Wycena nieruchomości w podejściu dochodowym

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

TERMIN:

Prowadzący:
Marcin Malmon


Terminarz

Szkolenie otwarte


Informacje


TERMIN: 2019


CZAS TRWANIA 6 godzin lekcyjnych - 6 godzin wykładów (3 pkt)
/g.10.30-16:00/

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych otrzymała od Ministra Finansów, za pośrednictwem organu upoważnionego, którym w tym wypadku jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, tzw. interpretację indywidualną (znak: IPPP1/443-930/14-2/AP), z której wynika, że szkolenia organizowane przez PFSRM, a mające na celu doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.


KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:
dla osób* należących do sfederowanych stowarzyszeń 500,00 PLN
dla osób* nienależących do stowarzyszeń 650,00 PLN
rzeczoznawcy posiadający certyfikat REV mają 10% zniżki od ceny szkolenia
*Osoby nie posiadające uprawnień rzeczoznawcy majątkowego– do ceny doliczamy 23 % VAT

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, serwis kawowy.
Wpłaty należy dokonać na konto PFSRM/ 00-695 Warszawa, ul.Nowogrodzka 50Wystawiamy zaświadczenie o odbytym szkoleniu .

PROGRAM:
WYCENA NIERUCHOMOŚCI W PODEJŚCIU DOCHODOWYM
1.    Podstawowe zagadnienia podejścia dochodowego
o    Pojęcie nieruchomości komercyjnej
o    Motywacje inwestora nabywającego nieruchomość komercyjną
o    Znaczenie przebiegu typowej transakcji sprzedaży dla wyceny nieruchomości
o    Dwa podstawowe parametry determinujące wartość nieruchomości komercyjnej
o    Właściwe kryterium wyboru techniki wyceny w podejściu dochodowym
o    Podejmowanie decyzji w zakresie długości okresu projekcji cash flow
2.    Znaczenie umów najmu w wycenie nieruchomości komercyjnych
o    Czynsz wywoławczy
o    Czynsz nominalny
o    Czynsz efektywny
3.    Analiza rynku w zakresie czynszów
o    Dane z rzeczywistych umów najmu w nieruchomościach podobnych
o    Stawki ofertowe
o    Znaczenie umów najmu w nieruchomości wycenianej
o    Okresy bezczynszowe
o    Tzw. „zachęty” dla najemcy
-  Zwolnienia czynszowe
-  Udział w kosztach aranżacji powierzchni
- Tzw. „czynsze kroczące”
o    Prowizje pośredników
4.    Znaczenie ryzyka w wycenie nieruchomości komercyjnych
5.    Czynniki wpływające na wysokość stóp zwrotu w wycenie nieruchomości komercyjnych
6.    Rodzaje projekcji przepływów dochodów
o    Pośrednie Przepływy Dochodów
o    Bezpośrednie Przepływy Dochodów
7.    Jak zbudować cash flow za pomocą arkusza kalkulacyjnego Excel
8.    Przyczyny chaosu informacyjnego w zakresie stóp zwrotu w Polsce
9.    Stopy zwrotu na podstawie ugruntowanej praktyki polskiego rynku nieruchomości
o    Stopa kapitalizacji
o    Stopa dyskontowa
10.    Sposoby podejmowania decyzji w zakresie stóp zwrotu na potrzeby wyceny
11.    Źródła informacji o stopach zwrotu w Polsce
12.    Znaczenie badania rynku w zakresie stóp zwrotu i typowe błędy w analizie transakcji
13.    Wielość rodzajów stóp zwrotu i dlaczego musimy je rozróżniać
o    Stopa Wszelkich Ryzyk
o    Początkowa Stopa Zwrotu
o    Stopa Kapitalizacji dla Wartości Rezydualnej
o    Wyrównana Stopa Zwrotu
o    Klasyczna Stopa Dyskontowa
o    Stopy Netto
o    Stopy Brutto
o    Stopy Nominalne
o    Stopy Rzeczywiste
14.    Wyznaczanie Wyrównanej Stopy Zwrotu przy pomocy arkusza kalkulacyjnego Excel
15.    Czy istnieje uniwersalna „metoda obliczania” stóp zwrotu?
o    Stopy Prime Yields i uwzględnianie ryzyka inwestycji
o    „Porównania relatywne” w szacowaniu stóp zwrotu

W harmonogramie są wprowadzeni Wykładowcy odpowiadający za poszczególne tematy szkolenia.


WAŻNE: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres szkolenia@pfsrm.pl  ( plik do pobrania) oraz wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości szkolenia.
Jedynym warunkiem zwrotu zaliczki jest odwołanie szkolenia.
Lista zostaje zamknięta 26.09.2018 r.
Potwierdzenie odbycia szkolenia 28.09.2018 r. na naszej stronie
Konto Bankowe: 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574 (PEKAO S.A.)

Minimalna ilość to 15 do 36 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału .
W przypadku mniejszej ilości osób szkolenie zostanie przeniesione lub odwołane.


Prowadzący

Marcin Malmon

Marcin Malmon jest rzeczoznawcą majątkowym. Posiada też tytuł Recognised European Valuer (REV) oraz jest członkiem Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców (RICS), gdzie pełni ponadto funkcję Asesora w postępowaniach kwalifikacyjnych. Z wykształcenia jest prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej. Jest także absolwentem Sheffield Hallam University, gdzie ukończył studia magisterskie w zakresie wyceny i zarządzania nieruchomościami. Marcin ma kilkunastoletnie doświadczenie rynkowe, które zdobył jako konsultant rynku nieruchomości, analityk rynkowy oraz rzeczoznawca. W tym czasie zaangażowany był w wiele złożonych projektów na rynkach komercyjnych, w szczególności logistycznym, handlowym oraz biurowym. Wielokrotnie angażowany był także do wycen dużych nieruchomości przemysłowych. Posiada także doświadczenie w sporządzaniu analiz rentowności inwestycji. Na przestrzeni ostatnich lat Marcin zdobył bogate doświadczenie w wycenie portfeli nieruchomości dużych instytucji finansowych. Obecnie jest Członkiem Zarządu Mazowieckiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych (MSRM), członkiem Komisji Standardów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej. Przedmiotem szczególnego zainteresowania Marcina jest metodyka wyceny nieruchomości w podejściu dochodowym, w tym tematyka wyznaczania stóp zwrotu z nieruchomości komercyjnych i transparentność rynków nieruchomości. Jest też autorem lub współautorem artykułów prasowych w tych dziedzinach. Marcin prowadzi także wykłady z zakresu wyceny nieruchomości komercyjnych oraz zagadnień prawa Unii Europejskiej związanych z wyceną nieruchomości. Prowadzi także blog internetowy o tematyce nieruchomościowej www.marcinmalmon.com.


Wycena nieruchomości w podejściu dochodowym

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Suzana Kwiatkowska
tel. 22 627-07-17
email: szkolenia@pfsrm.pl

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny