Pomorski Instytut Ekspertyz Majątkowych- realizacja projektu z wykorzystaniem środków Erasmus +


19.04.2023 r.

Pomorski Instytut Ekspertyz Majątkowych (PIEM) pragnie poinformować o realizowanym z wykorzystaniem środków Erasmus + projekcie i zaprosić rzeczoznawców majątkowych będących członkami Stowarzyszeń należących do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych do udziału bądź skorzystania z  następujących wydarzeń:

- zawodowy język angielski dla rzeczoznawców majątkowych,
- międzynarodowa konferencja Baltic Valuation Conference,
- model wyceny stóp kapitalizacji przygotowany przez dr hab. Dariusza Trojanowskiego prof. UG.

Pomorski Instytut Ekspertyz Majątkowych powstał w 2016r, jest fundacją, której celem jest popieranie wszechstronnego rozwoju rynku nieruchomości, a zwłaszcza działalności naukowej, informacyjnej, oświatowej, integracyjnej, społeczno-gospodarczej i zawodowej rzeczoznawców majątkowych. Zarząd Fundacji, Rada Fundacji oraz Założyciele Fundacji są członkami stowarzyszeń należących do PFSRM. Nasza praca na rzecz PIEM ma charakter wyłącznie społeczny.  W czerwcu 2022 r. nasza fundacja w ramach działania KA210-VET - Partnerstwa na małą skalę w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego uzyskała dotację na realizację projektu zatytułowanego „Współpraca w zakresie partnerstwa na rzecz doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych”. Projekt został przygotowany wspólnie z Bundesverband öffentlich bestellter und vereidigter sowie qualifizierter Sachverständiger e.V. z siedzibą w Berlinie (B.V.S) a nasza fundacja jest organizacją wiodącą w tym projekcie.

Dla celów realizacji projektu została założona strona internetowa https://e4valuers.eu/ na której umieszczamy wszystkie webinarowe produkty realizowanych w ramach projektu aktywności.

Poniżej przedstawiamy szczegóły działań.

ZAWODOWY JĘZYK ANGIELSKI DLA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH
Działanie polega na organizacji i przeprowadzeniu e-szkolenia w zakresie zawodowego języka angielskiego wśród rzeczoznawców majątkowych. Plan szkolenia obejmuje zakres tematyczny szkolenia związanego z zawodowym językiem angielskim bazujący na codziennej pracy rzeczoznawcy majątkowego tj. opisie nieruchomości, badaniu źródeł informacji o nieruchomości, badaniu i oględzinach nieruchomości, badaniu rynku nieruchomości na którym wyceniany przedmiot funkcjonuje, wybór metody wyceny, wykonanie wyceny, formułowanie wniosków z wyceny, klauzul istotnych w procesie wyceny. W procesie realizacji e-szkolenia powstają webinary (nagrania kursu), prezentacje oraz dokumenty stanowiące szablony operatów szacunkowych w języku angielskim. Webinary oraz prezentacje w pdf już są dostępne na stronie projektu https://e4valuers.eu/ w zakładce szkolenia. Zachęcamy do pobierania materiałów ze wskazanej strony internetowej.

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA BALTIC VALUATION CONFERENCE
Baltic Valuation Conference odbędzie się w dniach 7-9 września 2023 w hotelu Victora w Warszawie. BVC to coroczne wydarzenie z udziałem rzeczoznawców głównie z krajów nadbałtyckich zmierzające do wymiany doświadczeń zawodowych i doskonalenia warsztatu wyceny. Kilkukrotnie było ono organizowane w Polsce (ostatnio w Gdańsku w 2016r.)

Udział w części oficjalnej konferencji jest bezpłatny (konferencja jest finansowana ze środków Erasmus +). Oficjalna część konferencji będzie również dostępna online. Konferencja odbędzie się w języku angielskim z możliwością skorzystania z tłumaczenia symultanicznego na język polski.

Tematy poruszane na konferencji:
1. Cechy rynkowe w podejściu porównawczym oraz sposób określania wielkości ich wpływu na zróżnicowanie cen na badanym rynku nieruchomości.
2. Ocena poprawności sporządzenia operatu szacunkowego (kto dokonuje oceny i w jakim zakresie) oraz jej wpływ na odpowiedzialność zawodową rzeczoznawcy majątkowego
3. Pośrednie i bezpośrednie strumienie dochodów w podejściu dochodowym
4. Wpływ wojny na Ukrainie na rynek nieruchomości i wartość nieruchomości.
Naszymi prelegentami będą zarówno rzeczoznawcy i naukowcy z Polski jak i z innych krajów europejskich.

W załączeniu przesyłamy zaproszenie na konferencję wraz z formularzem rejestracyjnym.

MODEL WYCENY STÓP KAPITALIZACJI PRZYGOTOWANY PRZEZ DR HAB. DARIUSZA TROJANOWSKIEGO PROF. UG
Model wyceny stóp zwrotu na rynku nieruchomości przygotowany przez dr hab Dariusza Trojanowskiego prof UG , webinarium, ebook będą dedykowane dla wszystkich rzeczoznawców majątkowych i innych osób zainteresowanych problematyką wyceny w tym naukowców posługujących się zawodowym językiem angielskim, studentów i słuchaczy studiów kierunkowych. Dzięki dostępnym materiałom edukacyjnym będzie możliwość wykorzystania go w pracy zawodowej przez rzeczoznawców majątkowych i innych ekspertów rynku nieruchomości . Model zawiera elementy innowacyjne - metodykę będącą przedmiotem pracy habilitacyjnej szczegółowo opisaną w książce autorstwa D. Trojanowskiego „Dylematy wyceny nieruchomości komercyjnych”, wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego . Materiały szkoleniowe zostaną przygotowane i udostępnione na stronie projektu
https://e4valuers.eu/ https://e4valuers.eu/

Zarząd PIEM

dodano: Środa, 19/04/2023 13:37

ostatnia aktualizacja: Środa, 26/04/2023 11:31

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny