Nowy standard przesyłowy


12.10.2023 r.

W dniu 4 października 2023 r. Rada Krajowa Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych uchwaliła Standard: "OKREŚLANIE OBNIŻENIA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI NA SKUTEK LOKALIZACJI I POSADOWIENIA URZĄDZEŃ PRZESYŁOWYCH, WARTOŚCI SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU I WYNAGRODZENIA ZA JEJ USTANOWIENIE ORAZ WYNAGRODZENIA ZA BEZUMOWNE KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCIAMI". Standard został włączony jako Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny KSWS do zbioru Standardów Zawodowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Standard od dnia 16 października 2023 r. jest zalecany do stosowania.

dodano: Czwartek, 12/10/2023 10:36

ostatnia aktualizacja: Czwartek, 12/10/2023 15:15

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny