Relacja z konferencji „Nieruchomość w Przestrzeni 6”


17.05.2023

Relacja z konferencji „Nieruchomość w Przestrzeni 6”, Kalisz 21-22 kwietnia

Rzeczoznawcy majątkowi z całej Polski, pracownicy biur wyceny nieruchomości i urzędnicy realizujący zadania związane z gospodarowaniem mieniem i planowaniem przestrzennym, wzięli udział w szóstej edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nieruchomość w przestrzeni”, zorganizowanej przez Akademię Kaliską i Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Wielkopolski Południowej w Kaliszu. Przez dwa dni uczestnicy dyskutowali o najbardziej aktualnych problemach wyceny nieruchomości.

Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego konferencji była dr Izabela Rącka. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Prezydent Miasta Kalisza oraz Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Patronat medialny sprawował Latarnik Kaliski.


Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Nieruchomość w przestrzeni” organizowana jest cyklicznie od 2015 roku. Jej celem jest integracja naukowców i praktyków szacowania nieruchomości, dlatego oprócz wykładów, konferencji towarzyszyły warsztaty i dyskusje poświęcone wycenie nieruchomości. Kalisz był po raz trzeci gospodarzem tego wydarzenia, a Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych Tomasz Ciodyk powiedział w swoim wystąpieniu, że: „Kalisz stał się miejscem kultowym, niemal Mekką dla rzeczoznawców majątkowych”. Szef Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Wielkopolski Południowej w Kaliszu Stanisław Michał Wegner dodał, że konferencja „Nieruchomość w przestrzeni 6” jest największym takim wydarzeniem w kraju.

Pierwszy dzień – powitanie, wykłady specjalne i sesje merytoryczne

Część merytoryczną konferencji rozpoczęła prof. Maria Trojanek, przewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji. – Nieruchomość to nie tylko miejsce, w którym żyjemy i pracujemy, ale także miejsce, które definiuje naszą tożsamość i aspiracje – podkreśliła, dodając, że konferencja to dobry przykład współpracy nauki z praktykami. Do tych słów nawiązał również rektor Akademii Kaliskiej prof. Andrzej Wojtyła, który wspólnie z prof. Beatą Wenerską, dziekan Wydziału Nauk Społecznych, przywitał uczestników. Wykłady wprowadzające wygłosili: prof. Sabina Źróbek z UWM w Olsztynie, która przedstawiła wpływ założeń w wycenie nieruchomości na jej wartość oraz Krzysztof Grzesik, prezydent TEGOVA, który opowiedział o wpływie Unii Europejskiej na działalność w zakresie wyceny nieruchomości.
Pierwszą sesję poświęcono wartości nieruchomości określanej na potrzeby odszkodowań. Panel poprowadził prof. Ryszard Źróbek z UWM w Olsztynie. Z kolei Joanna Grzesiak, prezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy zaprezentowała sposób ustalania odszkodowań za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w związku z budową lub przebudową urządzeń infrastruktury technicznej. Krzysztof Pankowski, kierownik Oddziału odszkodowań w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu omówił ten problem z perspektywy organów administracji publicznej. Dr Cezary Kowalczyk z UWM w Olsztynie przedstawił procedury szacowania na potrzeby budowy i eksploatacji linii przesyłowych, a dr Tomasz Luterek, wiceprezydent PFSRM zapoznał uczestników z kwestią odszkodowań wypłacanych na podstawie wycen retrospektywnych.  

Drugą sesję poprowadził Jan Robert Nowak, specjalista ds. finansowania nieruchomości, mający wieloletnie doświadczenie we współpracy z bankami. Dotyczyła ona problematyki określania wartości nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności i wymuszonej sprzedaży, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia rzeczoznawców, jak i stabilnego systemu bankowego, a w całej gospodarki. Zmiany przepisów, zaostrzanie wymogów ostrożnościowych banków i niestabilna sytuacja gospodarcza powodują spadek dostępności kredytów    i wzrost wymagań stawianych rzeczoznawcom majątkowym.

W tej części konferencji prof. Ewa Kucharska-Stasiak z Uniwersytetu Łódzkiego omówiła kwestię wartości długoterminowej nieruchomości, dr Katarzyna Kamińska z Uniwersytetu Śląskiego porównała sytuację prawną dłużników hipotecznych w Polsce i Holandii, a dr Jan Konowalczuk z UE w Krakowie dokonał oceny ryzyka nieruchomości przy zabezpieczeniu kredytu z wykorzystaniem metodyki wyceny obejmującej efekty zewnętrzne. Na zakończenie tej części konferencji dr Józef Kolański, komornik i przedstawiciel Akademii Kaliskiej przedstawił znaczenie rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu egzekucyjnym i spadkowym.

Drugi dzień konferencji

Ten dzień obfitował w dyskusje. Trzecia sesja poświęcona wycenie nieruchomości komercyjnych, prowadzona przez prof. Iwonę Foryś z Uniwersytetu Szczecińskiego, obejmowała trudne zagadnienia. Prof. Dariusz Trojanowski z Uniwersytetu Gdańskiego przedstawił mity podejścia dochodowego, a dr Piotr Cegielski z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wskazał kryteria wyboru techniki wyceny w podejściu dochodowym.
Niezwykle interesujące okazało się wystąpienie Doroty Lachowskiej z Polish Properties, dotyczące sposobów przeprowadzania analizy rynku w wycenie w podejściu dochodowym.

Panel wzbogaciła dyskusja, w której udział wzięli dodatkowo Krzysztof Grzesik, przewodniczący TEGOVA i członek Polish Properties oraz Jacek Kamiński z JLL Polska, którzy podkreślili konieczność dokonywania analizy rynku wykraczającej daleko poza śledzenie aktów notarialnych, dostępnych z opóźnieniem. Mówili również o tym, jak ważny jest kontakt z deweloperami oraz podmiotami wynajmującymi powierzchnie komercyjne, dający dostęp do najświeższych informacji.

Czwartą sesję poprowadził prof. Marek Szewczyk z UAM. Dotyczyła ona skutków zmian w planowaniu przestrzennym w wycenie nieruchomości. Prof. Małgorzata Krajewska z PBŚ i UMK, przedstawiła przykłady związane ze zmianą wartości gruntu na skutek uchwalenia planu miejscowego, z jakim miała do czynienia jako rzeczoznawca majątkowy i zaproponowała sposób rozwiązania problemu. Następnie dr Anna Nowel w ciekawy sposób omówiła temat przeznaczenia nieruchomości i jej wartości w świetle planowanych zmian ustawy o planowania przestrzennego. Tematykę planu ogólnego i jego znaczenie dla ustalania wartości nieruchomości omówili sędzia dr Mirosław Gdesz z NSA oraz Grzegorz Kubaszewski z MRiT. Na koniec panelu rzeczoznawcy dr Ewelina Wójciak i Marcin Czarnecki zapoznali uczestników z problemami ustalania opłaty planistycznej w świetle nowelizacji przepisów.

Ostatnia sesja dotyczyła data science w wycenie nieruchomości. Prof. Piotr Parzych z AGH w atrakcyjny sposób prowadził sesję, w której prelegenci pokazali, w jaki sposób zastosować naukę do analizy rynku i wyceny nieruchomości. Prof. Agnieszka Bieda z AGH i dr Kinga Szopińska z PBŚ zapoznały uczestników z narzędziami do analizy wpływu jakości środowiska na rynek nieruchomości, prof. Radosław Cellmer z UWM pokazał uczestnikom sposób wykorzystania darmowego oprogramowanie QGIS, a prof. Jan Kazak wprowadził rzeczoznawców w tematykę business intelligence.

Na zakończenie pierwszego dnia uczestnicy konferencji wzięli udział w koncercie „Soul Soul Soul” Moniki Urlik w akompaniamencie Big Bandu Filharmonii Kaliskiej. Był to ogromnie poruszający występ, a wokalistka bisowała dwa razy.

Po koncercie odbyła się uroczysta kolacja w restauracji Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego, najstarszego w kraju.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nieruchomość w przestrzeni 6” została dofinansowana z budżetu państwa – ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała Nauka”, moduł  „Wsparcie konferencji naukowych”.
Wartość dofinansowania: 105.250 zł Całkowita wartość zadania: 212.841,20 zł.(opracowała MJP na podstawie relacji na stronie www.Akademii Kaliskiej w Kaliszu)

dodano: Środa, 17/05/2023 13:39

ostatnia aktualizacja: Środa, 17/05/2023 13:52


Galeria

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny