Szkolenie online: Wyceny złóż kopalin w dn.15.10.2021

Terminy:

15.10.2021 (ilość dni: 1)

10:00


Miejsce:

szkolenie online
ul. online
Szkolenie online

Szkolenie poprowadzą specjaliści z Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin oraz Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Prowadzący:
Janusz Jasiński, Paweł Pietkiewicz, Robert Uberman


Terminarz

Termin 1

Piątek, 15.10.2021 10:00 - 14:00


Informacje

Czas trwanie szkolenia: 5 godzin lekcyjnych wykładów (2,5 pkt) + 15 min.przerwa

Cel szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla rzeczoznawców majątkowych, którzy chcieliby pogłębić wiedzę dotyczącą wyceny złóż kopalin. Pozwoli ono uchwycić rzeczoznawcy najistotniejsze elementy procesu wyceny,a przez to jeszcze efektywniej wspomóc klientów w kwestiach związanych z tą problematyką.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych otrzymała od Ministra Finansów, za pośrednictwem organu upoważnionego, którym w tym wypadku jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, tzw. interpretację indywidualną (znak: IPPP1/443-930/14-2/AP), z której wynika, że szkolenia organizowane przez PFSRM, a mające na celu doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Plan szkolenia:
10.00 – 10.30    KSWS Wycena nieruchomości gruntowych ze złożami kopalin objętymi własnością nieruchomości gruntowej i inne regulacje (PFSRM)   
10.30 – 11.00    Aktywa Geologiczno – Górnicze, złoża kopalin a wycena nieruchomości – pułapki podejścia porównawczego (PFSRM)   
11.00 – 11.30    Podejście dochodowe w wycenie AGG (PSWZK)    
11.30 – 13.00    Studium przypadku (PSWZK)
13.00 – 14.00    Sesja pytań i odpowiedzi (prowadzący razem)

Wymagania techniczne warunkujące udział w szkoleniu on-line:
- komputer z głośnikiem.
- dostęp do internetu.
- aktualna przeglądarka Chrome, lub Mozilla Firefox.
Szkolenie odbywa się przy wykorzystaniu systemu VMS.

Wymagania:

Prosimy o wpisywanie się na listę z wyprzedzeniem, co umożliwi nam planowanie terminów szkoleń.
Zgłoszenia- formularz oraz zgodę na przetważanie danych prosimy przesyłać na adres: szkolenia@pfsrm.pl

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:
- dla rzeczoznawców majątkowych będących członkami Stowarzyszeń sfederowanych w PFSRM wynosi 300zł
- dla rzeczoznawców majątkowych nie  będących członkami Stowarzyszeń sfederowanych w PFSRM wynosi 350zł
- dla pozostałych uczestników wynosi 350 zł netto/ 430,50zł brutto

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

Wpłaty należy dokonać na konto PFSRM / 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 50
PEKAO S.A. 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574.


Prowadzący

Janusz Jasiński


Paweł Pietkiewicz


Robert Uberman


Szkolenie online: Wyceny złóż kopalin w dn.15.10.2021

Terminy:

15.10.2021 (ilość dni: 1)

10:00

Miejsce:

szkolenie online
ul. online
Szkolenie online

Dodatkowe informacje:

Dorota Jaskólska
tel. 22 627 11 37
email: szkolenia@pfsrm.pl

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny