Składki za ubezpieczenia rzeczoznawców nie wzrosną. Nowe porozumienie PFSRM, PZU i iExpert


08.01.2024 r.


Nieprzerwanie od 8 lat obowiązuje porozumienie między PZU a PFSRM. Umożliwia ono wszystkim rzeczoznawcom zawarcie ubezpieczenia zawodowego na preferencyjnych warunkach. Nowa umowa została podpisana na kolejne dwa lata, do 2025 roku. Podobnie jak w latach ubiegłych ubezpieczenie obsługuje firma iExpert - specjalizująca się w ubezpieczeniach zawodowych.

Od niemal dekady rzeczoznawcy majątkowi prowadzący działalność gospodarczą mają obowiązek zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Porozumienie między PFSRM i PZU oferuje więcej niż wymogi określone przez ustawodawcę, gdyż stwarza możliwość ubezpieczenia rzeczoznawców bez względu na sposób zatrudnienia, czy rodzaj prowadzonej działalności. W ramach Porozumienia można zawierać następujące ubezpieczenia:
•    obowiązkowe OC rzeczoznawcy majątkowego;
•    dobrowolne OC rzeczoznawcy majątkowego (nadwyżkowe);
•    OC rzeczoznawcy biegłego sądowego;
•    OC rzeczoznawcy wykonującego czynności osobiście;
•    ubezpieczenie utraty dochodu.

Wszystkie ubezpieczenia dostępne są w systemie online na stronie: www.iexpert.pl 

Ubezpieczenia dla PFSRM - bez zmian składki
Warto zaznaczyć, że nowe porozumienia gwarantuje utrzymanie dotychczasowych - bardzo konkurencyjnych - stawek za ubezpieczenia zawodowe. Mimo wzrostu cen, odczuwalnego niemal na każdym polu - składki za ubezpieczenie rzeczoznawców pozostały niezmienione i są nadal na poziomie z początku współpracy między PFSRM, PZU i iExpert.

Obowiązkowe OC - ochrona także dla pracowników

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami każdy prowadzący działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego musi mieć wykupione ubezpieczenie. Obowiązkowe OC ( https://iexpert.pl/rzeczoznawca-majatkowy/obowiazkowe-ubezpieczenie-oc-rzeczoznawcy-majatkowego/)obejmuje ochroną wszystkie osoby zatrudnione przez rzeczoznawcę na etat lub umowę zlecenie.
Zakres oraz minimalną sumę ubezpieczenia (zdefiniowaną na 25 tys. Euro) określa Rozporządzenie Ministerstwa Finansów. Jednak porozumienie z PZU przewiduje możliwość ubezpieczenia się nawet na 1 mln euro w ramach obowiązkowego OC.
OC rzeczoznawcy obejmuje szkody, które mogą powstać w związku z szacowaniem wartości nieruchomości, maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem. Jeśli zakres wykonywanych czynności jest szerszy, należy rozważyć OC dobrowolne, które obejmuje także czynności nie zdefiniowane w ustawie. Koszt rocznej ochrony zaczyna się już od 133 zł, a polisa wraz z certyfikatem wysyłana jest mailem.

UWAGA: rzeczoznawcy, którzy prowadzą również działalność pośrednika lub zarządcy nieruchomości i wykupią także polisę w iExpert otrzymają dodatkowe 10% rabatu.

OC rzeczoznawcy - biegłego sądowego
Uzupełnieniem ochrony zawodowej rzeczoznawców jest OC biegłego sądowego. Jest to niezbędna polisa dla osób powołanych przez sąd na funkcję biegłego. Wynika to faktu, że występują wtedy jako osoby fizyczne, więc polisa obowiązkowa rzeczoznawcy nie zapewnia w tym przypadku ochrony. Oferujemy 6 wariantów sumy gwarancyjnej: od 100 tys. do 2 mln zł. Istnieje także możliwość rozszerzenia ochrony na wypadek zaginięcia lub zniszczenia dokumentów biegłego.

Dobrowolne ubezpieczenie OC - od 120 zł rocznie
Podstawowy zakres ubezpieczenia dla części rzeczoznawców bywa często niewystarczający, dlatego część osób decyduje się na rozszerzenie ochrony o dobrowolne OC ( https://iexpert.pl/rzeczoznawca-majatkowy/dobrowolne-ubezpieczenie-oc-rzeczoznawcy-majatkowego/ ). Zakres polisy obejmie czynności nie wskazane w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Mowa miedzy innymi o czynnościach wyceny majątku ruchomego, ekspertyz technicznych i oceny stanu technicznego nieruchomości, budynków i budowli.

Ubezpieczenie przeznaczone jest również dla spółek prowadzących działalność w zakresie szacowania nieruchomości, w których wspólnikiem jest rzeczoznawca majątkowy.
W ramach polisy dobrowolnej można ubezpieczyć swoją działalność nawet na 10 mln zł. Koszt ubezpieczenia zaczyna się od 120 zł rocznie. Opcjonalnie w zakresie ubezpieczenia OC dobrowolnego rzeczoznawców ochroną może być objęte sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

OC rzeczoznawcy wykonującego czynności osobiście
OC rzeczoznawcy wykonującego czynności osobiście oferuje dużą rozpiętość sum gwarancyjnych (od 100 tys. zł do 1 mln zł) oraz niezmienną cenę - polisę można wykupić już od 240 zł rocznie.
Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o szkody będące następstwem zniszczenia, uszkodzenia, czy zaginięcia dokumentów.

Rzeczoznawca może też ubezpieczyć swój dochód
Niezależnie od posiadanego ubezpieczenia OC oraz formy zatrudnienia, rzeczoznawca majątkowy może ubezpieczyć się od utraty dochodu ( https://iexpert.pl/rzeczoznawca-majatkowy/ubezpieczenie-utraty-dochodu-rzeczoznawcy-majatkowego/ ). W razie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem lub chorobą (również nowotwór, udar czy zawał) rzeczoznawca otrzyma nawet 537 zł dziennie. Świadczenie w zależności od wybranego wariantu wypłacane jest od 1 lub 31 dnia zwolnienia.
Niezależnie od poziomu dochodów można wybrać jedną z trzech sum gwarancyjnych: 60 tys. zł, 120 tys. zł i 180 tys. zł. Koszt rocznej ochrony zaczyna się od 226 zł.

Przypominamy, że w iExpert ubezpieczenie można zawrzeć przez internet w kilka minut, bez wychodzenia z domu. Nad całym procesem czuwają jednak doradcy, którzy pomagają we wszystkich formalnościach. Przypominamy, że podmiotem odpowiedzialnym za obsługę programu ubezpieczeniowego PFSRM jest firma iExpert.pl.

Osobą dedykowaną do obsługi programu jest:

Lidia Machalska
iExpert.pl SA
kom: 502 913 541
tel: 22 646 42 42
lidia.machalska@iexpert.pl
www.iexpert.pl


dodano: Poniedziałek, 08/01/2024 09:36

ostatnia aktualizacja: Poniedziałek, 08/01/2024 10:55

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny