Jubileusz 30-lecia Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Legnicy


04.08.2023 r.

16 czerwca 2023 roku Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Legnicy obchodziło swoje 30-lecie. Uroczystość odbyła się w malowniczej scenerii Zamku Kliczków, który stanowił idealne tło dla tej wyjątkowej okazji. Jubileusz zgromadził liczne grono członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości. Był to czas nie tylko na podsumowanie osiągnięć, ale również na celebrowanie wzajemnej współpracy i wymianę doświadczeń w dziedzinie rzeczoznawstwa majątkowego.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 19:00, gdy goście zostali powitani przez Prezes Stowarzyszenia Laurę Morzewską. Następnie odbyła się część oficjalna, w trakcie której zaprezentowano historię, osiągnięcia oraz misję Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Legnicy. Przemawiał Honorowy Prezes Andrzej Kobes oraz poprzednia Prezes Janina Jaros, oboje otrzymali bukiety kwiatów, dyplomy z podziękowaniami oraz upominki.
W dalszej części spotkania przemawiali zaproszeni goście, m.in. wiceprezydent PFSRM Wiesław Majcher, który wyraził swoje uznanie dla Stowarzyszenia i jego członków za wkład w rozwój zawodu rzeczoznawstwo majątkowe  i profesjonalizm w jego wykonywaniu, a także wręczył prezes Laurze Morzewskiej pamiątkową statuetkę. Wiceprezydent Wiesław Majcher wręczył także srebrne odznaki PFSRM członkom stowarzyszenia: Janinie Jaros, Leokadii Lenartowicz, Grażynie Kasjan i Maciejowi Wojnickiemu. Wyróżnieni członkowie stowarzyszenia otrzymali dyplomy oraz drobne upominki za długoletnią działalność. Każda z obecnych pań otrzymała dodatkowo różową różę.
Stowarzyszenie corocznie organizuje plebiscyt wśród członków, którego celem jest wyłonienie osoby najbardziej zaangażowanej w pracę na rzecz stowarzyszenia i przekazanie podziękowań i wyrazów uznania. W tym roku statuetkę „Wyróżniony za zasługi dla LSRzM” za wkład pracy na rzecz stowarzyszenia odebrała prezes Laura Morzewska.

Po części  oficjalnej uczestnicy jubileuszu zasiedli przy stołach i poza kolacją częstowali się jubileuszowym tortem. Atmosfera była pełna radości i wzruszenia.
W trakcie wieczoru  nie zabrakło atrakcji – jedną z nich był występ iluzjonisty

Jubileusz 30-lecia Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych był okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć, celebrowania sukcesów oraz wzmacniania więzi między członkami Stowarzyszenia. Wydarzenie to było również okazją do planowania przyszłych działań oraz wyznaczania nowych celów.
Legnickie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych może z dumą spojrzeć w przyszłość, wierząc w dalszy rozwój zawodu rzeczoznawcy majątkowego i kontynuację swojej misji.

Ewa Głowska, członek zarządu stowarzyszenia

dodano: Piątek, 04/08/2023 13:11

ostatnia aktualizacja: Piątek, 04/08/2023 13:19


Galeria

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny