Relacja z XXIX Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych


29.09.2022r.

W dniach 15 - 16 września 2022 r. we Wrocławiu w hotelu Novotel odbyła się XXIX Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych „Biegły rzeczoznawca majątkowy - potencjał zawodu i funkcji”.
Konferencję zorganizowała Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu. Do stolicy Dolnego Śląska przybyło ponad 250 Uczestników, a przeszło 140 osób obserwowało całe wydarzenie on-line (fot. 1). Organizatorzy są dumni z tego, że konferencja zgromadziła szerokie grono przedstawicieli świata nauki, wszystkich zawodów prawniczych, administracji publicznej oraz oczywiście - rzeczoznawców majątkowych. Po długiej przerwie spowodowanej pandemią, środowisko rzeczoznawców majątkowych mogło się wreszcie spotkać i omówić zagadnienia kluczowe dla zawodu.

Prezydent PFSRM Tomasz Ciodyk oraz Prezes SRM we Wrocławiu Tomasz Pajorski przywitali gości konferencji (fot 2), która objęta została m.in. honorowym patronatem Prezydenta Wrocławia. W jego imieniu konferencję otworzył Wiceprezydent pan Jakub Mazur (fot. 3). Patronat objęło także Ministerstwo Rozwoju i Technologii. List od ministra Waldemara Budy odczytał pan Filip Syrkiewicz - zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Nieruchomościami w MRiT (fot. 4).

Konferansjerkę konferencyjną wspaniale poprowadzili Monika Drobyszewska, przewodnicząca Rady Programowej i Jerzy Wiczkowski, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego (fot. 5).

Patronat naukowy konferencji udzieliły: Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Ekonomiczny oraz Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Gości konferencji powitała prodziekan ds. Kształcenia WPAiE UWr pani dr Barbara Kowalczyk (fot. 6). Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęła także Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu, w imieniu której gości powitał wicedziekan Krystian Mularczyk (fot.7). Patronat medialny sprawowało Wydawnictwo C.H. Beck. Głównym sponsorem była firma PZU (fot. 8).

Medal AMICUS DE REBUS PERITORUM POLONORUM otrzymał Pan Lech Gutry ze Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych (fot. 9). Statuetkę „Przyjaciel Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu" otrzymał pan Lech Filipiak (fot. 10). Podczas uroczystego bankietu wręczono złote i srebrne honorowe odznaki PFSRM kilkudziesięciu koleżankom i kolegom z całego kraju.

Z rozmów kuluarowych wynika, że uczestnicy docenili wartościowe i bardzo ciekawe wystąpienia prelegentów oraz zabawę podczas bankietu przy świetnej muzyce zespołu Larum. Mamy nadzieję, że to wydarzenie na długo pozostanie we wspomnieniach, a wartość merytoryczna konferencji będzie przyczynkiem do dalszej dyskusji i koniecznych zmian w prawie.

Na zakończenie organizatorzy przekazali statuetkę z logo PFSRM prezesowi PTRM z Gdańska, które będzie gospodarzem kolejnej KKRM w przyszłym roku (fot.11).

Fotografowała Ewa Madeła.


dodano: Czwartek, 29/09/2022 13:25

ostatnia aktualizacja: Czwartek, 06/10/2022 07:31


Galeria

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny