Wycena nieruchomości gruntowych położonych na złożach kopalin.

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

Rzeczoznawcy posiadający certyfikat REV mają 10% zniżki od ceny szkolenia.

Prowadzący:
Janusz Jasiński - Kierownik merytoryczny, Henryk Masternak


Terminarz

Szkolenie otwarte


Informacje


CZAS TRWANIA -  /8 godzin/

Planowany termin w drugiej połowie 2019 roku.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 500,00 zł

dla osób nienależących do stowarzyszeń 650,00 zł

Rzeczoznawcy posiadający certyfikat REV mają 10% zniżki od ceny szkolenia.
Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych otrzymała od Ministra Finansów, za pośrednictwem organu upoważnionego, którym w tym wypadku jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, tzw. interpretację indywidualną (znak: IPPP1/443-930/14-2/AP), z której wynika, że szkolenia organizowane przez PFSRM, a mające na celu doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu.

Program:

1. Uregulowania prawne w zakresie własności i użytkowania górniczego oraz gospodarowania nieruchomościami położonymi na złożach kopalin, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian w ustawie z dnia 09.06.2011 r. „Prawo geologiczne i górnicze”. 1 godz.

2. Podstawowe pojęcia i definicje dotyczące złóż kopalin oraz źródła danych o złożach kopalin. 1 godz.

3. Cele oraz podstawy prawne i metodologiczne wyceny nieruchomości zlokalizowanych na złożach kopalin. 1 godz.

4. Metody i procedury wyceny nieruchomości położonych na złożach kopalin stanowiących części składowe nieruchomości 2 godz.

5. Uwarunkowania i procedury wyceny wartości złóż kopalin 1 godz.

6. Przykłady operatów szacunkowych sporządzanych dla różnych celów 2 godz.
   
                                             Czas trwania 8 godz.


W harmonogramie są wprowadzeni Wykładowcy odpowiadający za poszczególne tematy szkolenia.


Wymagania:

Prosimy o wpisywanie się na listę z wyprzedzeniem, co umożliwi nam planowanie terminów szkoleń.

WAŻNE: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres szkolenia@pfsrm.pl  ( plik do pobrania) oraz wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości szkolenia.
Jedynym warunkiem zwrotu zaliczki jest odwołanie szkolenia.


Minimalna ilość to 15 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału w szkoleniu.
W przypadku mniejszej ilości osób szkolenie zostanie przeniesione lub odwołane.Prowadzący

dr inż. Janusz Jasiński - Kierownik merytoryczny

1. Nr uprawnień zawodowych: 843 2. Dorobek zawodowy i organizacyjny -Dr inż. Janusz Jasiński – lat 65, jest zatrudniony w Instytucie Inżynierii Przestrzennej i Nieruchomości, na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz studiach podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości (jest promotorem ponad 250 prac magisterskich inżynierskich). Jego dorobek naukowy stanowi ponad 120 publikacji zamieszczonych w wydawnictwach naukowych, popularno-naukowych oraz materiałach konferencyjnych (w tym jest współautorem 3 podręczników i 7 skryptów ). Był organizatorem i współorganizatorem wielu konferencji i seminariów naukowych o zasięgu krajowym i regionalnym z zakresu szacowania nieruchomości. Pełnił funkcję Wiceprezydenta Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (2009 – 2016; w okresie tym nadzorował także pracę Komisji Szkoleń PFSRM). Był członkiem kilku Komisji PFSRM (od 1996 r.); obecnie jest przewodniczącym Komisji Szkoleń oraz członkiem Komisji Arbitrażowej PFSRM. Od 1998 r. jest członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. W 1994r. był członkiem założycielem Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, gdzie przez wiele lat pełnił funkcję sekretarza. Posiada tytuł Konsultanta Certyfikowanego nadany przez Towarzystwo Konsultantów Polskich (od 1998 r.). Jest również członkiem Sekcji Szacowania i Obrotu Nieruchomościami oraz członkiem Głównej Komisji Katastru Nieruchomości przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Geodetów Polskich, oraz członkiem założycielem Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Olsztynie. W 2001 r. otrzymał Złotą Odznakę „Zasłużony dla Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, a w 2016 r. Medal „AMICUS DE REBUS PERITORUM POLONORUM” 3. Przynależność do Stowarzyszenia: Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości, Oddział Terenowy w Olsztynie - Sekretarz Zarządu Głównego PSRWN ( 1992 – 1995 ) - Wiceprezydent PSRWN ( 1995 - 2010 ) - Członek Zarządu Oddziału PSRWN w Olsztynie ( od 1992 r. ) 6. Dane kontaktowe: Tel. 603 862 864 E – mail: bas@uwm.edu.pl Adres do Korespondencji: 10 762 Olsztyn, ul. Janiny Wengris 15


Henryk Masternak


Wycena nieruchomości gruntowych położonych na złożach kopalin.

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Suzana Kwiatkowska
tel. 22 627-07-17
email: szkolenia@pfsrm.pl

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny