV, Zarząd PFRM podjął uchwałę o ratalnym systemie obowiązującej opłaty. Oznacza to, że wraz z dokumentami o kontynuację REV, a także o uzyskanie Świadectwa REV kwotę 3000 zł można rozłożyć na 5 rat po 600 zł rocznie. Termin składania dokumentów przez osoby zainteresowane kontynuacją, do 25 listopada 2022 r.

Wojciech Ratajczak - Przewodniczący Komisji Uznania Zawodowego PFSRM

Płatności należy dokonywać na poniższy numer rachunku:
10 1240 6218 1111 0000 4612 9574
Fakturę wystawimy po wpłynięciu kwoty na konto.

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

 

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych Recognised European Valuer (REV) został stworzony przez Europejską Grupę Rzeczoznawców Majątkowych (TEGoVA) w 2008 roku. System powstał w celu utrzymania, wzmocnienia i harmonizacji standardów wyceny przedstawicieli zawodów rzeczoznawców w Europie. Tytuł Uznania Zawodowego jest ważny przez 5 lat, po tym czasie należy ubiegać się o przedłużenie świadectwa.

REV na świecie

Tylko europejscy rzeczoznawcy zrzeszeni w organizacjach związanych z TEGoVA mogą ubiegać się o tytuł uznania zawodowego. Obecnie tytułem REV może poszczycić się 1,5 tys. rzeczoznawców z Europy. Posiadają go rzeczoznawcy z Polski, Francji, Wielkiej Brytanii, Rosji, Austrii, Grecji czy Norwegii, ale najwięcej świadectw uznania zawodowego mają rzeczoznawcy majątkowi z Niemiec.  Ze względu na coraz większe zainteresowanie Unii Europejskiej wyceną nieruchomości i harmonizacją praktyk i standardów wyceny, systematycznie rośnie liczba rzeczoznawców ubiegających się o przyznanie tytułu oraz krajów zainteresowanych przyłączeniem się do systemu. Tytuł uznania zawodowego jest bowiem świadectwem rzetelności i posiadania odpowiedniej wiedzy oraz doświadczenia zawodowego. W obecnej sytuacji załamania rynku nieruchomości w całej Europie, klienci zainteresowani wycenami chcą mieć pewność co do jakości wyceny i operatów szacunkowych.

REV w Polsce


Trudności rynku nieruchomości dotknęły również Polskę. Oprócz konkurencji w postaci internetowych stron, na których można oszacować wartość mieszkania, na rynku pojawiły się również firmy świadczące  wycenę za pomocą programów wyliczeniowych. Tak sporządzone wyceny nie mają jednak prawnej wartości, gdyż w polskim ustawodawstwie określone jest, iż jedynie wycena licencjonowanego rzeczoznawcy ma wartość prawną.

Wycena rzeczoznawcy majątkowego potrzebna jest m.in.: przy zakupie/sprzedaży mieszkania na kredyt, wycenie przy wypłacie odszkodowań, odwróconej hipotece czy zmianie użytkowania wieczystego we własność. Przy wyborze rzeczoznawcy warto zwrócić uwagę na posiadany przez rzeczoznawcę tytuł REV.

W Polsce jest obecnie 252 rzeczoznawców majątkowych z tytułem uznania zawodowego REV. Lista rzeczoznawców majątkowych w Polsce, którzy posiadają tytuł uznania zawodowego REV, znajduje się na stronie Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, która w Polsce jako jedyna ma prawo przyznawania świadectw. Lista dostępna jest w załącznikach poniżej.

Jak uzyskać tytuł REV

Aby uzyskać Świadectwo Uznania Zawodowego REV trzeba być członkiem organizacji zawodowej sfederowanej w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Wykwalifikowany i czynny zawodowo rzeczoznawca ubiegający się o tytuł powinien również m.in.:  posiadać minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe, działać według kodeksu etyki zawodowej i stale podnosić swoje kwalifikacje poprzez szkolenia w ramach kształcenia ustawicznego. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące procedury przyznania tytułu zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i wnioskiem.

dodano: Sobota, 22/10/2016 16:11

ostatnia aktualizacja: Piątek, 03/06/2022 13:36

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny