Teoretyczne i praktyczne aspekty szacowania wartości nieruchomości na potrzeby ustalania opłaty planistycznej

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50/430
00-695 Warszawa

CZAS TRWANIA - /6 godzin / 2 h szkolenia (1 pkt) oraz 4 h warsztatów (2 pkt)

Prowadzący:
prof.dr hab. Ryszard Źróbek


Terminarz

Szkolenie otwarte


Informacje

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:

dla osób* należących do sfederowanych stowarzyszeń 500,00 PLN
dla osób* nienależących do stowarzyszeń 650,00 PLN
rzeczoznawcy posiadający certyfikat REV mają 10% zniżki od ceny szkolenia
*Osoby nie posiadające uprawnień rzeczoznawcy majątkowego– do ceny doliczamy 23 %VAT

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych otrzymała od Ministra Finansów, za pośrednictwem organu upoważnionego, którym w tym wypadku jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, tzw. interpretację indywidualną (znak: IPPP1/443-930/14-2/AP), z której wynika, że szkolenia organizowane przez PFSRM, a mające na celu doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu.

Program:

1.    Podstawy prawne, procedury  i niektóre ustalenia NSA.
2.    Zadania rzeczoznawcy majątkowego w procesie określania opłat planistycznych, tryb postępowania.
3.    Wybrane problemy szacowania wartości nieruchomości w obu stanach planistycznych – w świetle  wybranych  wyroków sądów i innych doświadczeń.
4.    Szczegółowa  analiza  wybranych  przykładów dotyczących określania wartości nieruchomości ( gruntowych) w procesie naliczania opłat planistycznych.
5.    Prezentacja wybranych postanowień  NSA,WSA i SKO dotyczących aspektów ustalania opłaty planistycznej;  ocena  wpływu  tych ustaleń na zasady szacowania  wartości nieruchomości.
6.    Wybrane zasady stosowania podejścia porównawczego na potrzeby ustalania opłat  planistycznych – w świetle najnowszych  rozwiązań         (wybrane przykłady z  KOZ).
7.    Analiza wybranych rozwiązań szczegółowych, dyskusja i wnioski.

WAŻNE: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zgody Rodo  na adres szkolenia@pfsrm.pl  ( plik do pobrania) oraz wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości szkolenia.
Jedynym warunkiem zwrotu zaliczki jest odwołanie szkolenia.

Konto Bankowe: 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574 (PEKAO S.A.)

 Minimalna ilość to 10 do 36 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału.
W przypadku mniejszej ilości osób szkolenie zostanie przeniesione lub odwołane.


Prowadzący

prof.dr hab. Ryszard Źróbek

Teoretyk i praktyk gospodarki nieruchomościami (wycena nieruchomości i analizy rynku, zarządzanie publicznymi zasobami nieruchomości, kataster nieruchomości). Uprawnienia zawodowe z geodezji, szacowania nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami. Autor i współautor 12 podręczników z zakresu wyceny i gospodarki nieruchomościami. Autor kilkuset artykułów naukowych i popularno-naukowych oraz monografii specjalistycznych, publikowanych w Polsce i innych krajach. Uczestniczył jako ekspert w pracach Banku Światowego, FAO, FIG oraz innych organizacji międzynarodowych. Odbył staże naukowe między innymi w USA, Wielkiej Brytanii, Holandii , Rosji, Białorusi i Wietnamie. Autor i współautor wielu opracowań i ekspertyz związanych z analizą rynku nieruchomości, wyceną i zarządzaniem nieruchomościami. Specjalizuje się także w systemach informacji przestrzennej oraz doradztwie na rynku nieruchomościami. Na stałe zatrudniony w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na stanowisku profesora zwyczajnego. Prowadzi wykłady zarówno w języku polskim jak i angielskim z wyceny i gospodarki nieruchomościami oraz z systemów informacji przestrzennej. Autor wielu ekspertyz , operatów szacunkowych i innych opracowań z zakresu wyceny nieruchomości. Członek Rad Naukowych kilku periodyków. Członek założyciel takich organizacji jak Towarzystwo Naukowe Nieruchomości oraz European Real Estate Society. Członek Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk oraz członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Kierownik Katedry Zasobów Nieruchomości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Wieloletni dziekan i członek Senatu UWM. Odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.


Teoretyczne i praktyczne aspekty szacowania wartości nieruchomości na potrzeby ustalania opłaty planistycznej

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50/430
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Dorota Jaskólska
tel. 22 627-11-37
email: szkolenia@pfsrm.pl

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny