Jubileusz XXX-lecia Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych


05.05.2023

Relacja z obchodów XXX-lecia Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych

17 kwietnia 2023 r. w hotelu Mercure Centrum w Warszawie odbyła się Konferencja z okazji Jubileuszu XXX-lecia WSRM pt. „Nowe wyzwania dla rzeczoznawców majątkowych”, w której wzięły udział 153 osoby, w większości członkowie Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Patronat honorowy nad Konferencją Jubileuszową WSRM objęli: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii PW, Wydział Inżynierii Lądowej PW, Instytut Strat Wojennych.

Prezes WSRM prof. Mieczysław Prystupa powitał uczestników konferencji i zaprezentował projekt standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych pt. „Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego”.
Koncepcję standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych  „Wyceny retrospektywne” przedstawił wiceprezydent PFSRM dr Tomasz Luterek. Wyceny retrospektywne to proces określania wartości dóbr materialnych i niematerialnych w określonym momencie w przeszłości. Szczególnym obszarem, który w olbrzymim stopniu powiązany jest z wycenami retrospektywnymi, jest reprywatyzacja. Wyceny retrospektywne odgrywają również ważną rolę w kontekście strat wojennych, gdyż służą do określenia wartości majątku zniszczonego lub utraconego w czasie konfliktu.
Następnie uczestnicy szkolenia zapoznali się z prezentacją „Analizy przestrzenne w badaniach rynku nieruchomości” przygotowaną przez dr hab. Agnieszkę Bitner-Fiałkowską, prof. uczelni. Nowoczesne technologie wywarły znaczący wpływ na sposób pozyskiwania i przetwarzania informacji przestrzennej. W prezentacji autorka przedstawiła oprogramowanie służące do analizy danych przestrzennych oraz wybrane cyfrowe źródła danych, które można wykorzystać do pozyskania informacji przestrzennych o nieruchomościach. Zwróciła również uwagę na rolę nowoczesnych technik pomiarowych w dostarczaniu informacji przestrzennej  o nieruchomościach.

Po części merytorycznej konferencji i przerwie obiadowej rozpoczęła się oficjalna część obchodów Jubileuszu XXX-lecia Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.
Krótką prezentację dotyczącą historii stowarzyszenia przedstawił przewodniczący Zarządu WSRM prof. Mieczysław Prystupa. W swoim wystąpieniu przytoczył dane dotyczące  wycen, jakie w okresie trzydziestu lat działania Stowarzyszenia były wykonane przez jego członków, podkreślił także udział członków WSRM w pracach zespołów szacujących straty wojenne Polski - efekt ich pracy znalazł się w „Raporcie o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945” z 1 września 2022 roku.

Po wystąpieniu przewodniczącego WSRM głos zabrali zaproszeni goście, w tym m.in.:  Małgorzata Kutyła, dyrektor Departamentu Gospodarki Nieruchomościami MRiT, prof. Elżbieta Mączyńska, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Tomasz Ciodyk, prezydent PFSRM, Katarzyna Łuba, dyrektor Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości MUW, Kamil Nalewka, przedstawiciel marszałka województwa mazowieckiego A. Struzika; wiceprezydent PSRWN im. Andrzeja Hopfera Roman Bisping oraz przedstawicielki mazowieckich stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych: Małgorzata Skąpska, szefowa warszawskiego oddziału PSRWN i Małgorzata Kosińska, prezes Mazowieckiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Goście przekazali szefowi WSRM listy gratulacyjne i prezenty.
Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w obchodach XXX-lecia WSRM reprezentowali Tomasz Ciodyk- prezydent PFSRM oraz wiceprezydenci PFSRM- Krzysztof Gabrel i Tomasz Luterek.Magdalena Jędrzejewska-Pyrzanowska

dodano: Piątek, 05/05/2023 08:48

ostatnia aktualizacja: Piątek, 19/05/2023 09:23


Galeria

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny