Wykonywanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego a problematyka ubezpieczeń

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50/430
00-695 Warszawa

Informujemy o organizacji pierwszego szkolenia z zakresu ubezpieczeń rzeczoznawcy majątkowego.

Prowadzący:
Anna Oleksik, Jerzy Wieczorek


Terminarz

Szkolenie otwarte


Informacje

Termin:


CZAS TRWANIA:  6 godzin lekcyjnych /g.10.30-16.00/

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:

dla osób* należących do sfederowanych stowarzyszeń 390,00 PLN
dla osób* nienależących do stowarzyszeń 500,00 PLN
rzeczoznawcy posiadający certyfikat REV mają 10% zniżki od ceny szkolenia
*Osoby nie posiadające uprawnień rzeczoznawcy majątkowego– do ceny doliczamy 23 % VAT
Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych otrzymała od Ministra Finansów, za pośrednictwem organu upoważnionego, którym w tym wypadku jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, tzw. interpretację indywidualną (znak: IPPP1/443-930/14-2/AP), z której wynika, że szkolenia organizowane przez PFSRM, a mające na celu doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, serwis kawowy.
Wpłaty należy dokonać na konto PFSRM 00-695 Warszawa, ul.Nowogrodzka 50
PEKAO S.A. 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574

Program szkolenia dla rzeczoznawców majątkowych
1.    Przepisy prawa regulujące wykonywanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego
2.    Wykonywanie zawodu, a odpowiedzialność cywilna rzeczoznawcy majątkowego
3.    Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego
4.    Ubezpieczenia dobrowolne dla rzeczoznawcy majątkowego
5.    Omówienie zakresu programu ubezpieczeniowego dla rzeczoznawców majątkowych
6.    Omówienie przykładowych szkód związanych z wykonywaniem zawodu rzeczoznawcy majątkowego
7.    Pytania/dyskusja
Szkolenie prowadzą eksperci rynku ubezpieczeń.

W harmonogramie są wprowadzeni Wykładowcy odpowiadający za poszczególne tematy szkolenia.

Prosimy o wpisywanie się na listę z wyprzedzeniem, co umożliwi nam planowanie terminów szkoleń.

WAŻNE: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres szkolenia@pfsrm.pl  ( plik do pobrania) oraz wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości szkolenia.
Jedynym warunkiem zwrotu zaliczki jest odwołanie szkolenia.

Minimalna ilość to 12 do 36 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału .
W przypadku mniejszej ilości osób szkolenie zostanie przeniesione lub odwołane.Prowadzący

Anna Oleksik


Jerzy Wieczorek


Wykonywanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego a problematyka ubezpieczeń

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50/430
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Suzana Kwiatkowska
tel. 22 627-07-17
email: szkolenia@pfsrm.pl

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny