Wycena dla potrzeb sprawozdań finansowych. Aktualne uregulowania i praktyczne przykłady.

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

TERMIN; 2018 r.

Prowadzący:
Jerzy Filipiak - Kierownik merytoryczny, Elżbieta Mączyńska, Andrzej Skórzewski - biegły rewident, Anna Beer-Zwolińska, Jan Konowalczuk

950.00

PLN
brutto

ZGŁOŚ UDZIAŁ

Terminarz

Szkolenie otwarte


Informacje

CZAS TRWANIA - 3 DNI  /23 godz./
TERMIN: 2018 r
Koszt uczestnictwa obejmuje 3 dniowy udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, obiad, kawa, herbata, ciastka i wynosi:

rzeczoznawcy członkowie SRM 950,00 zł
rzeczoznawcy niestowarzyszeni 1235,00 zł
dla pozostałych osób doliczamy podatek  VAT 23%
rzeczoznawcy posiadający certyfikat REV mają 10% zniżki od ceny szkolenia

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu
Listy osób, które ukończyły to szkolenie rozsyłane są do Stowarzyszeń Księgowych.

Szkolenie to jest propozycją jednego szkolenia trzydniowego zamiast  dwóch szkoleń  dwudniowych dotyczacych wyceny dla potrzeb sprawozdań finansowych.


Program:


Andrzej Skórzewski
–biegły rewident Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Uregulowania prawne (ustawa o rachunkowości i ustawy podatkowe)  oraz praktyczne aspekty pracy księgowych istotne do wykonywania przez rzeczoznawców majątkowych wycen nieruchomości     2 godz. 

dr Jerzy Filipiak – rzeczoznawca majątkowy
Sytuacje , w których określa się  wartość godziwą w świetle uregulowań ustawy o rachunkowości I MSSF    2 godz.
Czynności rzeczoznawcy majątkowego przy stosowaniu podejścia kosztowego w wycenach nieruchomości dla celów sprawozdań finansowych – ujęcie warsztatowe.   2 godz.

prof.dr hab.Elżbieta Mączyńska- Katedra Inwestycji i Nieruchomości SGH
Podstawowe sprawozdania podmiotów gospodarczych – ich interpretacja w wycenie majątku i wartości przedsiębiorstw.  4 godz.
Praktyczne aspekty określania trwałej  utraty wartości aktywów materialnych firmy  (MSR 36) oraz rentowności progowej jednostki.  2 godz.

dr inż. Anna  Beer - Zwolińska- rzeczoznawca majątkowy
Standard „Wycena nieruchomości dla potrzeb rachunkowości” – aktualny stan prac nad jego aktualizacją.       2 godz.
Dotychczasowe doświadczenia rzeczoznawcy majątkowego w zakresie wycen na potrzeby rachunkowości     2 godz.
Przykłady określenia wartości godziwej dla wartości niematerialnych i prawnych związanych z działalnością prowadzoną na nieruchomości (patenty, znaki firmowe, wartość firmy).       2 godz.

dr inż.Jan Konowalczuk - rzczoznawca majątkowy
Przykłady określenia wartości godziwej środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnych.     4 godz.

Wymagania:

Prosimy o wpisywanie się na listę z wyprzedzeniem, co umożliwi nam planowanie terminów szkoleń.

WAŻNE: wpisanie się na listę w Internecie nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie.

Do osób wpisanych na listę- ok.1 miesiąc przed podanym wcześniej terminem szkolenia wysyłany jest FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, który należy wypełnić i odesłać e-mailem lub faxem jako  potwierdzenie udziału oraz dokonać wpłaty.

Minimalna ilość to 12-30 osób na szkoleniu. Decyduje kolejność potwierdzenia udziału.


Prowadzący

dr Jerzy Filipiak - Kierownik merytoryczny


prof dr. hab. Elżbieta Mączyńska


mgr Andrzej Skórzewski - biegły rewident


dr Anna Beer-Zwolińska


dr inż. Jan Konowalczuk


Wycena dla potrzeb sprawozdań finansowych. Aktualne uregulowania i praktyczne przykłady.

950.00

PLN
brutto

ZGŁOŚ UDZIAŁ

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

PFSRM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Krystyna Traczyk
tel. 22/6271142
email: krystyna.traczyk@pfsrm.pl

Serwis Archiwalny PFSRM

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Ten widok nie jest dostępny