Nowy numer kwartalnika "Rzeczoznawca Majątkowy"


30.03.2023 r.

PFSRM informuje, że posiada w sprzedaży najnowszy numer (117) kwartalnika "Rzeczoznawca Majątkowy".

W numerze m.in.:

- Od Redakcji

- Piotr Cegielski
Kryteria wyboru techniki wyceny w podejściu dochodowym (głos w dyskusji środowiskowej na temat noty interpretacyjnej podejścia dochodowego),

- Dariusz Trojanowski
Problemy doboru metod wyceny spółek nieruchomościowych,

- Ewelina Wójciak
Efektywność metody wskaźników szacunkowych gruntów w kontekście szacowania nieruchomości rolnych,

- Józef Kolański
Proces zarządzania ryzykiem i determinanty jego efektywności,

- Kinga Szopińska
Ocena decyzji przestrzenno- funkcjonalnej o lokalizacji wybranej inwestycji drogowej w aspekcie hałasu drogowego i nieruchomości mieszkalnych,

- Ewelina Nawrocka
Kontrowersje wokół położenia ceny średniej w metodzie korygowania ceny średniej,

- Izabela Rącka, Małgorzata Krajewska
Zasoby postsocjalistyczne jako element rynku nieruchomości przemysłowych,

- Jolanta Panas
ESG-nowe wyzwania dla rzeczoznawcy majątkowego

- Komisja Europejskich Standardów Wyceny (EVSB) interpretuje „rozważne kryteria ostrożnej wyceny”, które zmienione rozporządzenie w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych ma wprowadzić obok wartości rynkowej

- Kalendarz prawny październik 2022 r.- marzec 2023 r.

- Wspomnienie o śp.Marii Michalak, współzałożycielce i pierwszej prezes Toruńskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych

- Henryk Jankowski
Nowości wydawnicze


dodano: Czwartek, 30/03/2023 14:02

ostatnia aktualizacja: Czwartek, 30/03/2023 14:33

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny