Podejście porównawcze w wycenie nieruchomości - różne aspekty praktyczne

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50/430
00-695 Warszawa

Termin: wrzesień lub listopad 2019

Prowadzący:
Mirosław Chumek


Terminarz

Szkolenie otwarte


Informacje

TERMIN:   2019
w godzinach 09.00-15.45 / 8 g./  4 h wykładów (2 pkt) oraz 4 h warsztatów (2 pkt)

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:


- dla osób* stowarzyszonych 500,00 zł
- dla osób* nienależących do stowarzyszeń 650,00 zł
- dla osób* nieposiadających uprawnień zawodowych– do ceny doliczamy 23% VAT.
Rzeczoznawcy posiadający certyfikat REV mają 10% zniżki od ceny szkolenia

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, serwis kawowy.

PROGRAM:

Czas wykładu: 8 godzin lekcyjnych (8 x 45 minut = 360 minut).

Temat (podtemat) Czas

1. Podstawowe problemy przy wyborze metody wyceny w
podejściu porównawczym.
2 hl1
a) wnioski i przesłanki wynikające z analizy rynku nieruchomości 20 min
b) przesłanki do wyboru metody porównywania parami, 15 min
c) przesłanki do wyboru metody korygowania ceny średniej. 15 min
d) prezentacja zastosowanego algorytmu wyceny w obu metodach 40 min
2. Sposoby doboru współczynników korygujących w metodzie
korygowania ceny średniej.
2 hl
a) proporcjonalny sposób doboru współczynników korygujących, 15 min
b) zmodyfikowany sposób doboru współczynników korygujących,
uwzględniający asymetrie rynku,
75 min
3. Praktyczne zastosowanie metody interpolacji i ekstrapolacji
w procesie wyceny nieruchomości i analizie rynku.
2 hl
a) interpolacyjne i ekstrapolacyjne dobieranie poprawek korygujących
w metodzie porównywania parami
20 min
b) interpolacyjne i ekstrapolacyjne dobieranie współczynników
korygujących w metodzie korygowania ceny średniej
20 min
c) zasady stosowania współczynników korygujących dla ciągłych cech
nieruchomości (zastosowanie wzoru Lagrange’a),
20 min
d) ekstrapolacja rynku nieruchomości i określanie granic rynku. 30 min
4. Podstawowe parametry statystyczne i ich zastosowanie w
wycenie nieruchomości.
2hl
a) podstawowe pojęcia z obszaru statystyki, 40 min
b) miary statystyczne. 50 min

Ł Ą C Z N I E 8hl

Wymagania:
Prosimy o wpisywanie się na listę z wyprzedzeniem, co umożliwi nam planowanie terminów szkoleń.

WAŻNE: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zgody Rodo na adres szkolenia@pfsrm.pl  ( plik do pobrania) oraz wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości szkolenia.
Jedynym warunkiem zwrotu zaliczki jest odwołanie szkolenia.

Wpłaty należy dokonać na konto PFSRM/ 00-695 Warszawa, ul.Nowogrodzka 50
PEKAO S.A. 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574

Minimalna ilość to 12 do 36 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału.
W przypadku mniejszej ilości osób szkolenie zostanie przeniesione lub odwołane


Prowadzący

Mirosław Chumek

mgr Mirosław Chumek Uprawnienia zawodowe: Rzeczoznawca majątkowy, upr. Nr 2147, Pośrednik w obrocie nieruchomościami, licencja zawodowa nr 1290. Doświadczenie zawodowe: Praca na rynku nieruchomości od 1991 roku, Wspólnik spółki cywilnej Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami DELTA s.c., która od 1991 roku zajmuje się pośrednictwem, Dodatkowo prowadzi od 1994 roku własną firmę – Agencja Obsługi Nieruchomości DELTA-M – zajmującą się wyceną nieruchomości, Pośrednictwo przy setkach transakcji różnego rodzaju, Wykonane setki wycen – głównie na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności, Przeprowadzone liczne badania rynkowe i analizy, Wykształcenie wyższe – matematyk. Ponadto: Członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Słupsku, Członek Komisji Standardów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w latach 2008 – 2012, Współautor noty interpretacyjnej NI1 – „Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości”, Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej sekcji dla Rzeczoznawców Majątkowych w latach 2002 – 2011, Autor i współautor wielu opracowań i publikacji z zakresu teorii wyceny nieruchomości, Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (Politechnika Koszalińska, Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania), Wykładowca na szkoleniu bankowym (temat 8 i 9) organizowanym przez Związek Banków Polskich i Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Wykładowca na 10-ciu kolejnych, cyklicznych spotkaniach warsztatowych organizowanych przez Karkonoskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych, Wykładowca na wielu szkoleniach dla rzeczoznawców majątkowych – praktyków z tematów dotyczących metodyki wyceny nieruchomości w podejściu porównawczym (Poznań, Wrocław, Szczecin, Łódź, Gdańsk, Bielsko Biała, Gliwice, Zielona Góra, Jelenia Góra, Kazimierz Dolny, Brunów, Gorzów Wielkopolski, Międzylesie, Szklarska Poręba, Augustów, Szczawno Zdrój, Koszalin, Kołobrzeg, Kalisz, Kielce, Słupsk i inne).


Podejście porównawcze w wycenie nieruchomości - różne aspekty praktyczne

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50/430
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:


tel.

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny