Solidarni z Ukrainą


03.03.2022

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych już w pierwszych godzinach godnej potępienia rosyjskiej agresji na Ukrainę skontaktowała się z trzema ukraińskimi organizacjami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych wyrażając wsparcie i solidarność w tych tak trudnych dla Narodu Ukraińskiego chwilach. Jednocześnie ze środowiska zawodowego rzeczoznawców majątkowych w naszym kraju, od samego początku tej wojny, płyną głosy świadczące o udzielanej przez poszczególnych rzeczoznawców i ich rodziny pomocy finansowej i materialnej uchodźcom.

Zachęcamy wszystkich członków organizacji skupionych w PFSRM, wszystkich polskich rzeczoznawców majątkowych, do niesienia uchodźcom pomocy bezpośredniej oraz/lub włączania się w dobrze już zorganizowane akcje wszechstronnej pomocy uchodźcom oraz pomocy humanitarnej na terenie Ukrainy.
 
Pamiętajmy, że taką pomoc można wesprzeć również finansowo.
 
Nie możemy pozostać obojętni !
 
Rosyjski imperializm i związana z tym przemoc i agresja, bez poszanowania zdrowia i życia ludzkiego, które tak dobrze znamy z naszej historii, tym razem dotknął naszych bezpośrednich Sąsiadów !
 
Pomóżmy !
 
Więcej informacji ułatwiających niesienie pomocy (w tym wykaz organizacji niosących pomoc w sposób zorganizowany, które można wesprzeć finansowo) można znaleźć na portalu internetowym Pomagam Ukrainie:
 
Zarząd PFSRM podjął decyzję o przekazaniu z środków Federacji darowizny pieniężnej na rzecz jednej z polskich organizacji humanitarnych niosących pomoc terenie Ukrainy i uchodźcom w Polsce.
 
Zarząd PFSRM   


dodano: Czwartek, 03/03/2022 08:00

ostatnia aktualizacja: Czwartek, 03/03/2022 08:07

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny