Wykonywanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego a problematyka ubezpieczeń.-szkolenie odwołane

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50/430
00-695 Warszawa

Informujemy o organizacji pierwszego szkolenia z zakresu ubezpieczeń rzeczoznawcy majątkowego.

Prowadzący:
Anna Oleksik i Jerzy Wieczorek


Terminarz

Szkolenie otwarte


Informacje

Termin:


CZAS TRWANIA:  6 godzin lekcyjnych /g.10.30-16.00/
KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:
dla osób* należących do sfederowanych stowarzyszeń 390,00 PLN
dla osób* nienależących do stowarzyszeń 500,00 PLN
rzeczoznawcy posiadający certyfikat REV mają 10% zniżki od ceny szkolenia
*Osoby nie posiadające uprawnień rzeczoznawcy majątkowego– do ceny doliczamy 23 % VAT
Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych otrzymała od Ministra Finansów, za pośrednictwem organu upoważnionego, którym w tym wypadku jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, tzw. interpretację indywidualną (znak: IPPP1/443-930/14-2/AP), z której wynika, że szkolenia organizowane przez PFSRM, a mające na celu doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, serwis kawowy.
Wpłaty należy dokonać na konto PFSRM 00-695 Warszawa, ul.Nowogrodzka 50
PEKAO S.A. 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574

Program szkolenia dla rzeczoznawców majątkowych
1.    Przepisy prawa regulujące wykonywanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego
2.    Wykonywanie zawodu, a odpowiedzialność cywilna rzeczoznawcy majątkowego
3.    Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego
4.    Ubezpieczenia dobrowolne dla rzeczoznawcy majątkowego
5.    Omówienie zakresu programu ubezpieczeniowego dla rzeczoznawców majątkowych
6.    Omówienie przykładowych szkód związanych z wykonywaniem zawodu rzeczoznawcy majątkowego
7.    Pytania/dyskusja
Szkolenie prowadzą eksperci rynku ubezpieczeń.

Prosimy o wpisywanie się na listę z wyprzedzeniem, co umożliwi nam planowanie terminów szkoleń.
WAŻNE: wpisanie się na listę w Internecie nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie.
Do osób wpisanych na listę- ok.1 miesiąc przed podanym wcześniej terminem szkolenia wysyłany jest FORMULARZ  POTWIERDZENIE,  który należy wypełnić i odesłać e-mailem  jako potwierdzenie udziału oraz dokonać wpłaty.
Minimalna ilość to 12 do 36 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału .Prowadzący

Anna Oleksik i Jerzy Wieczorek


Wykonywanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego a problematyka ubezpieczeń.-szkolenie odwołane

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50/430
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Krystyna Traczyk
tel. 226271142
email: krystyna.traczyk@pfsrm.pl

Serwis Archiwalny PFSRM

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny