Relacja z jubileuszu XXV-lecia Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych


03.11.2022r.

16 lutego 1996 roku na wniosek Komitetu Założycielskiego, Sąd Wojewódzki w Szczecinie wpisał Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Szczecinie do rejestru stowarzyszeń. Ze względu na pandemię obchody jubileuszu XXV-lecia ZSRM przeniesiono na rok 2022.

Zachodniopomorskie SRM podzieliło jubileusz na dwie części. Pierwszą była wycieczka – rejs w dniach 26-28 maja do Kopenhagi wraz ze szkoleniem na temat „Aktualnych uwarunkowań obrotu i wyceny nieruchomości rolnych”, prowadzonym przez prezydenta PFSRM Tomasza Ciodyka.
W wycieczce wzięły udział 44 osoby: członkowie stowarzyszenia i goście z całej Polski. Uczestnicy wycieczki zwiedzili miasta Ystad, Malmo i Kopenhagę, gdzie podziwiali architekturę, odbyli rejs stateczkiem i odwiedzili słynną Małą Syrenkę.

Druga część jubileuszu odbyła się w dniach 7-8 października 2022 r. w Hotelu Barlinek w urokliwej miejscowości o tej samej nazwie oddalonej o ok. 100 km od Szczecina. Ta niewielka miejscowość w Puszczy Barlineckiej, nad pięknym Jeziorem Barlineckim jest Europejską Stolicą nordic walkingu i tu znajdują się największe i najmniejsze na świecie kijki do uprawiania tego sportu, wpisane do Księgi Guinnessa.

Obchody jubileuszu połączone były ze szkoleniem pt. „Wycena lasów i roślin ozdobnych”, przeprowadzonym przez doświadczonych praktyków: dr hab. Andrzeja Nowaka (prof. UWM) oraz członka ZSRM dr inż. Władysława Górkę, wspartych w terenie przez zastępcę nadleśniczego Grzegorza Ostrycharza z Nadleśnictwa Barlinek.

W części praktycznej szkolenia uczestnicy mieli okazję przeprowadzić szacunek brakarski wybranych fragmentów Puszczy Barlineckiej oraz dokonać wyceny drzewostanu według różnych metod wyceny, dzięki czemu kilkudziesięciu rzeczoznawców otrzymało przekrojową wiedzę na temat wyceny gruntów leśnych i zadrzewionych, roślin ozdobnych i kultur wieloletnich, potwierdzoną stosownym zaświadczeniem.

Po części szkoleniowej odbyła się oficjalna część jubileuszu. Zaproszonych gości, w tym burmistrza Barlinka, prezydenta PFSRM oraz prezesów zaprzyjaźnionych stowarzyszeń, przywitał prezes ZSRM w Szczecinie Grzegorz Kostka. Okolicznościowe mowy wygłosili: burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, prezydent PFSRM – Tomasz Ciodyk i przedstawiciele zaproszonych stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych. Odczytano również treść otrzymanych listów gratulacyjnych. Członkowie założyciele i osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju stowarzyszenia otrzymali pamiątkowe statuetki 25-lecia, a prezydent PFSRM Tomasz Ciodyk wręczył wyróżnionym osobom honorowe odznaczenia PFSRM: złote, srebrne i brązowe.

O historii powstania i rozwoju stowarzyszenia opowiedział pierwszy prezes Zarządu ZSRM – Janusz Detka.
Po części oficjalnej uczestnicy jubileuszu integrowali się podczas bankietu i na parkiecie.

(na podstawie informacji z ZSRM opracowała MJP)


dodano: Czwartek, 03/11/2022 18:07

ostatnia aktualizacja: Piątek, 04/11/2022 11:42


Galeria

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny