Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

Rzeczoznawcy posiadający certyfikat REV mają 10% zniżki od ceny szkolenia

Prowadzący:
Ryszard Cymerman - Kierownik merytoryczny, Wojciech Cymerman


Terminarz

Szkolenie otwarte


Informacje

TERMIN: 25-27.06.2019 r

DO POTWIERDZENIA SZKOLENIA BRAKUJE 9 OSÓB

14 godzin warsztatów (7 pkt) oraz 9 godzin wykładów (4,5 pkt)

CZAS TRWANIA - 3 DNI  /23 godz./
KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:
dla osób* należących do sfederowanych stowarzyszeń 1490,00 PLN
dla osób* nienależących do stowarzyszeń 1937,00 PLN
rzeczoznawcy posiadający certyfikat REV mają 10% zniżki od ceny szkolenia
*Osoby nie posiadające uprawnień rzeczoznawcy majątkowego– do ceny doliczamy 23 %VAT

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych otrzymała od Ministra Finansów, za pośrednictwem organu upoważnionego, którym w tym wypadku jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, tzw. interpretację indywidualną (znak: IPPP1/443-930/14-2/AP), z której wynika, że szkolenia organizowane przez PFSRM, a mające na celu doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy i obiad.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o szkoleniu.
Program:

1. Zarys uregulowań - planowanie i zagospodarowanie przestrzenne- aspekty prawne. Orzecznictwo sądów w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.

- mgr Bartłomiej Kolipiński-Mazowieckie Biuro Planowania i Rozwoju Regionalnego w Warszawie

2. Teoretyczne podstawy prognozowania i sporządzania prognoz planistycznych w zarządzaniu przestrzenią .

-dr inż.Wojciech Cymerman - Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

3. Realizacja wybranych procedur gospodarki nieruchomościami w świetle ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (dot.: podziałów nieruchomości, scaleń i podziałów nieruchomości, tworzenia gminnych zasobów nieruchomości, obrót nieruchomościami, wykonywania pierwokupu przysługującego gminie, wywłaszczania nieruchomości). Kierunki i zmiany na obszarze planowania przestrzennego.

-mgr inż. Zenon Marczuk - wykładowca-

4. Wpływ opracowań planistycznych na wartość nieruchomości - Postępowanie rzeczoznawców w różnych stanach planistycznych - Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 4.1. Uregulowania prawne określania prognozy ekonomicznej ustaleń planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego

4.2. Obciążenia finansowe gmin w następstwie uchwalenia planu miejscowego. - Obciążenia finansowe za negatywne skutki wywołane na nieruchomościach - Obciążenia finansowe związane z wykupieniem nieruchomości, do realizacji celów publicznych. - Obciążenia finansowe związane z kosztami budowy infrastruktury. - Obciążenia finansowe związane z obsługą procesu inwestycyjnego.

4.3. Korzyści finansowe stanowiące następstwa uchwalenia planu miejscowego - Opłaty planistyczne, - Opłaty adiacenckie. - Zwiększone podatki od nieruchomości - Dochody z opłat od czynności cywilnoprawnych .

-prof. dr hab.Ryszard Cymerman - Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

5. Wykorzystanie aplikacji komputerowej do sporządzania prognoz skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego - zajęcia praktyczne.

-dr inż.Hubert Kryszk - Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

Razem 23 godz.

W harmonogramie są wprowadzeni Wykładowcy odpowiadający za poszczególne tematy szkolenia.


Wymagania:

Prosimy o wpisywanie się na listę z wyprzedzeniem, co umożliwi nam planowanie terminów szkoleń.

WAŻNE: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia,  zgody Rodo na adres szkolenia@pfsrm.pl  ( plik do pobrania) oraz wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości szkolenia.
Jedynym warunkiem zwrotu zaliczki jest odwołanie szkolenia.

Wpłaty należy dokonać na konto PFSRM/ 00-695 Warszawa, ul.Nowogrodzka 50
PEKAO S.A. 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574


Minimalna ilość to 15 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału  oraz data wpłaty.
W przypadku mniejszej ilości osób szkolenie zostanie przeniesione lub odwołane.Prowadzący

prof dr. hab. Ryszard Cymerman - Kierownik merytoryczny

wykładowca Uniwersytet Warminsko-Mazurski.


dr inż. Wojciech Cymerman

wykładowca Uniwersytet Warminsko-Mazurski.


Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Suzana Kwiatkowska
tel. 22 627-07-17
email: szkolenia@pfsrm.pl

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny