Szkolenie online: "Praktyczne aspekty wyceny nieruchomości na potrzeby postępowań egzekucyjnych – egzekucje z nieruchomości (KPC)"

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

szkolenie online
ul. szkolenie online
online szkolenie

10 godzin lekcyjnych wykładów (5 pkt) oraz 6 godzin lekcyjnych zajęć praktycznych (3 pkt).

Prowadzący:
Krzysztof Pietrzyk, Maciej Klonowski, Ewelina Wójciak, Tomasz Luterek


Terminarz

Szkolenie otwarte


Informacje

Cel szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla rzeczoznawców majątkowych, którzy chcieliby sporządzać wyceny we współpracy z komornikami sądowymi na podstawie przepisów kpc, ale także dla komorników oraz referendarzy sądowych. Ma ono na celu ujednolicenie warsztatu rzeczoznawców oraz przybliżenie specyfiki wycen tego rodzaju. Komentarz do obowiązujących przepisów ma za zadanie praktyczne i jasne określenie wymagań komorników oraz sądów sprawujących nadzór nad egzekucjami z nieruchomości stawianych sporządzanym przez rzeczoznawców operatom szacunkowym.

Pozostałe informacje:


Szkolenie trwa 2 dni. Łączny czas trwania zajęć wynosi 16 godziny lekcyjne /1 godzina = 45 min. /
Na czas zajęć składa się: 10 godzin lekcyjnych wykładów (5 pkt) oraz 6 godzin lekcyjnych zajęć praktycznych (3 pkt).

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Lista osób, które brały udział w szkoleniu zostanie wysłana do Krajowej Rady Komorniczej w Warszawie oraz Sądów Okręgowych.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

*   dla osób* należących do sfederowanych stowarzyszeń 1750,00 PLN
*   dla osób* nienależących do stowarzyszeń 2250,00 PLN
*   Rzeczoznawcy posiadający certyfikat REV mają 10% zniżki od ceny szkolenia.
*   Osoby nie posiadające uprawnień rzeczoznawcy majątkowego – 2250,00 PLN netto/2767,50 PLN brutto

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe.

Wpłaty należy dokonać na konto PFSRM / 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 50
PEKAO S.A. 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574.

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych otrzymała od Ministra Finansów, za pośrednictwem organu upoważnionego, którym w tym wypadku jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, tzw. interpretację indywidualną (znak: IPPP1/443-930/14-2/AP), z której wynika, że szkolenia organizowane przez PFSRM, a mające na celu doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Program szkolenia:

Dzień I.

1.    Przepisy prawne dotyczące postępowań egzekucyjnych ze szczególnym uwzględnieniem egzekucji z nieruchomości – komentarz do przepisów – wykład (4h).
2.    Cd. tematu jak wyżej – wykład (2h).
3.    Wycena wariantowa na potrzeby egzekucji z części nieruchomości oraz wycena wariantowa na potrzeby egzekucji z nieruchomości zajmowanych przez lokatorów (1,5h)

Dzień II.

1.   Wycena nieruchomości obciążonych służebnościami wybór i omówienie odpowiednich przepisów prawa, przykłady-zajęcia praktyczne (5h)
2.   Przepisy prawne dotyczące postępowań egzekucyjnych. Współpraca biegłego rzeczoznawcy, komornika i sędziego w toku postępowania egzekucyjnego  – komentarz – wykła (4h)

Wymagania techniczne warunkujące udział w szkoleniu on-line:
- komputer z głośnikiem.
- dostęp do internetu.
- aktualna przeglądarka Chrome, lub Mozilla Firefox.
Szkolenie odbywa się przy wykorzystaniu systemu VMS.

Wymagania:

Prosimy o wpisywanie się na listę z wyprzedzeniem, co umożliwi nam planowanie terminów szkoleń.

Ważne:
Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia oraz zgody RODO na adres szkolenia@pfsrm.pl (plik do pobrania) oraz wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości szkolenia. Jedynym warunkiem zwrotu zaliczki jest odwołanie szkolenia.

Minimalna / maksymalna ilość osób biorących udział w szkoleniu – 15 osób. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału  oraz data wpłaty. W przypadku mniejszej ilości osób szkolenie zostanie przeniesione lub odwołane.Prowadzący

Krzysztof Pietrzyk

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu egzekucji sądowej. Współpracował z Fundacją na rzecz Kredytu Hipotecznego. Związany z Uczelnią Łazarskiego, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu prawa egzekucyjnego dla studentów studiów podyplomowych. Od 2015 wykłada prawo egzekucyjne dla aplikantów komorniczych Izby Komorniczej w Warszawie. W marcu 2018 wybrany do Rady Izby Komorniczej w Warszawie, gdzie pełni funkcję koordynatora ds. aplikacji komorniczej oraz komornika-wizytatora. Rzecznik prasowy Izby Komorniczej w Warszawie.


Maciej Klonowski

Sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z wieloletnim doświadczeniem w sprawach cywilnych. Delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Departamencie Legislacyjnym Prawa Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości. Członek powołanego przez Ministra Sprawiedliwości Zespołu do opracowania projektu ustawy o komornikach sądowych oraz projektu ustawy o kosztach egzekucyjnych. Współautor komentarza do wymienionych ustaw oraz autor innych publikacji z zakresu postępowania cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem egzekucji sądowej.


dr Ewelina Wójciak

Rzeczoznawca Majątkowy i Biegły sądowy w zakresie wyceny nieruchomości przy Sądzie Okręgowym w Krakowie. Analityk i doradca rynku nieruchomości. Posiada liczne certyfikaty, w tym certyfikat Związku Banków Polskich dla rzeczoznawców przeszkolonych w wycenie dla sektora bankowego. Członek Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości oraz Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Z rynkiem nieruchomości związana od 2007 r. Posiada doświadczenie w wycenie nieruchomości na rynku polskim oraz zagranicznym. W ramach pracy zawodowo - naukowej zajmuje się procedurami pochodnymi gospodarki nieruchomościami dla celów ewidencji gruntów i budynków. Prelegent krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych podejmujących m.in. problematykę rynku nieruchomości. Autorka licznych opracowań dotyczących wyceny nieruchomości dla celów specjalnych oraz analiz rynku nieruchomości.


dr Tomasz Luterek

Biegły sądowy ds. szacowania nieruchomości przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku specjalizujący się m.in. w wycenach nieruchomości na potrzeby postępowań egzekucyjnych. Prawnik, rzeczoznawca majątkowy, który łączy praktykę zawodową z działalnością naukową. Pracownik naukowy Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku - kierownik podyplomowego Studium Wyceny Nieruchomości. Wiceprezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.


Szkolenie online: "Praktyczne aspekty wyceny nieruchomości na potrzeby postępowań egzekucyjnych – egzekucje z nieruchomości (KPC)"

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

szkolenie online
ul. szkolenie online
online szkolenie

Dodatkowe informacje:

Dorota Jaskólska
tel. 22 627-11-37
tel. 797293253
email: szkolenia@pfsrm.pl

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny